Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Her har vi samlet viktig om koronasituasjonen, kontaktinformasjon og status for vaksinering. Oppdatert 22.09.2022 kl. 18.00.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finner du her:

Reiser til og fra utlandet - Helse Norge

Koronavirus - temaside - FHI

Informasjonsbrev nr 49 om koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

Covid-19 information in other languages (FHI)

 

Ny variant av oppfriskningsdose 

En oppdatert koronavaksine vil etter planen være tilgjengelig i Hvaler kommune fra uke 38.

Vaksinen er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer.

Denne vaksinen kan du få som oppfriskningsdose (dose 2, 3 eller 4).

Har du allerede tatt dose 4, trenger du ikke ny vaksine.

Tilbudet om ny oppfriskningsdose gjelder fortsatt kun for de som er 65 år eller eldre.

Bivirkningsprofilen for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være den samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene basert på Wuhan-viruset.

Telefontid

Fra og med uke 39 er vaksinasjonstelefonen for Covid-19 åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 09.30-11.30 og fra 12.30-14.30.

Du kan også sende en e-post til covidvaksinering@hvaler.kommune.no

Ny type vaksine vil være tilgjengelig fra og med onsdagen i uke 38. Dersom du IKKE ønsker denne, gi beskjed til oss.

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose 

Hvaler Kommune planlegger for ny runde med vaksinasjon for Covid-19 og dose fire, etter nye retningslinjer fra FHI.

Her kan du lese mer om de nye ambefalingene:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser.

Vi vil sende ut innkalling for timebestilling fra uke 36.

TIMEBESTILLING: Etter mottatt sms, følger du linken til Helseboka og bestiller time når det passer for deg, på de datoene som er tilgjengelig.

MÅLGRUPPER:

DOSE 1 OG 2 TIL ALLE OVER 5 ÅR

DOSE 3 FOR ALLE OVER 18 ÅR + RISKOGRUPPER

DOSE 4 ANBEFALES TIL ALLE OVER 65 ÅR + RISKOGRUPPER  fra 01.09.22.

NB! Det skal ha gått minimum fire mnd. fra dose tre.

FHI har åpnet opp om at alle over 75 år kan ta den 4 dosen vaksine, til forskjell fra før er denne nå anbefalt å ta for denne gruppen. For risikopasient er det også anbefalt.

Det må ha gått 4 mnd. mellom dose 3 og 4.

RISIKOPASIENTER er det anbefalt å ta den 4. dosen. Denne gruppen må ha med brev fra spesialisthelsetjenesten. Dersom du bruker medisiner fra listen nedenfor, trenger du ikke brev fra speialist.

Timebestilling: Ring: 69375000 tastevalg 1,  åpent onsdag fra kl. 09.30 - 11.30 og kl. 12.30 - 14.30 eventuelt send en epost til covidvaksinering@hvaler.kommune.no

Vaksinasjon

Du kan bestille time ved å kontakte vaksinasjonskontoret på tlf: 69375000 tastevalg 1 

Vaksinasjonskortets telefon er åpen onsdag mellom kl 09.30 og 11.30 og fra 12.30 - 14.30.

Covidvaksineringen er flyttet til Floren skole i administrasjonsbygget.

Adresse: Storveien 32,  1680 Skjærhalden

Utlevering av hurtigtester i Hvaler kommune

Maks tre hurtigtester til hver

Muligheten for å teste seg ut av smittekarantene for husstandsmedlemmer øker presset på beholdningen av hurtigtester i kommunen.

Regjeringen har bestemt at smittekarantene på 10 døgn nå kan erstattes med daglig testing også for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Vanlige nærkontakter anbefales fremdeles test på dag 3 og 5 etter smitteeksponeringen.

En konsekvens av endringen er at vi får en kraftig økning i behovet for hurtigtester til nærkontakter.

-Vi har allerede opplevd at etterspørselen etter hurtigtester tidvis er større enn det vi kan tilby i Hvaler kommune. Med den siste forskriftsendringen fra regjeringen, kombinert med kraftig økning i antall smittetilfeller, øker presset ytterligere. Vi må derfor inntil videre rasjonere på utdeling av hurtigtester, og begrense antall vi deler ut til maks tre tester per person, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Utdeling av hurtigtester blir nå som følger:
1. De som har symptomer på korona får én test.
2. De som defineres som øvrige nærkontakter av et smittetilfelle får to tester. Les definisjon her
3. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av et smittetilfelle får tre tester Les definisjon her.

 Når selvtester ikke skal benyttes

Gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører eller private som ønsker testing til arrangementer og sosiale sammenkomster i offentlig eller privat regi.

Selvtest er ikke gyldig test for testing til koronasertifikat.

Bruk av selvtester utenfor det kommunale testregimet

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

Se veiledning helsenorge.no for bruk av selvtest i egen regi (helsenorge.no).

I Norge er det kun tillatt å selge selvtester som oppfyller kravene gitt i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Dette innebærer at testene skal være merket CE etterfulgt av et firesifret tall samt at merking og bruksanvisning skal være på norsk.

Dersom du er i behov av hurtigtest for covid-19 er det 2 hentesteder for hurtigtester i Hvaler kommune. 

 

Hvilket hentested du skal benytte avhenger av om du har luftveissymptomer.

NB:

For å sikre at vi til enhver tid kan tilby test til de som trenger å teste seg pga. symptomer, ber vi om at man ikke henter hurtigtester for å ha hjemme i tilfelle man senere skulle få symptomer på ett senere tidspunkt.

 

Hentested 1:

Dersom du ikke har luftveissymptomer, men henter for noen andre, skal du hente hurtigtest på:

Rådhuset v/servicetorget (mandag-fredag mellom kl. 9-15)

Ved Servicetorget kan du henvende deg til en av de ansatte.

 

Hentested 2:

Dersom du har luftveissymptomer og ikke har tilgang til familier eller pårørende uten symptomer som kan hente test til deg, skal du hente test på:

Dypedalsåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet). (mandag-søndag 10-14)

 

MERK:

Ved Dypedalåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet) er det oppgitt et telefonnummer ved hovedinngangen. Dette må du ringe for å få utlevert hurtigtest. Se etter oppslag ved døren.

Av smittevernhensyn vil du få utlevert test utendørs.

 

Av smittevernhensyn ber vi om at innbyggere med luftveissymptomer, så langt det er mulig, forsøker å få symptomfrie pårørende til å hente test for seg, og da ved hentested 1 (Rådhuset).

 

Hurtigtester kan også hentes ved Koronasenteret i Fredrikstad.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

Slik finner du koronasertifikatet

Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. 

Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Logg inn for å se ditt koronasertifikat

Innlogging i Helsenorge-appen fra mobil enhet

Du kan også få enkel tilgang til sertifikatet ved å laste ned Helsenorge-appen. Setter du opp en personlig kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, trenger du ikke å bruke ID-porten hver gang du skal hente det fram. Fra Helsenorge-appen er det to alternative tilganger til sertifikatet:

  1. Kontroll av ditt koronasertifikat som er en hurtigtilgang til ditt digitale koronasertifikat. Merk at her vil du ikke ha tilgang til utskrift av sertifikatet ditt. Det kan kun gjøres i en nettleser.

  2. Koronasertifikat under Helsetjenester videresender deg til Helsenorges nettside. Her finner du utskriftsvennlig versjon og mulighet til å se egne data i koronasertifikatet.

Hvordan viser du frem sertifikatet?

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir. Om du ikke har tilgang til digitalt sertifikat, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan få en papirutskrift av koronasertifikatet ved oppmøte i Servicetorget. Husk å ta med legitimasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?