Akerøy Fort

Innhold

Akerøy fort

Akerøy fort er et vakkert kystkulturminne, og er i Hvaler kommunes eie. Fortet ligger på Festningholmen, nordøst for Akerøy.

Historikk

Fortet ble etablert i 1664, anlagt som forsvar mot svenske sjøstridskrefter og kapere og sikret dermed innseilingen til Fredrikstad. I perioden 1681 til 1807 var det tilbeordret kommandanter på Akerøy fort, og det var en permament vaktstyrke på fortet. Fortet har aldri blitt angrepet, men i 1883 ble fortet brukt av marinen som skytemål og ble deretter liggende som ei steinrøys. Fortet lå i ruiner frem til 1962, da «Komiteen for Restaurering av Akerøy Fort» tok til med gjenreisningen. I løpet av 1960-tallet var det meste av murverket gjenreist etter oppmålinger utført av Riksantikvaren, men i 1999 stoppet videre restaurering opp av mange på midler.

Åpningstider

I 2007 ble det tatt et initiativ for å utrede tilstanden til Akerøy Fort. Akerøy fort, er slik det framstår i dag, også et minne over en omfattende istandsettingshistorie.

Sommeren 2015 ble restaureringsarbeidet avsluttet.

Akerøy forts venner

For å forankre frivilligheten rundt istandsettingen av Akerøy fort, ble støtteforeningen Akerøy forts venner etablert i 2012 etter å ha lagt brakk i en del år. Foreningen arrangerer årlig Akerøydagen, en tradisjonsrik dag, sammen med fortets eier. Besøk Akerøy forts venner her for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?