Borgerlig vigsel

Innhold

Hvaler kommune har ansvaret for borgerlige vigsler

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres hjemmesider. Mer utfyllende informasjon finner du i Ekteskapsloven og i Forskrift om kommunale vigsler.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først prøve om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette gjøres av folkeregisteret ved det nærmeste skattekontoret, og brudeparet må selv søke om dette. Skjemaet finner dere på Skatteetatens hjemmeside. Dere vil da få en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Det er en forutsetning at prøvingsattesten er innhentet før dere kan avtale vigsel med kommunen.

Bestilling av vigsel

For bestilling av tid og sted for vigsel, ta kontakt med oss på e-post: postmottak@hvaler.kommune.no. I e-posten må det oppgis:

 • Dato og sted for ønsket vielse
 • Fullt navn, fødselsdato og adresse på brudeparet
 • Spesielle behov eller ønsker i forbindelse med vigselsen (f.eks kunstneriske innslag)
 • Vedlegg: Prøvingsattest (se over)

Tid og sted

Hvaler kommune tilbyr vigsler til følgende tidspunkter:

 • Torsdager og fredager mellom klokka 09 og 16
 • Første lørdag i måneden mellom klokka 12 og 16

Det er ikke mulig å bestille vigsler i juli, på røde dager eller på helligdager i Hvaler kommune. Vi foretar heller ikke vigsler på julaften, påskeaften eller pinseaften.

Vigslere

I Hvaler kommune har følgende personer vigselsmyndighet:

 • Ordfører Mona Vauger
 • Varaordfører Hans Herman Utgård
 • Rådmann Rune Antonsen
 • Kommunalsjef Tone Gunnersen

Kostnad

Brudepar der minst en er bosatt i Hvaler kommune eller personer som ikke er bosatt i Norge:

 • Vigsel i kommunens lokale: Gratis
 • Vigsel på andre steder i kommunen enn i kommunens lokale: 1500 kroner

Brudepar bosatt i andre kommuner:

 • Vigsel i kommunens lokale: 1500 kroner
 • Vigsel på andre steder i kommunen enn i kommunens lokale: 2500 kroner

Fremmøte

Brudepar, vitner og gjester må møte opp 10-15 min før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde.

Seremonien

Seremonien tar omtrent 15 – 30 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Så blir brudeparet spurt om de vil ha hverandre til ektefeller, og deretter erklært for rette ektefolk. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsler vigselsboken.

Brudeparet får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra skatteetaten.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. I unntakstilfeller kan Hvaler kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom brudeparet verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ha med seg tolk.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Dette må du huske på

Skal du endre navn som følge av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad om navneendring du på Skatteetaten sine nettsider.  

Har du endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass, kan du ta kontakt med passmyndigheten i politiet.

Kontaktperson

Har du spørsmål om borgerlig vigsel i Hvaler kommune kan du kontakte Torunn Akselsen Engum på telefon 69 37 50 17 eller epost

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?