Kontakt og organisasjon

Innhold

Generell kontaktinformasjon

Hvaler rådhus og servicetorg

Åpningstider: mandag - fredag kl 09 -15.

Post- og besøksadresse:
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Servicetorget: tastevalg 7
E-post: postmottak@hvaler.kommune.no 


Sensitive opplysninger til kommunen skal sendes via vår edialog-løsning (informasjon blir sendt kryptert).
Gå til e-dialog (åpnes i nytt vindu)

Hvaler kommune på Facebook 

Vi journalfører både e-post og papirpost etter gjeldende rutiner. Vi svarer deg skriftlig på henvendelser til det navnet og den adressen du har oppgitt.

Organisasjonsnummer: 964 947 082.

Kommune nr: 3011.

NAV:

Kontoret er åpent og tilgjengelig via telefon eller dialog via www.nav.no. Ring 55 55 33 33, så vil du bli kontaktet av en veileder. Om det haster, ta kontakt via vår vakttelefon 940 29 013.

Behov for fysiske møter avtales pr telefon, og vi praktiserer p.t. munnbind i møte med brukerne våre

NB! Det er nå mulig å sende digital søknad om sosialhjelp via www.nav.no

Organisering av Hvaler kommune

Hvaler kommune er organisert i en politisk og en administrativ del. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Fordeling av ansvar og myndighet mellom politsk og administrativ organisasjon er bestemt av kommunestyret og beskrevet i delegeringsreglementet.

Delegeringsreglement

Her finner du Hvaler kommunes delegeringsreglement (åpnes i ny fane)

Politisk organisering

Informasjon om hvordan kommunen er organisert politisk.

Administrativ ledelse

Rådmann 
Rune Antonsen
Tlf: 913 39 943
E-post: runant@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef Oppvekst 
Tone Gunnersen
Tlf: 926 51 515
E-post: tgun@hvaler.kommune.no 

Kommunalsjef Helse og friskliv
Amund Bjørke
Tlf: 996 38 085
E-post: amub@hvaler.kommune.no

Stabssjef
Henrik Kristiansen
Tlf: 69 37 50 66
E-post: henkri@hvaler.kommune.no

HR-sjef
Michael Rummelhoff
Tlf: 69 37 51 39/996 47 599
E-post: micrum@hvaler.kommune.no

Økonomisjef
Karsten Hauge
Tlf: 69 37 50 01
E-post: kaehau@hvaler.kommune.no

Sandbakken miljøstasjon

Epost: renovasjon@hvaler.komune.no
Telefon: 69375000 - Tastevalg 3 - undervalg 4

Hvaler Bredbånd

Epost: post@hvalerbredband.no
Telefon: 47 48 11 10 (08:00 - 16:00)     

Bestill fiber

Avdeling byggesak

Byggesaksavdelingen har telefontid og bessøkstid alle dager mellom kl. 12.00 og 15.00. Telefonnummer 69 37 50 00 - tastevalg 2.
Alternativt kan du sende din henvendelse til postmottak@hvaler.kommune.no.

Helse og friskliv

Telefon 69375000 - tastevalg 4

Krise og beredskap

Ledelsen i Hvaler kommune utgjør beredskapstemaet. Her finner du kontaktinformasjoner som du kan benytte i forbindelse med krise eller andre alvorlige situasjoner.

Kriseledelsen i Hvaler kommune

Rådmann 
Rune Antonsen
Tlf: 913 39 943
E-post: runant@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst 
Tone Gunnersen
Tlf: 926 51 515
E-post:tgun@hvaler.kommune.no  

Økonomisjef 
Karsten Hauge
Tlf: 69 37 50 01
E-post: kaehau@hvaler.kommune.no

Leder samfunnssikkerhet og beredskap
Jan Richard Aspheim
Tlf. 90 93 09 63
E-post: jarias@hvaler.kommune.no

Kriseinfo - statlig kriseinformasjon

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. www.kriseinfo.no

Vakttelefoner

  • Døgnkontinuerlig brøyte- og strøvakt ca. 15 oktober - 31. mars, vakttelefon: 41 44 92 38
  • Driftforstyrrelser på kommunens vannforsyning eller kloakknett: tlf. 90 851 920 hele døgnet.
  • Legesenterets nødtelefon: tlf. 69 37 53 14 og skal kun brukes ved akutt medisinsk behov.
  • Hvaler / Fredrikstad legevakt: tlf. 116 117
  • Barnevernvakt: tlf. 952 96 824

Veterinærtjenester

Fredrikstad veterinærkontor tlf: 69 39 00 90.

Akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid gjelder hele året. Tre smådyrklinikker deler akuttberedskap for smådyr for hele Østfold:

Vakt uke 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51: Spydeberg smådyrsykehus (69 83 39 00)
Vakt alle uker: Fredrikstad dyrehospital: (69 30 48 30)
Vakt alle uker: Jeløy dyreklinikk: (69 91 10 90)

Ansvalig for nettsider

Har du synspunkter eller spørsmål vedrørende våre internettsider, kontakt: postmottak@hvaler.kommune.no 

Presse og media

Informasjon, nedlastning av kommunevåpen osv. her 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?