Hvalerprisen

Innhold

Hvaler kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet i Hvaler. Hvaler kommune har siden 2017 tildelt tre priser: Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Hvaler-ildsjel". Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

Kriterier

 Ved tildeling skal følgende kriterier vektlegges:

- Kulturpris, idrettspris og prisen «Årets Hvaler-ildsjel» tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner som viser evne og vilje til å yte frivillig innsats utover det vanlige

- Vedkommende må ha gjort seg bemerket innenfor sitt område, på en måte som har, eller kan få, betydning for Hvaler kommune

- Det er viktig at kandidaten fremstår som en god ambassadør og som et godt forbilde for andre.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som viser evne og vilje til å yte frivillig innsats utover det vanlige. Kandidater skal ha gjort en usedvanlig innsats på Hvaler innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og bidrar til å videreutvikle Hvaler som lokalsamfunn på en positiv måte.

Prisvinner må bo eller ha sitt virke i Hvaler kommune.

Kommunens ansatte eller valgte politikere bør ikke kunne motta prisen dersom begrunnelsen for innsatsen er en del av det ordinære virkefeltet.

 

 Forslaget må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Forslaget skal ikke overskride en A4-side.

Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.

 

Forslaget sendes på mail til kulturhvaler@hvaler.kommune.no

Forslagsfrist 

Forslagsfristen er 15. mars 2023.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?