Psykiske helsetjenester

Innhold

Har du utfordringer med psykisk helse eller rus og avhengighet? Da kan kommunen ha et tilbud til deg.

Lette eller moderate utfordringer

Om du har lette eller moderate utfordringer med psykisk helse eller rus/avhengighet, har Hvaler kommune et eget lavterskeltilbud. Tilbudet er gratis for alle aldersgrupper, og du trenger ikke henvisning fra lege. 

Tilbudet kan omfatte:

 • Vurdering av behov  
 • Samtaler  
 • Veiledning for selvhjelp 
 • Rådgivning 
 • Foreldreveiledning 
 • Samtaler med pårørende  

Et godt resultat er avhengig av din egen motivasjon og egeninnsats.

Tjenesten utøves av ansatte med ulik faglig bakgrunn, så som vernepleiere, sosionomer og sykepleiere. Vi oppfordrer til et samarbeid med din fastlege. Ved behov samarbeider vi med andre instanser som NAV, skole, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester, etter avtale og samtykke fra deg. 

En henvendelse til oss starter med en kartleggingssamtale over telefon, og deretter blir vi enige om veien videre. Du treffer oss på telefon 989 08 683 mandager og torsdager mellom klokka 09.30 og 11.30. 

Merk at tilbudet er ment å være kortvarig og at tjenesten ikke er egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Ved behov for akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakten på telefon 116 117 eller ambulanse på telefon 113.  

Alvorlige utfordringer

Avdelingen inkluderer en psykologspesialist som er faglig ansvarlig for rus- og psykiske helsetjenester i kommunen. Søknader/henvendelser fra brukere blir faglig vurdert, og det blir gjennomført en kartleggingssamtale der psykologen deltar. Deretter blir det bestemt hvilken veileder i avdelingen som skal gi tjenesten videre.

Du kan selv kontakte oss på telefon, ved fremmøte eller ved bruk av søknadsskjema. Henvendelser fra andre i hjelpeapparatet ber vi om at er skriftlige. Etter at du har tatt kontakt, vil du få tid for en samtale på kontoret eller hjemme. Det vil da vurderes om du kan ha nytte av videre oppfølging fra avdelingen. Du vil også få informasjon om andre aktuelle tjenester.

Dersom det avtales fast oppfølging fra teamet, får du vedtak på hvor mye hjelp du er innvilget.

Tjenesten er gratis.

Tilbudet kan omfatte

 • Samtaler m/individuell oppfølging, behandling, viderehenvisning og samarbeid med andre instanser 
 • Oppfølging av barn med psykisk syke foreldre 
 • Oppfølging/veiledning av foreldre 
 • Oppfølging/veiledning/tiltak i barnehager og skoler 
 • Rusarbeid (direkte tiltak, gruppeoppfølging, behandling, forebygging, tidlig intervensjon)
 • Gruppeaktiviteter for voksne (eks. tur/trim)

Innsynsrett

Alle har rett til å se dokumentene i sin egen sak. Det er noen få unntak fra denne retten. Dette vil du få opplysninger om ved å henvende deg til kontoret.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved psykiske helsetjester har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan gi opplysninger til utenforstående om dine personlige forhold, med mindre du har gitt samtykke.

Søknadsskjema 

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema-helse-og-omsorgstjenster

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med koordinerende enhet.

Telefon: 69375000 tastevalg 4 deretter tastevalg 1.

E-post: tildelingskontoret@hvaler.kommune.no

Nyttige linker:

Mental helse - hjelpetelefonen

Kirkens SOS

Krise- og incestsenter for Hvaler

Distriktspsykiatrisk sentra (DPS)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?