Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Oppdatert 3.5.2021 kl. 09.00: Her har vi samlet viktig informasjon til innbyggere, hytteeiere, næringsliv, landbruk, og besøkende i Hvaler kommune. Oppdatert 2. mars med justering er prioriterte grupper for vaksinering. Oppdatert 26. april med gjeldende nasjonale tiltak.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Generell informasjon

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1.

 

Er du syk og trenger legevakt kan du ringe legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

Generell informasjon om korona-viruset på flere språk (FHI)

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon: 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

Lurer du på om du bør testes for koronaviruset?

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din.

Dersom du skal testes, kan du ringe:

Legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08.

 • Hverdager kl. 08.30–15.00
 • Helg kl. 10.00–16.30.

Test for koronvirus er gratis for alle.

Smittesituasjon

27.4.2021 kl. 08.30: Det ble i går bekreftet ett nytt smittetilfelle i Hvaler kommune. Den smittede er nærkontakt av tidligere smittet, og var allerede i karantene. Det er nå 65 smittetilfeller totalt i Hvaler kommune siden utbruddet.

Vaksinering

Generelt

Vaksinering mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Hvaler kommune skal tilby sine innbyggere vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert når vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen har startet gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om framdrift blir løpende oppdatert litt lenger ned på denne nettsiden. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1.

Registrering i vaksinekø

For at vi skal få en oversikt over hvilke innbyggere i Hvaler kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø. Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

Klikk på knappen under for å registrere deg:

Gå til registrering i vaksinekø

Slik gjør du det:

 1. Trykk på knappen "Gå til registrering i vaksinekø" (over) eller via meldingen du har fått på telefonen din.
 2. Logg inn med din BankID.
 3. Velg om du ønsker å registrere deg selv eller på vegne av andre du har ansvar for
 4. Svar på noen enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

Leverandøren av denne løsningen er helseboka.no. De er referansekunde hos BankID innen sikring av helsedata. Våre innbyggere kan derfor være trygge på at personvernet er ivaretatt ved bruk av denne løsningen.

Tilleggsinformasjon om vaksinekø:

 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.
 • Hvis du skal hjelpe en pårørende med å registrere seg i vaksinekø, skal du bruke du din egen BankID. Ikke bruk BankID til den pårørende.
 • Du vil bli kontaktet for timebestilling når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller pr telefon.
 • Det kan ta tid fra du registrerer deg til det blir din tur til å få vaksine. Det avhenger av din prioritering i køen, av hvor mange doser vi får, og hvor mange som ikke ønsker å få vaksine.
 • Når det blir din tur kan du få time på noen få dagers varsel. 

Vaksinasjonssted:

Status uke 17

Vi gjennomfører nå vaksinering 2 dager i uka (onsdag og fredag). Pr. mandag 3. mai har vi gjennomført følgende vaksinering i Hvaler kommune:

 • Personer vaksinert med dose 1 Pfizer: 1585
 • Personer vaksinert med dose 2 Pfizer: 510
 • Totalt antall vaksiner satt Pfizer: 2095

Ingen AstraZeneca-vaksiner er satt i uke 17. Det er tidligere satt 95 doser med AstraZeneca-vaksine.

 • Totalt antall vaksiner satt: 2190

Hvaler kommune følger FHIs pålagte prioriteringer for vaksinering. Vi tar utgangspunkt i innbyggernes fødselsår samt lister fra fastlegene for innbyggere med underliggende sykdommer.

Framdrift fordelt på de ulike prioriteringsgruppene:

 • Prioriteringsgruppe 1 (beboere i sykehjem): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 2 (85 år og eldre): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 3 (75-84 år): fullvaksinert (der er noen få som av ulike grunner ikke har tatt vaksine ennå)
 • Prioriteringsgruppe 4 (65-74 år): pågår
  Av de registrerte i denne gruppen har ca 70 % fått første dose og ca 5 % har fått 2. dose
 • Prioriteringsgruppe utvalgt helsepersonell: pågår (det har blitt gitt både Pfizer og AstraZeneca-vaksine til denne målgruppa, vaksinering med AstraZeneca er nå pauset inntil videre)
 • Prioriteringsgruppe 5 (55-64 år): på vent (det har tidligere blitt gitt et antall AstraZeenca-vaksiner til denne prioriteringsgruppa, vi starter opp igjen vaksinering av denne gruppa når alle registrerte i prioriteringsgruppe 4 har fått første dose)

Mer informasjon om AstraZeneca fra sentrale myndigheter.

Hvaler kommune får 189 nye Pfizer-doser i inneværende uke (uke 18).

Prioritert rekkefølge

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene
Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Mer informasjon om koronavaksine

Du finner mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside:www.fhi.no/kvp

Tiltak gjeldende fra midnatt 26. april

Regjeringen har opphevet regionale tiltak for Hvaler kommune. Vi er dermed tilbake på de nasjonale tiltakene som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 16. april. Følgende tiltak gjelder i Hvaler kommune inntil videre.

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene. Les mer om unntakene:
Informasjon om karantenehotell.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp kl. 22.00.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Informasjon til hytteeiere på Hvaler

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid), men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Informasjon fra Dypedalåsen bo- og behandlingssenter

Oppdatert informasjon og besøksrutiner ved Dypedalåsen Bo- og Behandlingssenter 09.04.2021

Rutinen er basert på Helsedirektoratets veileder, Folkehelseinstituttets retningslinjer og smittesituasjonen i samfunnet.

Deres besøk er viktige! Samtidig har helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene. Derfor ber vi om at dere setter dere inn i besøksrutinen slik at vi sammen kan holde DDB friskt fremover.

 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende innen kl.14.00 dagen før aktuelt besøk. Det er mulig å lage flere avtaler frem i tid.
 • Kontakt avdelingen pr. telefon eller under besøk for å avtale besøk.
 • Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen/ avtalt sted.
 • Besøkende skal ha på munnbind under hele besøket.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn og ut.
 • Det gjennomføres adgangskontroll for alle besøkende. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 14 dager til bruk for evt. smittesporing.
 • Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden). Dette avklares med avdeling på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til – eller oppholdt seg i land utenfor Norge, skal ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Besøk gjennomføres på beboers rom. Nå når våren melder seg kan besøk også gjennomføres i utearealene tilknyttet DBB. Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer inne.
 • Besøk må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Av den grunnen kan hver beboer kun ta imot to besøkende av gangen.
 • Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
 • Besøkende skal ikke forlate rommet i løpet av besøket uten at dette er avtalt.
 • Besøkende går deretter rett ut av bygningen.
 • Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres på kort varsel.

Telefon Tisler: 477 95 821
Telefon Lauer: 477 82 246
Telefon Akerøy: 477 95 107
Telefon Korten: 476 91 237

For ytterligere informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/.

Informasjon fra skolene på Hvaler

Se informasjon om og for skolene på Hvaler på skolens egen informasjonsside.

Informasjon til næringsliv, landbruk og kultur

Nedenfor følger informasjon til næringsliv, landbruk og kultur om støttetiltak, eller de såkalte krisepakkene fra regjeringen. Det er også innført tiltak eller ordninger som berører permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet.  

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Lenker til nasjonale støtteordninger/krisepakker (oppdatert 10.11.2020):

Vi anbefaler å bruke NHO sin samleside nedenfor som informasjonskilde. Tiltak og ordninger endres avhengig av Covid19-situasjonen, og det er vanskelig å kvalitetssikre lenker til ulike informasjonssider!

Samleside NHO "Nyttig informasjon og verktøy"

Informasjon om krisepakkene og andre tiltak (oppdatert 22.7.2020):

Lotteri- og stiftelsestilsynet: "En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar".

NHO: "Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern" (Camping, Servering, Overnatting)

NHO: "Kompensasjon til foretak for tapt omsetning" (stortinget vedtok ordningen 7. april 2020)

NHO: "Koronaviruset: Råd til  bedrifter" (spørsmål og svar fra NHOs advokater)

NAV: "Hva gjelder i min situasjon" (portal for arbeidsgivere og arbeidstakere)

Regjeringen.no: "Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon" (2. april 2020)

Regjeringen.no: "Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27.mars 2020)

Viken fylkeskommune: "Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet" (24.mars 2020)

Regjeringen.no: "Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene" (20.mars 2020)

Innovasjon Norge: "Tiltak for for norsk næringsliv - Hva gjør Innovasjon Norge (18.mars 2020)

Regjeringen.no: "100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter" (15.mars 2020)

Informasjon om gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (oppdatert 15.5.2020):

Folkehelseinstituttet sine regler for gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Tips til godt smittevern fra "Norske konsertarrangører"

Informasjon om eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Basert på gjeldende regelverk vil Hvaler kommune ikke gi lettelser i eiendomsskatt eller kommunale gebyrer. Kommunen vil fortløpende komme med oppdatert informasjon hvis det blir endringer i regelverket som gjelder dette. Vi oppfordrer alle interesserte om å følge med her på kommunens nettsider og på Facebook.

Eiendomsskatt

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til etter selvkostprinsippet, som i praksis betyr at brukerne betaler det tjenesteleveransen koster. Vi må derfor legge til grunn at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert (f.eks. som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene) vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en ulempe som må påregnes i den krisesituasjonen landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruksnekt medfører for eier av fritidsboligen.

Informasjon til brukere av gjestehavner, campingplasser og bobiler

Gjestehavner, campingplasser og bobilparkeringer kan benyttes.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Informasjon til frivillige på Hvaler

Det er et økende behov for hjelp til hverdagsoppgaver for flere innbyggere i kommunen. Dette kan for eksempel være hjelp til handling, transport, tilsyn mm.

Kan du som enkeltperson, lag, forening, organisasjon eller næringsliv bidra? Vi ønsker å kartlegge hvilke ressurser vi har i samfunnet og hvordan den enkelte kan bidra.

Det er også viktig for oss å påpeke at alle må ta forhåndsregler og sette egen situasjonen først.Alle som skal inn å jobbe frivillig må også sette seg inn i smitteverntiltak og forbygge egen risiko.

Ønsker du eller din forening, organisasjon og næringsliv og bidra med tjenester og oppgaver i samfunnet?

Ta kontakt med Hvaler kommune på mail til kultur & fritid som er satt til å koordinere dette, eller ring 404 42 887 .

Vi begynner nå å få inn ulike behov for tjenester og vil fortløpende koordinere behov opp imot dere som har anledning til å stille opp.

Har du spørsmål til dette, ta direkte kontakt med Kultursjef Thomas Holmen Olsen,  eller ring 993 78 211.

Skal du jobbe som frivillig i Hvaler kommune er vi opptatt av at du leser og forstår følgende punkter:

 • Du som frivillig MÅ være frisk – befinner du deg i en risikogruppe bør du ta hensyn til dette og frastå fra slikt arbeid eller ta på deg oppdrag tilpasset situasjonen (mange kan for eksempel trenge noen å snakke med pr telefon).
 • ALDRI utsett deg selv eller andre for økt risiko for å bli smittet.
 • Ha god hygiene. Vask hender, ofte, gjerne hånddesinfeksjonsmidler etter god håndvask eller når man ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Har du ikke det benytt albukroken. Vask og desinfiser hender.
 • Holde avstand til de man hjelper. Ikke nærmere enn 1 meter. Man kan ta en telefon og slå av en prat.
 • Sett varer på utsiden etter å ha handlet for noen. Hvis man må hjelpe til med å få varene o.a. i hus så er det svært viktig og følge punktene over.

Kommunen vil gjerne ha kontakt med fastboende som er ute og går turer gjennom hytteområdene, og kan rapportere tilbake hvordan ståa er. Dersom du kan er noe du kan bidra med, ring 993 78 211, slik at vi kan oppdatere hvilke områder på Hvaler som blir dekket.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?