Kulturkontoret

Her finner du informasjon om kulturkontoret i Hvaler kommune. Har du spørsmål som gjelder kultur, idrett og fritid, kan vi hjelpe deg.

Kulturkontoret administrerer det kommunale kulturarbeidet, og holder i Kornmagasinet kulturhus på Skjærhalden. Dette omfatter følgende områder: Kulturformidling barn/ungdom, kulturskole, tilskudd til frivillig organisasjonsvirksomhet lag og foreninger, idretts- og kulturanlegg, kunst- og musikkformidling og friluftslivssaker.

Gode kulturopplevelser er grunnleggende for Hvalersamfunnet. I et samfunn som stadig er i endring og som samtidig blir mer individualisert, er det viktig med fellesareaner hvor vi kan møtes og dele opplevelser på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.

Kulturlivet er sammen med idretten den viktigste fellesarenanen i Hvalersamfunnet, og et aktivt kulturliv er en forutsetning for kommunenes og regionenes utvikling.

Alle spørsmål angående tilskuddsordninger, priser og stipender innenfor kulturlivet kan rettes til oss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?