Trygghetsalarm

Innhold

Trygghetsalarmer kan være et godt hjelpemiddel for mange.

En trygghetsalarm gir deg mulighet til å oppnå rask kontakt med hjelpeapparatet om det skjer noe. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen (som er Helsevakten) ta kontakt med deg med en gang og vurdere nødvendig oppfølging. Hjemmetjenesten på Hvaler vil rykke ut om det er behov for det.

Hva og hvem er Helsevakten?

Helsevakten har sine lokaler på Helsehuset i Fredrikstad. De mottar og behandler alarmer fra hjemmeboende i mange kommuner - også Hvaler. Det er sykepleiere som tar i mot alarmen. De snakker med deg og vurderer behov for videre hjelp. Helsevakten vil innhente opplysninger som navn, diagnoser, pårørende og når neste tilsyn er (om du har hjemmesykepleie fast) for å tilby den beste hjelpen. Hjemmetjenesten på Hvaler vil rykke ut om det er behov for det.

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du må være fastboende i Hvaler kommune, bo hjemme eller i omsorgsbolig og ha en helsetilstand og/eller boforhold som gjør deg helt avhengig av trygghetsalarm for å oppnå kontakt med hjelpeapparatet. Det er kommunen som vurderer om trygghetsalarm er aktuelt for deg, eller om for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet. Om du får tildelt trygghetsalarm, vil du vanligvis få det for 6-12 måneder, avhengig av din helsetilstand. Dette blir forlenget om det er behov for det.

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til servicetorget.

Hva forventer vi av deg?

Du må gi hjemmesykepleien nøkkel til din bolig slik at de kan komme seg inn om det er nødvendig. Dersom du mister eller skader trygghetsalarmen, må du betale for dette. Du eller dine pårørende må gi beskjed dersom behovet for trygghetsalarm opphører, og alarmen må da leveres tilbake eller erstattes.

Søknadsskjema

Du søker på alle typer helse- og omsorgstjenester ved å bruke skjemaet under. Om du er usikker på hvilke tjenester som passer best for deg, er det viktig at du beskriver din situasjon best mulig. Vi anbefaler at du bruker det elektroniske skjemaet. 

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?