Hjemmesykepleie

Innhold

Sykepleiefaglig hjelp/omsorg i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Hjemmesykepleien skal ikke overta funksjoner som brukeren selv kan utføre, men bidra til å opprettholde og forbedre funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo lengst mulig hjemme.

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Hjelpen tilpasses i samarbeid med bruker og pårørende, og vurderes forløpende.

Hjemmesykepleie kan omfatte:

 • Opplæring/vedlikehold av ferdigheter
 • Personlig hygiene/ dusj/ bad
 • Hjelp til å stå opp/ legge seg
 • Tilrettelegging av måltider
 • Administrering av medisiner, sårbehandling, prøvetaking
 • Tilsyn av ulik karakter
 • Råd/veiledning og støttesamtaler
 • Hverdagsrehabilitering
 • Omsorg ved livets slutt

Hjemmesykepleie omfatter ikke:

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår ytes ikke hjemmet dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjep av pårørende/ andre bekjente.
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger  med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivillige er utelukket.
 • Hårstell og fotpleie
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og lignende.

Forventninger til tjenestemottakere:

 • Er villig til å ommøblere av praktiske og sikkerhetsmessige grunner.
 • Du aksepterer, når det er behov for det, nøvendig medisink- tekniske hjelpemidler i hjemmet.
 • Du/ din representant melder fra dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Lar være å røyke mens kommunens ansatte er i hjemmet og lufter ut i god tid før besøk ventes.
 • Holder husdyr forsvarlig bundet på nødvendig avstand.

Forventninger til ansatte i helse- og omsorgstjenesten:

 • Fokuserer på pasientens ressurser og mål. Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. 
 • Legger til rette for størst mulig grad av egenomsorg og brukermedvirkning.

Egenandel:

Tjenesten er gratis 

Søk om hjemmesykepleie

Øyeblikkelig hjelp behandles og iverksettes fortløpende

 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hvaler kommune Servicetorget. Storveien 32 1680 Skjærhalden

Besøksadresse: Dypedalåsen, Spjærøy 196 1684 Vesterøy

Telefon: 69375407

Enhetsleder: Jon Ingar Sørensen (mail: jonsor@hvaler.kommune.no)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?