Ny renovasjonsordning

Innhold

Mer gjenvinning og bedre miljø er hovedgrunnene til den nye renovasjonsordningen som Hvaler kommune er i ferd med å innføre.

Slik ser den nye returstasjonen på Bølingshavn ut.

På denne siden får du svar på de viktigste spørsmålene om den nye renovasjonsordningen. Kikk innom her ofte, siden innholdet oppdateres fortløpende.

Når må vi begynne å sortere matavfallet vårt?

Hvaler kommune har satt i gang sortering av matavfall etter krav fra nasjonale myndigheter. Alle på Asmaløy, både fastboende og fritidsboende, er først ut og får i disse dager utdelt beholder og poser til matavfallet. Kommunen har allerede satt opp egnede fellesdunker på mottaksplassene. Erfaringene fra Asmaløy vil danne grunnlaget for en generell oppstart for resten av Hvaler. Endelig dato for full innføring er ennå ikke bestemt, utover at det sannsynligvis blir i løpet av høsten.

Får jeg en egen beholder for matavfallet?

Ja. Hvaler kommune vil levere ut en egen beholder til matavfall som du kan ha på kjøkkenet. I tillegg får du en rull med spesiallagede poser til matavfall. Beholderne og posene blir levert ut til alle boliger og hytter som har avfallsabonnement.

Hvordan får jeg nye poser til matavfallet?

Rullen du får skal dekke et års normalt forbruk. Når du trenger nye poser, kan du hente disse på Sandbakken miljøstasjon eller i servicetorget på rådhuset. Renovatørene vil også ha med noen poseruller i bilene, og muliges blir det også mulig å hente poser i enkelte butikker. Husk at posene er spesiallaget for matavfall, blant annet ved at de er nedbrytbare. Det betyr at de må oppbevares tørt og mørkt for ikke å bli ødelagt.

Hvordan håndterer jeg matavfallet best?

De spesiallagede posene hindrer lukt og søl så lenge du unngår skarpe gjenstander, oppbevarer posen på egnet sted og knyter godt igjen før den kastes i en returstasjon. Et godt tips er å legge et par lag med tørkepapir i bunnen av dunken for å håndtere eventuell fuktighet fra posen. Erfaringsmessig holder det å bytte pose 2-3 ganger i uka. Posen kastes i egne fellesdunker som du finner på kommunens returpunkter, samme sted som du kaster papp og papir, glass og metall og annet avfall. Merk at posene for matavfall ikke egner seg i private kompostanlegg.

Hvordan sorterer jeg riktig?

Du får nyttige tips om riktig kildesortering på denne nettsiden. 

Hvorfor må alle sortere avfallet sitt?

Regjeringen har innført strengere regler for kildesortering som setter tydelige krav til kommunene. Dette gjelder særlig mat- og plastavfall. Avfall er en ressurs som kan brukes om igjen eller omgjøres til energi.

Skal alle de store avfallskonteinerne byttes ut?

Ja. Mange av de tidlige returpunktene med kun én stor kontainer, er allerede forsterket med flere konteinere for ulike avfallstyper. Etter hvert vil alle returpunkter være tilrettelagt for fire avfallstyper: Matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall (inkludert plast). På noen av stedene blir de nye konteinerne gravd ned i bakken. Dette er en penere løsning, men koster vesentlig mer, både å bygge og å tømme.

Kan jeg levere mitt sorterte avfall på samme sted som i dag?

Tidligere var det rundt 140 returpunkter på Hvaler, hvorav om lag 90 også hadde konteinere for glass- og metallemballasje og 50 for papp og papir. Nå har flere av disse blitt erstattet med nye, mindre konteinere.

De nye returstasjonene, som består av minimum fire små konteinere, krever større plass. Der kommunen ikke selv eier grunnen krever det avtale med grunneier. Trafikksikkerhet og gode muligheter for tømming må også tas hensyn til. Det tar også adskillig lengre tid å tømme mange små konteinere i forhold til én stor. Derfor vil antallet returstasjoner bli noe færre enn dagens 140. De aller fleste vil kunne levere avfallet sitt på samme sted som i dag, men ikke alle.

Hvor ofte vil returstasjonene bli tømt?

Tømming vil skje etter behov. Det er store forskjeller på hvor fort konteinerne fylles, både når det gjelder sesong og plassering. Det aller viktigste er du ikke kaster noe i konteinerne som ikke hører hjemme der, eller setter noe på utsiden. Ikke glem at alle som bor eller har hytte på Hvaler kan kvitte seg med 350 kilo avfall på Sandbakken miljøstasjon, uten at det koster noe ekstra. Les mer om miljøstasjonen her. 

Vil det fortsatt være et tilbud om ekstra papirinnsamling?

I løpet av vinteren 2024/2025 vil alle returstasjoner ha egen konteiner for papp og papir som du kan bruke. Ekstra store mengder kan du også kaste på Sandbakken miljøstasjon. Derfor vil vi fra 2025 ikke tilby ekstra papirinnsamling.

Hva må jeg kaste på miljøstasjonen?

Her kan du lese alt du trenger å vite om hva som må kastes på Sandbakken miljøstasjon. 

Hvis du kaster for eksempel metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall i avfallskonteinerne, vil det føre til økte kostnader og dermed også høyere gebyrer. Dette kan skade renovasjonsbilene og forbrenningsanlegget og kommunen får bøter får feilsortert avfall.

Vil renovasjonsgebyret øke?

Gebyret for renovasjon ble økt fra 2022 til 2023. I rådmannens forslag til budsjett for 2024, er det ikke lagt inn noen økning. Kommunestyret vedtar budsjettet 14. desember.

Sentrale myndigheter har bestemt at kommunenes utgifter til renovasjon skal dekkes inn via gebyrer. Det betyr at Hvaler kommune ikke har anledning til å kreve høyere gebyrer enn at de dekker de faktiske kostnadene. Gebyrer til renovasjon, vann og avløp har derfor ingen innvirkning på kommunens økonomiske resultat, som overskudd eller underskudd.

Kravene fra sentrale myndigheter om økt kildesortering fører til økte utgifter og dermed også økte gebyrer. Nye konteinere er dyre i innkjøp og det vil også kreve mer arbeid å samle inn sortert avfall. I tillegg er det strengere krav til at også restavfallet skal sorteres. For å holde prisene nede, er det dessuten viktig at avfallet blir sortert riktig, siden feilsortering fører til merarbeid på sorteringsanlegget.

Hvorfor får jeg ikke private avfallsdunker til min egen eiendom?

Mange hytter, store sesongvariasjoner og mye spredt bebyggelse er noen av grunne til at Hvaler kommune håndterer avfallet gjennom felles returpunkter. Dette er en vesentlig rimeligere måte å håndtere avfallet på, som igjen får betydning for gebyrene.

Mange vil nok oppfatte det som en fordel å slippe minimum fire ulike avfallsbeholdere i gårdsplassen, inkludert matavfall.

Hva skjer med avfallet mitt etter at jeg har levert det?

Kildesorteringen gjør at matavfall, papp og papir og glass og metallemballasje holdes adskilt fra annet avfall (såkalt restavfall).

Restavfallet kommer til å bli sortert gjennom et nytt anlegg som er planlagt ferdigbygd i 2026 på Viken Park i Fredrikstad. Det bygges av Østfold Avfallssortering (ØAS), som eies av en rekke kommuner, deriblant Hvaler. Ettersorteringsanlegget skal årlig håndtere 50.000 tonn restavfall fra 267.000 innbyggere i Østfold. Der kommer de blant annet til å sortere ut plastavfallet. Du kan lese mer om ØAS på deres nettsider. 

En stor del av avfallet gjenvinnes og brukes på nytt. Resten av avfallet blir til ny energi. Det er også store miljøgevinster.

Kan jeg velge å kompostere matavfallet?

Alle renovasjonskunder kan velge hjemmekompostering, som blant annet gir god gjødsel for hagen og redusert renovasjonsgebyr (for boligeiere). Merk at posene som deles ut til sortering av matavfall ikke egner seg i private kompostanlegg. Du kan lese mer om hjemmekompostering her. 

Er det krav om å sortere tekstiler?

Regjeringen har sagt at det også vil komme krav om sortering av tekstiler, men dette er ennå ikke tidfestet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?