Trygghetsalarm

Innhold

Kommunale trygghetsalarmer knyttet opp mot Helsevakt i Fredrikstad

Beskrivelse av tjenesten

En trygghetsalarm gir deg mulighet til å oppnå rask kontakt med hjelpeapparatet om noe inntreffer. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen (som er helsevakten) umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølging og ved behov for det vil hjemmetjenesten på Hvaler rykke ut.

Hva og hvem er Helsevakten

Helsevakten har sine lokaler på Helsehuset. De skal motta og behandle signaler fra trygghetsalarmer fra hjemmeboende i kommunen. Det er sykepleiere som sitter og mottar alarmen. De snakker med deg, og vil vurdere behov for videre hjelp. Ved behov for det, rykker hjemmetjenesten ut. Helsevakten vil innhente opplysninger som navn, diagnoser, cave, pårørende og når neste tilsyn er ( om du har hjemmesykepleie fast) for å tilby den beste hjelpen.

Hvem kan få tjenesten

Trygghetsalarm kan gis både tilknyttet private hjem og omsorgsboliger. Du må være fastboende i Hvaler kommune. Den tildeles personer som på grunn av helsetilstand og/eller boforhold er helt avhengig av trygghetsalarm for å oppnå kontakt med hjelpeapparatet. Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg. Kommunen vil også vurdere om for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet. Lengden på vedtak om trygghetsalarm vil evalueres ut fra helsetilstand, alt fra 6 måneder til 1 år. Vedtaket vil bli forlenget om det er behov for det.

Hvordan søke om trygghetsalarm

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til servicetorget.

Hva koster det

Hvaler kommune har fastsatt en egenandel for trygghetsalarmtjenesten. Se gebyrregulativet for mer informasjon. Det er en egen oppkoblingsavgift for trygghetsalarmer på kroner 563,-. Egenandel per måned er i tillegg på kroner 357, per år blir det 4282,- kroner.

Hva forventes av deg

Hjemmesykepleien får tilgang til din bolig med nøkkel og elås monteres. Dersom du mister eller skader trygghetsalarmen, betaler du omkostningene dette medfører. Du/dine pårørende gir beskjed dersom behovet for trygghetsalarm opphører. Dersom behovet opphører må alarmen med tilbehør tilbakeleveres eller erstattes.

Du kan lese mer om helsevakta på hjemmesiden til Fredrikstad kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?