Klima og miljø

Innhold

Hva gjør vi i Hvaler kommune for å imøtekomme FNs bærekraftsmål og forhindre klimaendringer?

Både politikerne våre og ansatte har ønsker og ideer om hvordan vi kan minske klimafotavtrykket til kommunen vår. Alle bidrar og her vil vi nevne noe av det som blir gjort. Det gjenstår fortsatt mye men vi er i gang. Det viktigste er imidlertid hva du og jeg som privatpersoner gjør, hvilke vaner vi lærer barna våre og hva barna lærer oss.

Brukannes

Har du noe «brukannes» som du ikke trenger lenger? Noe som andre kan ha glede av i mange år til? Eller er du kanskje på jakt etter en kommode eller noen gode bøker å fylle helga med? Da er bruktbutikken vår «Brukænes» tingen for deg. Her finner du alt mulig som det vil være synd å kaste. Et nesten ubrukt malingsspann, noen golfkøller, kopper og kar. Her har vi mange godbiter og kuriosa til en lav pris. Butikken finner du under den store rampa på Sandbakken gjenvinningsstasjon.

Sensorer som gir beskjed når søppelcontaineren er full

Over en tid nå har vi tatt i bruk sensorer som forteller oss når en container begynner å bli full. Det vil si at vi sparer flere utkjøringer med tung renovasjonsbil slik vi gjorde før når vi slavisk fulgte den gamle runden.
Om sommeren er det så mye i alle containere, så da må vi allikevel kjøre hver dag. I dag har vi ca. 40 slike mengdesensorer og vurderer fortløpende hvor vi skal montere flere.

Kildesortering

Snart skal vi begynne å sortere i flere fraksjoner på Hvaler. Du har kanskje sett den nye avfallsoppsamleren vår, med fire forskjellige luker? De blir det flere av, og da skal vi sortere følgende fraksjoner: Papp og papir, glass- og metallemballasje, matavfall og restavfall. Vi har startet med noen returpunker nå i år og må ha minst 4 avfallsfraksjoner på alle returpunkter innen utgangen av 2025. Avfall har verdi og skal materialgjenvinnes med 55 % innen 2025, 60 % innen 2030 og 70 % innen 2035. Når vi alle bidrar, vil dette være mulig, men vil kreve at alle er med.

Vi vil fortsette med komposteringskurs og oppmuntre til å kompostere eget matavfall på stedet. Dette setter mindre fotavtrykk enn at vi skal frakte dette inn på store biler. Kurs i kompostering er et krav og vil bli annonsert så snart vi har dette på plass.

Strandrydding

Gjennom flere år har mange blitt kjent med begrepet strandrydding på Hvaler. Et interaktivt kart viser hvor det er behov for å plukke plast og søppel på strendene våre, Skjærgårdstjenesten kommer og plukker opp flere tonn med plastsekker som har blitt plukket av våre innbyggere og hyttebeboere vår, sommer og høst. Skjærgårdstjenesten har også i år bidratt til å fjerne mange gamle plastbåter som har blitt liggende langs fjære vår.

Digitalt ryddekartet finner du her: Marint søppel og kontaktinformasjon til Skjærgårdstjenesten finner du her: Hvaler - Skjærgårdstjenesten

Samarbeid med Kystlotteriet

Kystlotteriet motiverer og tilrettelegger for frivillig rydding av marin forsøpling, og mobiliserer tusenvis av nordmenn over store deler av landet til å rydde i sine nærområder. På Hvaler kan du hente ryddesekker på rådhuset og besøkssentrene til Ytre Hvaler nasjonalpark i tillegg til flere dagligvarebutikker og andre private aktører.
Se oversikt her: Kystlotteriet 
For hver sekk med marint avfall man plukker og registrer, mottar man et lodd og blir med i den årlige trekningen av premier.

Blått flagg på Kroksand

Bystranden vår, Kroksand har i noen år vært en Blått Flagg-strand, noe som forplikter. Det stilles mange krav til oss for at denne populære perlen sentralt på Skjærhalden skal beholde sin status.

Blått Flagg er et høythengende miljømerke og miljøsertifiseringsordning som for strender vitner om høye standarder innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, miljøinformasjon og miljøopplæring. At en strand er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge på at omgivelsene og driften av stranda er ivaretatt på best mulig måte.
Kilde: https://blattflagg.fee.no/

Smart vann

Smart vann har blitt et begrep på Hvaler; vi har lenge sett at rent drikkevann er en viktig og dyrebar ressurs som vi ikke kan sløse med. Det at alle boliger/hytter har sin egne, fjernavleste vannmålere bidrar til at vi ikke sløser med vannet. Gjennom «MIN SIDE» kan du holde kontroll på vannforbruket ditt. Vi jobber også for at du som innbygger skal få et varsel hvis det oppstår et unormalt høyt forbruk – noe som kan skje ved lekkasjer.

Øysyklær

Øysyklær har blitt et kjent begrep her på Hvaler, du finner de ved rådhuset, Kornmagasinet på Skjærhalden, Sandbrekke gjestegård, Hvaler golfbane, Hvaler gjestgiveri og i Ødegårdskilen.
Ved Kornmagasinet kan du også leie el-sykkel.

Les mer om tilbudet her: Hvaler - Øysyklær

Elektriske biler

Fossile biler er i ferd med å fases ut og stadig flere av kommunens tjenestebiler er nå helelektriske. I tillegg jobber vi
med å tilrettelegge for at flere bruker sykkel som fremkomstmiddel.

Hurtigladere

Tilbud om hurtiglading har kommet på plass på parkeringsplassen ved rådhuset på Skjærhalden. Det arbeides med å utvide tilbudet slik at det også vil være mulig med hurtiglading i Ødegårdskilen.

Mer informasjon fra leverandøren av tjenesten finner du her: Ladenettverk - Kople

Grønn kystring og Elektriske fartøy

Hvaler kommune og Borg Havn deltar i ulike prosjekter og initiativ for å tilrettelegge for ladestasjoner og elektriske fartøy i Oslofjorden. Markedet er foreløpig ganske nytt, men er i rask utvikling. 

Elektrisk på sjøen – Klimasatsmidler til “Grønn kystring” 

Solceller

Visste du at vi på Sandbakken har et tak over rampa som er dekket av solceller? Totalt 1205 m2 med energiskapende solceller har vi der. Vår egen byggesaksavdeling har lagt til rette for at det skal være så lite byråkrati som mulig forbundet med å legge solceller på taket. Her var vi tidlig ute og mange har allerede benyttet seg av denne måten å krympe strømregningen på.

Informasjon fra byggesaksavdelingen: Hvaler - Byggesak

Støtteordning fra Enova: Solcelleanlegg | Enova

Matsvinn

Det er inngått et samarbeid mellom kjøkkenet på Dypedalsåsen og kommunens barnehager og skole for å forhindre matsvinn og å bygge opp kunnskap rundt mat som ressurs.

Energirådgivning

Gjennom Energiportalen har vi et tilbud om gratis energirådgivning.
Det er et begrenset antall timer, men vi har fortsatt noen igjen.

Energiportalen

Bærekraftig reiseliv

Den nye nasjonale reiselivstrategien har stort fokus på bærekrafti reiselivet. Dette vil kommunen i samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler følge opp i tiden fremover.

Klimagruppa

For å kunne jobbe bedre og mer målrettet med klimatiltak har vi dannet en gruppe som består av ansatte fra flere deler av kommunen. Vi har mange ideer og prøver å påvirke våre kollegaer til innsats for klima og miljøet. Kommunen er også medlem i Klima Østfold som bidrar godt i omstillingsarbeidet.

Klima Østfold 

Klima- og energiplan 2016.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?