Transportstøtte - TT-kort

Innhold

Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transportmiddel. TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. Transporttilbudet skal gjelde personer som har en varig funksjonsnedsettelse, og gis i form av tilskudd til reiser.

Transportstøtte

Nytt felles regelverk for søknad om TT-kort for hele Viken

26. november 2020 vedtok Viken fylkeskommune ny forskrift om transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse (TT-ordningen). Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2021. Se vedlagte forskrift.

Den nye forskriften opphever tidligere regelverk for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold, og skal også brukes i Jevnaker, Lunner og gamle Svelvik kommuner.

Den største forskjellen fra de tidligere reglene er at ordningen med ventelister for TT-kort opphører. Søkerne får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent. All saksbehandling av søknader skal nå foretas av Viken fylke. Søker må benytte seg av søknadsskjemaet fra fylkeskommunen. Se lenken nedenfor.

Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer vil vi ikke kunne saksbehandle søknadene. Det er derfor viktig at dette søknadssjemaet benyttes, hvis ikke fylkeskommunen måtte sende TT-søknader i retur til søkere på grunn av manglende utfylt søknadsskjema.

Ytterligere informasjon finner du på hjemmesidene til Viken fylkeskommune:’

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/tilrettelagt-transport-tt-kort/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?