Rus- og psykiske helsetjenester

Innhold

Har du, eller noen du kjenner, utfordringer med psykisk helse eller rus og avhengighet? Da har kommunen flere ulike tilbud.

Lette til moderate utfordringer

Om du har lette til moderate utfordringer med psykisk helse eller rus/avhengighet, har Hvaler kommune tjenester for sine innbyggere i alle aldersgrupper. Tjenestene er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Aktuelle utfordringer

Med lette til moderate utfordringer menes blant annet:

 • Ulike former for engstelse
 • Nedstemthet
 • Søvnvansker
 • Atferdsendringer
 • Begynnende rus/avhengighetsproblematikk
Tjenestetilbud

Tjenester til deg som har lette til moderate utfordringer kan omfatte:

 • Kartlegging av behov
 • Individuelle samtaler
 • Veiledet selvhjelp
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Rådgivning og veiledning
 • Foreldreveiledning
 • Samtaler for pårørende
 • Samarbeid med barnehager og skole
Selvhjelp og råd

Fysisk og psykisk helse henger sammen. Vi trenger alle å være fysisk aktive, få nok søvn, innta næringsrik mat og ha en positiv sosial tilhørighet.

Det finnes flere nettsteder for deg som vil komme i gang med en endring:

Moderate til alvorlige utfordringer

Om du har moderate til alvorlige utfordringer med psykisk helse eller rus/avhengighet, tilbyr Hvaler kommune flere ulike tjenester.

Tjenestestilbud

Tjenester til deg som har moderate til alvorlige utfordringer kan omfatte:

 • Samtaler hos oss eller ved hjemmebesøk
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Miljøterapi i egen bolig
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Praktisk bistand
 • Samtaler med pårørende
 • Rådgivning og veiledning
 • Ruskonsulent
 • IPS Individuell jobbstøtte: Alle kan jobbe med riktig støtte
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Oppfølging av barn hvor forelder har rus- eller psykiske helseutfordringer

Søke om tjenester

Du søker på alle typer helse- og omsorgstjenester ved å bruke skjemaet under. Om du er usikker på hvilke tjenester som passer best for deg, er det viktig at du beskriver din situasjon best mulig. Vi anbefaler at du bruker det elektroniske skjemaet. 

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med koordinerende enhet på e-post eller telefon 69 37 50 00. 

Kontakt

Akutt hjelp

Ved behov for akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakt på telefon 116 117 eller ambulanse på telefon 113.

Lavterskeltelefon

Har du lettere til moderate plager innen psykisk helse og rus/avhengighet, kan du ta kontakt på telefon 989 08 683 (mandager og torsdager mellom klokka 09.30 og 11.30). 

Mobilt team

Om du allerede har tjenester fra kommunens mobile team, kan du ringe 900 13 832.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?