Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Her har vi samlet viktig om koronasituasjonen, kontaktinformasjon og status for vaksinering.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finner du her:

Koronasituasjonen - regjeringen.no

Reiser til og fra utlandet - Helse Norge

Til båtfolket - Grensekontroll av lystfartøy i Sponvika - Politiet

Koronavirus - temaside - FHI

Covid-19 information in other languages (FHI)

 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1, (mandag - torsdag mellom kl 09:30 og 14:30)

 

Er du syk og trenger legevakt kan du ringe legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08.

 

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

 

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon: 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

 

Lurer du på om du bør testes for koronaviruset?

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din.

Dersom du skal testes, kan du ringe:

Legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08.

 • Hverdager kl. 08.30–15.00
 • Helg kl. 10.00–16.30.

Test for koronvirus er gratis for alle.

Smittesituasjon

Det er registrert smitte i Hvaler kommune den siste uken. Det er registrert 66 smittetilfeller totalt i Hvaler kommune siden utbruddet.

Vaksinering

Generelt

Vaksinering mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Hvaler kommune skal tilby sine innbyggere vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert når vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen har startet gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om framdrift blir løpende oppdatert litt lenger ned på denne nettsiden. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1, (mandag - torsdag mellom kl 09:30 og 14:30).

Registrering i vaksinekø

For at vi skal få en oversikt over hvilke innbyggere i Hvaler kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø. Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

Klikk på knappen under for å registrere deg:

Gå til registrering i vaksinekø

Slik gjør du det:

 1. Trykk på knappen "Gå til registrering i vaksinekø" (over) eller via meldingen du har fått på telefonen din.
 2. Logg inn med din BankID.
 3. Velg om du ønsker å registrere deg selv eller på vegne av andre du har ansvar for
 4. Svar på noen enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

Leverandøren av denne løsningen er helseboka.no. De er referansekunde hos BankID innen sikring av helsedata. Våre innbyggere kan derfor være trygge på at personvernet er ivaretatt ved bruk av denne løsningen.

Tilleggsinformasjon om vaksinekø:

 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.
 • Hvis du skal hjelpe en pårørende med å registrere seg i vaksinekø, skal du bruke du din egen BankID. Ikke bruk BankID til den pårørende.
 • Du vil bli kontaktet for timebestilling når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller pr telefon.
 • Det kan ta tid fra du registrerer deg til det blir din tur til å få vaksine. Det avhenger av din prioritering i køen, av hvor mange doser vi får, og hvor mange som ikke ønsker å få vaksine.
 • Når det blir din tur kan du få time på noen få dagers varsel. 

Vaksinasjonssted:

Status uke 26

Vi gjennomfører nå vaksinering 2 dager i uka (onsdag og fredag). Pr. mandag 05. juli er 69,6% av Hvalers befolkning vaksinert.

Fullvaksinert

42,4 %

69,6%

Fått dose 1

27,2

Ønsker vaksine, men er foreløpig ikke vaksinert

29,5%

 

Ønsker ikke vaksine

0,8 %

 

 

Hvaler kommune følger FHIs pålagte prioriteringer for vaksinering. Vi tar utgangspunkt i innbyggernes fødselsår samt lister fra fastlegene for innbyggere med underliggende sykdommer.

Framdrift fordelt på de ulike prioriteringsgruppene:

 • Prioriteringsgruppe 1 (beboere i sykehjem): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 2 (85 år og eldre): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 3 (75-84 år): fullvaksinert (der er noen få som av ulike grunner ikke har tatt vaksine ennå)
 • Prioriteringsgruppe 4 (65-74 år): Alle som er registrert hos oss og som er 65 år eller eldre har nå fått tilbud om vaksine. 
  • Dersom du ikke har fått slikt tilbud, ber vi om at du kontakter oss på tlf. 69 37 50 00, tastevalg 1.
  • Eller på epost til covidvaksinering@hvaler.kommune.no

  • Dersom du tidligere har takket nei til vaksine, men har ombestemt deg, kan du også ta kontakt.

 • Prioriteringsgruppe utvalgt helsepersonell: pågår (det har blitt gitt både Pfizer og AstraZeneca-vaksine til denne målgruppa, vaksinering med AstraZeneca er nå pauset inntil videre)
 • Prioriteringsgruppe 5 (55-64 år) år med underliggende sykdommer/tilstander: fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 6 (45-54år) år med underliggende sykdommer/tilstander: pågår
 • Prioriteringsgruppe 7 (18-44 år) år med underliggende sykdommer/tilstander: pågår
 • Prioriteringsgruppe 8 (55-64 år): pågår
 • Prioriteringsgruppe 10 (18-24 år og 40-44 år): pågår
 • Prioriteringsgruppe 11 (25-39 år)

Mer informasjon om AstraZeneca fra sentrale myndigheter.

Hvaler kommune får 161 nye Pfizer-doser i inneværende uke (uke 27).

Prioritert rekkefølge

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene
Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Mer informasjon om koronavaksine

Du finner mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside:www.fhi.no/kvp

 

Informasjon fra Dypedalåsen bo- og behandlingssenter

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Mange beboere er nå fullvaksinerte og bedre beskyttet mot viruset, men covid-19 kan ikke utelukkes helt. Helseinstitusjonene har fortsatt et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 deriblant det muterte viruset ikke sprer seg.

Rutinen er basert på Helsedirektoratets veileder, Folkehelseinstituttets retningslinjer og smittesituasjonen i samfunnet.

 

Rutinen gjelder fra og med 07.07.2021.

 1. Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn på sykehjemmet.
 2. Alle besøkende skal fylle ut adgangskontroll-skjema. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt. smittesporing.
 3. Adgangskontroll-skjema skal leveres til avdelingen når besøkende ankommer der.
 4. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden eller dersom besøkende er fulldosevaksinert de siste 6 måneder). Dette avklares på forhånd.
 5. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 6. Besøk skjer på beboers rom eller ute. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer der det oppholder seg mange andre, dette må evt. avklares med avdelingen. Råd om 1 meter avstand gjelder ved besøk på sykehjem.
 7. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
 8. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.
 9. Etter endt besøk går besøkende rett ut av bygningen.
 10. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til to (2) personer ad gangen. Dersom man er inne på pasientens rom eller dertil egnet besøksrom.Ved besøk ute eller i andre lokaler på sykehjemmet, som kan tilrettelegges med en meters avstand, anbefales ikke flere enn fem (5) besøkende ad gangen.
 11. Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer.

For fullvaksinerte pasienter:

 1. Besøkende som er fullvaksinerte kommer i tillegg til ovennevnte begrensningen.
 2. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall også uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

For pasienter som ikke er vaksinert:

 1. Der pasienter ikke er fullvaksinert må besøkende bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst en meter under hele oppholdet.
 2. For pasienter som ikke er fullvaksinert må besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende.

Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.

 

Telefon Tisler: 477 95 821
Telefon Lauer: 477 82 246
Telefon Akerøy: 477 95 107
Telefon Korten: 476 91 237

For ytterligere informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/.

Informasjon fra skolene på Hvaler

Se informasjon om og for skolene på Hvaler på skolens egen informasjonsside.

Informasjon til næringsliv

Vi anbefaler å bruke NHO sin samleside nedenfor som informasjonskilde. Tiltak og ordninger endres avhengig av Covid19-situasjonen, og det er vanskelig å kvalitetssikre lenker til ulike informasjonssider.

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Samleside NHO "Nyttig informasjon og verktøy".

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?