Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Her har vi samlet viktig om koronasituasjonen, kontaktinformasjon og status for vaksinering. Oppdatert 4.9.2021 kl. 16.30.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finner du her:

Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no

Reiser til og fra utlandet - Helse Norge

Til båtfolket - Grensekontroll av lystfartøy i Sponvika - Politiet

Koronavirus - temaside - FHI

Covid-19 information in other languages (FHI)

 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1, (mandag - torsdag mellom kl 09:30 og 14:30)

 

Er du syk og trenger legevakt kan du ringe legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08.

 

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

 

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon: 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

 

Lurer du på om du bør testes for koronaviruset?

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din.

Dersom du skal testes, kan du ringe:

Legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08.

 • Hverdager kl. 08.30–15.00
 • Helg kl. 10.00–16.30.

Test for koronvirus er gratis for alle.

Smittesituasjon

Det er registrert en ny smittet i Hvaler kommune uke 35 . Det er registrert 72 smittetilfeller totalt i Hvaler kommune siden utbruddet.

Vaksinering

Generelt

All vaksinering foregår nå på Folkets hus Spjærøy. Det er ikke lenger drop-in. All vaksinering foregår nå etter avtale. Vaksinering mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Hvaler kommune skal tilby sine innbyggere vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert når vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen har startet gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om framdrift blir løpende oppdatert litt lenger ned på denne nettsiden. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1, (mandag - torsdag mellom kl 09:30 og 14:30).

Registrering i vaksinekø

For at vi skal få en oversikt over hvilke innbyggere i Hvaler kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø. Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

Klikk på knappen under for å registrere deg:

Gå til registrering i vaksinekø

Slik gjør du det:

 1. Trykk på knappen "Gå til registrering i vaksinekø" (over) eller via meldingen du har fått på telefonen din.
 2. Logg inn med din BankID.
 3. Velg om du ønsker å registrere deg selv eller på vegne av andre du har ansvar for
 4. Svar på noen enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

Leverandøren av denne løsningen er helseboka.no. De er referansekunde hos BankID innen sikring av helsedata. Våre innbyggere kan derfor være trygge på at personvernet er ivaretatt ved bruk av denne løsningen.

Tilleggsinformasjon om vaksinekø:

 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.
 • Hvis du skal hjelpe en pårørende med å registrere seg i vaksinekø, skal du bruke du din egen BankID. Ikke bruk BankID til den pårørende.
 • Du vil bli kontaktet for timebestilling når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller pr telefon.
 • Det kan ta tid fra du registrerer deg til det blir din tur til å få vaksine. Det avhenger av din prioritering i køen, av hvor mange doser vi får, og hvor mange som ikke ønsker å få vaksine.
 • Når det blir din tur kan du få time på noen få dagers varsel. 

Vaksinasjonssted:

Status uke 31

Vi gjennomfører nå vaksinering 2 dager i uka (onsdag og fredag). Pr. fredag 06. august er 84,4% av Hvalers befolkning vaksinert. Dette omfatter dose nummer 1.

 

Hvaler kommune følger FHIs pålagte prioriteringer for vaksinering. Vi tar utgangspunkt i innbyggernes fødselsår samt lister fra fastlegene for innbyggere med underliggende sykdommer.

Framdrift fordelt på de ulike prioriteringsgruppene:

 • Prioriteringsgruppe 1 (beboere i sykehjem): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 2 (85 år og eldre): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 3 (75-84 år): fullvaksinert (der er noen få som av ulike grunner ikke har tatt vaksine ennå)
 • Prioriteringsgruppe 4 (65-74 år): Alle som er registrert hos oss og som er 65 år eller eldre har nå fått tilbud om vaksine. 
  • Dersom du ikke har fått slikt tilbud, ber vi om at du kontakter oss på tlf. 69 37 50 00, tastevalg 1.
  • Eller på epost til covidvaksinering@hvaler.kommune.no

  • Dersom du tidligere har takket nei til vaksine, men har ombestemt deg, kan du også ta kontakt.

 • Prioriteringsgruppe utvalgt helsepersonell: pågår (det har blitt gitt både Pfizer og AstraZeneca-vaksine til denne målgruppa, vaksinering med AstraZeneca er nå pauset inntil videre)
 • Prioriteringsgruppe 5 (55-64 år) år med underliggende sykdommer/tilstander: fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 6 (45-54år) år med underliggende sykdommer/tilstander: pågår
 • Prioriteringsgruppe 7 (18-44 år) år med underliggende sykdommer/tilstander: pågår
 • Prioriteringsgruppe 8 (55-64 år): pågår
 • Prioriteringsgruppe 10 (18-24 år og 40-44 år): pågår
 • Prioriteringsgruppe 11 (25-39 år)
 • Vi har gitt tilbud om vaksine til alle innbyggere i Hvaler kommune som er registrert i Helseboken. Dersom du er registrert men likevel ikke har fått time, kontakt oss på tlf. 69 37 50 00, tastevalg 1.

Mer informasjon om AstraZeneca fra sentrale myndigheter.

Hvaler kommune får 161 nye Pfizer-doser i inneværende uke (uke 27).

Prioritert rekkefølge

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene
Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Mer informasjon om koronavaksine

Du finner mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside:www.fhi.no/kvp

Hvaler kommune vil i år arrangere dropp inn i uke 42, for årets influensa vaksine, til alle over 65 år.

Hvaler kommune vil i år arrangere dropp inn i uke 42, for årets influensa vaksine, til alle over 65 år.

Risikogrupper skal etter regel vaksineres hos fastlegene. Som hovedregel tilbys alle, også risikogrupper, vaksine ved drop inn. Dersom din fastlege vurderer at du skal vaksineres på fastleges legekontor, vil fastlegen ta initiativ til vaksinering.

 

Skjærhalden legekontor opplyser om følgende:

Skjærhalden legekontor oppfordrer sine pasienter til å delta på kommunens organiserte massevaksinering. 

Enkelte utsatte pasienter i risikogruppen, kan få vaksine ved Skjærhalden legekontor etter egen avtale  fra uke 44. Følg med på deres hjemmeside: https://helserespons.no/web/skjaerhalden/

 

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at de forventer en kraftigere influensasesong enn vanlig i år, blant annet fordi man ser dårligere immunitet mot influensa i befolkningen. Mer informasjon om dette kan du fnne her:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Sted: Gym salen på Floren skole.(Skjærhalden)

Dato: 19.10.21

Tid: kl. 08.30 – 15.00

 

NB! Det skal ha gått minimum 7 dager fra du har fått annen type vaksine til du tar influensavaksinen.

 

Dersom vi har igjen doser etter tirsdagen, åpner vi opp for vaksinasjon onsdagen i tillegg. Dette vil vi gi beskjed om på facebook, og på Hvaler kommune sin nettside.

Se link nedenfor for mer informasjon.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-gravide/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/influensavaksine-pa-1-2-3/ flere språk.

Sist endret: 11.10.2021

Vaksinering av 04- og 05-kullet.

Hvaler kommune tilbyr nå vaksine til alle som er født i 2004 og 2005.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. FHI anbefaler at 16 og 17 åringer får tilbud om vaksinering. Det inkluderer 04- og 05-kullet. 

Vi tilbyr drop-innvaksinering onsdag, torsdag og fredag i uke 35. Vaksinerinen foregår på Floren skole, Skjærhalden. Vaksineringen foregår fra kl 08:30 og frem til kl 15:00. Erfaringen er at det er lite kø og nesten ikke venting.

Dersom du ønsker vaksine, ber vi om at du registrerer deg i vaksinekø, se lenger oppe på denne siden.

For de i 05-kullet som ikke har fylt 16 år på vaksinedatoen, trenger samtykke fra foresatte.

Samtykkeskjema

 

Hvaler kommune, på vegne av Helsedirektoratet, tilbyr nå vaksine mot Covid-19 til barn som har fylt 12 år.

 

Hvem

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

 

Hvorfor

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

 

Hva

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

 

Hvor og når

Vi vil vaksinere barna som har samtykke (se under) på skolen (og i skoletida) fra og med uke 37. Nærmere informasjon om tidspunkt kommer i Vigilo. Det er kommunens helsepersonell som vaksinerer.

 

Før vaksinasjon

Når barnet ikke har fylt 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet.

 

 1. Gå inn på Helseboka. Foresatte må logge inn med BankID og registrere barnet i vaksinekø. Husk å velge hvilket barn du registrerer på vegne av.
 2. Skolen vil sende ut samtykkeskjema til foresatte via Vigilo og ranselpost. Uten samtykkeskjema med underskrift fra alle foresatte med foreldreansvar, vil ikke barnet motta vaksine.

Tilbud om dose 3 mot Covid-19.

Tilbud om dose 3 mot Covid-19, til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar. Hvaler kommune følger FHI`S anbefaling angående dose 3 til prioriterte grupper.

Les mer i link nedenfor , om hvem som inngår i denne gruppen og hva slags dokumentasjon som må til:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Ved spørsmål eller timeavtaler, ta kontakt med vaksinasjonskontoret på telefon 69375000 tastevalg 1 eller på covidvaksinering@hvaler.kommune.no

Informasjon fra Dypedalåsen bo- og behandlingssenter

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Mange beboere er nå fullvaksinerte og bedre beskyttet mot viruset, men covid-19 kan ikke utelukkes helt. Helseinstitusjonene har fortsatt et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 deriblant det muterte viruset ikke sprer seg.

Rutinen er basert på Helsedirektoratets veileder, Folkehelseinstituttets retningslinjer og smittesituasjonen i samfunnet.

 

Rutinen gjelder fra og med 07.07.2021.

 1. Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn på sykehjemmet.
 2. Alle besøkende skal fylle ut adgangskontroll-skjema. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt. smittesporing.
 3. Adgangskontroll-skjema skal leveres til avdelingen når besøkende ankommer der.
 4. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden eller dersom besøkende er fulldosevaksinert de siste 6 måneder). Dette avklares på forhånd.
 5. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 6. Besøk skjer på beboers rom eller ute. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer der det oppholder seg mange andre, dette må evt. avklares med avdelingen. Råd om 1 meter avstand gjelder ved besøk på sykehjem.
 7. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
 8. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.
 9. Etter endt besøk går besøkende rett ut av bygningen.
 10. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til to (2) personer ad gangen. Dersom man er inne på pasientens rom eller dertil egnet besøksrom.Ved besøk ute eller i andre lokaler på sykehjemmet, som kan tilrettelegges med en meters avstand, anbefales ikke flere enn fem (5) besøkende ad gangen.
 11. Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer.

For fullvaksinerte pasienter:

 1. Besøkende som er fullvaksinerte kommer i tillegg til ovennevnte begrensningen.
 2. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall også uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

For pasienter som ikke er vaksinert:

 1. Der pasienter ikke er fullvaksinert må besøkende bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst en meter under hele oppholdet.
 2. For pasienter som ikke er fullvaksinert må besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende.

Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.

 

Telefon Tisler: 477 95 821
Telefon Lauer: 477 82 246
Telefon Akerøy: 477 95 107
Telefon Korten: 476 91 237

For ytterligere informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/.

Informasjon fra skolene på Hvaler

Se informasjon om og for skolene på Hvaler på skolens egen informasjonsside.

Informasjon til næringsliv

Vi anbefaler å bruke NHO sin samleside nedenfor som informasjonskilde. Tiltak og ordninger endres avhengig av Covid19-situasjonen, og det er vanskelig å kvalitetssikre lenker til ulike informasjonssider.

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Samleside NHO "Nyttig informasjon og verktøy".

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?