Kontakt

Innhold

Generell kontaktinformasjon

Hvaler rådhus er åpent alle hverdager fra kl 08.00 til kl 15.30

Post- og besøksadresse
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget: 69 37 50 00
E-post: postmottak@hvaler.kommune.no 

Hvaler kommune på Facebook 

Både e-post og tradisjonell post vil bli journalført etter gjeldende rutiner. Svar på henvendelser skjer skriftlig i henhold til oppgitt navn og adresse.

Organisasjonsnummer: 964947082

Avdeling byggesak

Byggesaksavdelingen har telefontid tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Andre adresser

Dypedalåsen Eldresenter, tlf. 69375400
Dypedalåsen sykehjem, tlf. 69375405
Hjemmetjenester, tlf. 69375407

Krise og beredskap

Kommunen har opprettet et beredskapsteam som består av ledelsen i Hvaler kommune. Her finner du kontaktinformasjoner som kan benyttes i forbindelse med krise eller andre alvorlige situasjoner.

Kriseledelsen i Hvaler kommune

Rådmann
Dag Willien Eriksen
Tlf: 913 86 684
E-post: dawe@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Line Klavestad Hansen
Tlf: 936 20 402
E-post: klav@hvaler.kommune.no 

Kommunalsjef helse og sosial
Lars Håkon Larsen
Tlf: 908 70 909
E-post: lahl@hvaler.kommune.no

Økonomisjef
Kurt Skarning
Tlf: 69 37 50 42
E-post: kuni@hvaler.kommune.no

Personalsjef  
Line Jeanette Svendsen
Tlf: 450 14 862
E-post: liesve@hvaler.kommune.no

Stabssjef
Tora Klevås
Tlf: 958 59 317
E-post: toklsc@hvaler.kommune.no

Kommunikasjonssjef
Tora Klevås
Tlf: 958 59 317
E-post: toklsc@hvaler.kommune.no

Leder samfunnssikkerhet og beredskap
Jan Richard Aspheim
Tlf. 90 93 09 63
E-post: jarias@hvaler.kommune.no

Kriseinfo - statlig kriseinformasjon Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. www.kriseinfo.no

 

           

Vakttelefoner

  • Døgnkontinuerlig brøyte- og strøvakt ca. 15 oktober - 31. mars, vakttelefon: 41 44 92 38
  • Driftforstyrrelser på kommunens vannforsyning eller kloakknett tlf. 90 851 920 hele døgnet.
  • Legesenterets nødtelefon, tlf. 69 37 53 14 og skal kun brukes ved akutt medisinsk behov.
  • Hvaler/Fr.stad legevakt, tlf. 116 117
  • Barnevernvakt: 952 96 824

Veterinærtjenester

Fredrikstad Veterinærkontor Telefon: 69 39 00 90.

Akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid gjelder hele året. Tre smådyrklinikker deler akuttberedskap for smådyr for hele Østfold:

Uke: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51: Spydeberg Smådyrsykehus 69 83 39 00¨
Vakt alle uker: Fredrikstad Dyrehospital 69 30 48 30
Vakt alle uker: Jeløy Dyreklinikk 69 91 10 90
Kommunens administrative organsiering
Du finner informasjon om hvordan vi er organisert og kontaktinformasjon til kommunens administrative ledelse her.

Politisk organisering

Du finner informasjon om hvordan kommunen er politisk organisert og kontaktinformasjon til kommunens politikere her.

Organisasjonsnummer
Kommune nr: 0111
Organisasjons nr: 964 947 082 (hovednr)
Samtlige organisasjonsnummer for Hvaler kommune

Ansvalig for nettsider

Har du synspunkter eller spørsmål vedrørende våre internettsider, kontakt: Tora Klevås på tlf 95859317 eller toklsc@hvaler.kommune.no

Kommunens ledelse

Rådmann
Dag Willien Eriksen
Tlf: 913 86 684
E-post: dawe@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst 
Line Klavestad Hansen 
Tlf: 936 20 402
E-post: klav@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef helse og velferd
Lars H. Larsen
Tlf: 908 70 909

E-post: lahl@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef for samfunnsutvikling
Thea Stenersrød Gaulen
Tlf: 908 24 632
E-post: thegau@hvaler.kommune.no

Virksomhetsleder areal og byggesak
Charles H. Hansen
Tlf: 69361319, mobil: 90018036
E-post:  chahan@hvaler.kommune.no

Virksomhetsleder kommunal teknikk
Jan R. Aspheim
Tlf: 69 37 50 39, mobil: 909 30 963
E-post: jarias@hvaler.kommune.no

Økonomisjef
Kurt Skarning
Tlf: 69 37 50 42
E-post: kuni@hvaler.kommune.no

HR-sjef
Line Jeanette Svendsen
Tlf: 450 14 862 / 69 37 50 35
E-post: hr@hvaler.kommune.no / liesve@hvaler.kommune.no

Stabs- og kommunikasjonssjef
Tora Klevås
Tlf: 958 59 317
E-post: toklsc@hvaler.kommune.no

Organisasjonskart

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?