Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Her har vi samlet viktig om koronasituasjonen, kontaktinformasjon og status for vaksinering. Oppdatert 30.05.2022 kl. 15.00.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finner du her:

Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no

Reiser til og fra utlandet - Helse Norge

Til båtfolket - Grensekontroll av lystfartøy i Sponvika - Politiet

Koronavirus - temaside - FHI

Covid-19 information in other languages (FHI)

Veien videre 

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. Dette innebærer at vi går inn i en ny fase av pandemien, og hvor vi går langt i å behandle Covid-19 som andre sykdommer. Dette innebærer også endringer for Hvaler kommune. Vi ser det ikke lenger som naturlig å publisere oversikter over antall smittede. Vi vil fortsette å publisere viktige nyheter til befolkningen. Vi vil ha et særlig fokus på å informere om vaksinasjon. 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

Slik finner du koronasertifikatet

Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. 

Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Logg inn for å se ditt koronasertifikat

Innlogging i Helsenorge-appen fra mobil enhet

Du kan også få enkel tilgang til sertifikatet ved å laste ned Helsenorge-appen. Setter du opp en personlig kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, trenger du ikke å bruke ID-porten hver gang du skal hente det fram. Fra Helsenorge-appen er det to alternative tilganger til sertifikatet:

 1. Kontroll av ditt koronasertifikat som er en hurtigtilgang til ditt digitale koronasertifikat. Merk at her vil du ikke ha tilgang til utskrift av sertifikatet ditt. Det kan kun gjøres i en nettleser.

 2. Koronasertifikat under Helsetjenester videresender deg til Helsenorges nettside. Her finner du utskriftsvennlig versjon og mulighet til å se egne data i koronasertifikatet.

Hvordan viser du frem sertifikatet?

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir. Om du ikke har tilgang til digitalt sertifikat, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan få en papirutskrift av koronasertifikatet ved oppmøte i Servicetorget. Husk å ta med legitimasjon.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg tester positivt på en hjemmetest?

Her finner du opplysninger om hva du skal gjøre. Du blir lenket til Fredrikstad kommune sine sider. Dette er riktig da vi samarbeider i arbeidet mot Covid-19:

Fredrikstad kommune - Testing, prøvesvar og karantene 

Vaksinasjon

Du kan bestille time ved å ta kontakte vaksinekontoret:

 For timebestilling kan man henvende seg på tlf onsdag og torsdag : 69375000-tastevalg 1 eller på covidvaksinering@hvaler.kommune.no  

Covidvaksineringen er flyttet til Dypedalsåsen bo- og behandlingssenter.

Vaksinasjonssted:

 

Hvaler Kommune tilbyr dose 4 av covid-19 vaksine til de over 80 år og risikopasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar.

FHI har åpnet opp om at alle over 80 år kan ta den 4 dosen vaksine, dersom de ønsker dette. For risikopasient er det anbefalt.

ALLE OVER 80 ÅR: for denne gruppen er det ikke en generell anbefaling, men opp til hver enkelt med tanke på å vurdere sin egen helse/risiko. Vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

Det må ha gått 4 mnd. mellom dose 3 og 4.

RISIKOPASIENTER: er det anbefalt å ta den 4 dosen. Denne gruppen må ha med brev fra spesialisthelsetjenesten. Dersom du bruker medisiner fra listen nedenfor, trenger du ikke brev fra speialist.

2022-01-25-oppfriskningsdose-til-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar.pdf (fhi.no).medikamentliste_220921.pdf (legeforeningen.no)

Timebestilling: Ring: 69375000 tastevalg 1, (tlf. tid onsdag og torsdag hver uke) eller mail til covidvaksinering@hvaler.kommune.no

Dette er de nasjonale anbefalingene som gjelder fra 12. februar

Generelle råd til befolkningen

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.
 • Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.
 • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.
 • Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte. Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

Avstand og sosial kontakt

 • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
 • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.

Munnbind

 • Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves.
 • Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
 • Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing 

 • Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
 • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
 • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
 • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.

Isolasjon

 • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
 • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Smittesporing

 • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
 • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.

Karantene

 • Ble avviklet 1. februar, mot test-regime.

Skoler, barnehager og SFO 

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om å at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
 • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

Universitet, høyskoler og fagskoler

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

Arbeidsliv

 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

Særlige anbefalinger knyttet til helsepersonell og helseinstitusjoner

 • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bes institusjoner å tilrettelegge for besøk selv for pårørende/ledsagere som har testet positivt for covid-19.
 • Ved helseinstitusjoner/sykehusavdelinger der covid-19 vil medføre særlig høy risiko, kan det gjøres en lokal vurdering om å iverksette i jevnlig testing av ansatte og pasienter, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Det bør også vurderes testing av ansatte besøkende, brukere og nye pasienter i enkelte avdelinger med spesielt sårbare pasienter/grupper.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.  
 • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres på FHI sine nettsider

Arrangementer og sammenkomster

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Serveringssteder og andre virksomheter

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
 • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Innreise

 • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
 • Forskriftsfestet krav om testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard.

 

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon: 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

 

 Utlevering av hurtigtester i Hvaler kommune

Maks tre hurtigtester til hver

Muligheten for å teste seg ut av smittekarantene for husstandsmedlemmer øker presset på beholdningen av hurtigtester i kommunen.

Regjeringen har bestemt at smittekarantene på 10 døgn nå kan erstattes med daglig testing også for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Vanlige nærkontakter anbefales fremdeles test på dag 3 og 5 etter smitteeksponeringen.

En konsekvens av endringen er at vi får en kraftig økning i behovet for hurtigtester til nærkontakter.

-Vi har allerede opplevd at etterspørselen etter hurtigtester tidvis er større enn det vi kan tilby i Hvaler kommune. Med den siste forskriftsendringen fra regjeringen, kombinert med kraftig økning i antall smittetilfeller, øker presset ytterligere. Vi må derfor inntil videre rasjonere på utdeling av hurtigtester, og begrense antall vi deler ut til maks tre tester per person, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Utdeling av hurtigtester blir nå som følger:
1. De som har symptomer på korona får én test.
2. De som defineres som øvrige nærkontakter av et smittetilfelle får to tester. Les definisjon her
3. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av et smittetilfelle får tre tester Les definisjon her.

 Når selvtester ikke skal benyttes

Gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører eller private som ønsker testing til arrangementer og sosiale sammenkomster i offentlig eller privat regi.

Selvtest er ikke gyldig test for testing til koronasertifikat.

Bruk av selvtester utenfor det kommunale testregimet

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

Se veiledning helsenorge.no for bruk av selvtest i egen regi (helsenorge.no).

I Norge er det kun tillatt å selge selvtester som oppfyller kravene gitt i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Dette innebærer at testene skal være merket CE etterfulgt av et firesifret tall samt at merking og bruksanvisning skal være på norsk.

Dersom du er i behov av hurtigtest for covid-19 er det 2 hentesteder for hurtigtester i Hvaler kommune. 

 

Hvilket hentested du skal benytte avhenger av om du har luftveissymptomer.

NB:

For å sikre at vi til enhver tid kan tilby test til de som trenger å teste seg pga. symptomer, ber vi om at man ikke henter hurtigtester for å ha hjemme i tilfelle man senere skulle få symptomer på ett senere tidspunkt.

 

Hentested 1:

Dersom du ikke har luftveissymptomer, men henter for noen andre, skal du hente hurtigtest på:

Rådhuset v/servicetorget (mandag-fredag mellom 10-14)

Ved Servicetorget kan du henvende deg til en av de ansatte.

 

Hentested 2:

Dersom du har luftveissymptomer og ikke har tilgang til familier eller pårørende uten symptomer som kan hente test til deg, skal du hente test på:

Dypedalsåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet). (mandag-søndag 10-14)

 

MERK:

Ved Dypedalåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet) er det oppgitt et telefonnummer ved hovedinngangen. Dette må du ringe for å få utlevert hurtigtest. Se etter oppslag ved døren.

Av smittevernhensyn vil du få utlevert test utendørs.

 

Av smittevernhensyn ber vi om at innbyggere med luftveissymptomer, så langt det er mulig, forsøker å få symptomfrie pårørende til å hente test for seg, og da ved hentested 1 (Rådhuset).

 

Hurtigtester kan også hentes ved Koronasenteret i Fredrikstad.

 

 

Informasjon fra Dypedalsåsen bo- og behandlningssenter

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Mange beboere er nå fullvaksinerte og bedre beskyttet mot viruset, men covid-19 kan ikke utelukkes helt. Helseinstitusjonene har fortsatt et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 deriblant det muterte viruset ikke sprer seg.

Rutinen er basert på Helsedirektoratets veileder, Folkehelseinstituttets retningslinjer og smittesituasjonen i samfunnet.

 Rutinen gjelder fra og med 07.07.2021.

 1. Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn på sykehjemmet.
 2. Alle besøkende skal fylle ut adgangskontroll-skjema. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt. smittesporing.
 3. Adgangskontroll-skjema skal leveres til avdelingen når besøkende ankommer der.
 4. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden eller dersom besøkende er fulldosevaksinert de siste 6 måneder). Dette avklares på forhånd.
 5. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 6. Besøk skjer på beboers rom eller ute. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer der det oppholder seg mange andre, dette må evt. avklares med avdelingen. Råd om 1 meter avstand gjelder ved besøk på sykehjem.
 7. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
 8. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.
 9. Etter endt besøk går besøkende rett ut av bygningen.
 10. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til to (2) personer ad gangen. Dersom man er inne på pasientens rom eller dertil egnet besøksrom.Ved besøk ute eller i andre lokaler på sykehjemmet, som kan tilrettelegges med en meters avstand, anbefales ikke flere enn fem (5) besøkende ad gangen.
 11. Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer.

For fullvaksinerte pasienter:

 1. Besøkende som er fullvaksinerte kommer i tillegg til ovennevnte begrensningen.
 2. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall også uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

For pasienter som ikke er vaksinert:

 1. Der pasienter ikke er fullvaksinert må besøkende bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst en meter under hele oppholdet.
 2. For pasienter som ikke er fullvaksinert må besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende.

Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.

 

Telefon Tisler: 477 95 821
Telefon Lauer: 477 82 246
Telefon Akerøy: 477 95 107
Telefon Korten: 476 91 237

For ytterligere informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/.

Informasjon fra skolene på Hvaler

Se informasjon om og for skolene på Hvaler på skolens egen informasjonsside.

Informasjon til næringsliv

Vi anbefaler å bruke NHO sin samleside nedenfor som informasjonskilde. Tiltak og ordninger endres avhengig av Covid19-situasjonen, og det er vanskelig å kvalitetssikre lenker til ulike informasjonssider.

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Samleside NHO "Nyttig informasjon og verktøy".

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?