Akerøy Fort

Innhold

Akerøy fort

Akerøy fort er et vakkert kystkulturminne, og er i Hvaler kommunes eie. Fortet ligger på Festningholmen, nordøst for Akerøy.

Historikk

Fortet ble etablert i 1664, anlagt som forsvar mot svenske sjøstridskrefter og kapere og sikret dermed innseilingen til Fredrikstad. I perioden 1681 til 1807 var det tilbeordret kommandanter på Akerøy fort, og det var en permament vaktstyrke på fortet. Fortet har aldri blitt angrepet, men i 1883 ble fortet brukt av marinen som skytemål og ble deretter liggende som ei steinrøys. Fortet lå i ruiner frem til 1962, da «Komiteen for Restaurering av Akerøy Fort» tok til med gjenreisningen. I løpet av 1960-tallet var det meste av murverket gjenreist etter oppmålinger utført av Riksantikvaren, men i 1999 stoppet videre restaurering opp av mange på midler.

Åpningstider

I 2007 ble det tatt et initiativ for å utrede tilstanden til Akerøy Fort. Akerøy fort, er slik det framstår i dag, også et minne over en omfattende istandsettingshistorie.

Sommeren 2015 ble restaureringsarbeidet avsluttet.

Akerøy forts venner

For å forankre frivilligheten rundt istandsettingen av Akerøy fort, ble støtteforeningen Akerøy forts venner etablert i 2012 etter å ha lagt brakk i en del år. Foreningen arrangerer årlig Akerøydagen, en tradisjonsrik dag, sammen med fortets eier. Besøk Akerøy forts venner her for mer informasjon.

Sist endret: 22.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?