Praktisk bistand - renhold i hjemmet

Innhold

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy og klesvask.

Tjenesten skal bidra til å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.

Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Dette forventes av deg som får denne tjenesten:

  • Du er tilstede når du har praktisk bistand.
  • Du gir beskjed om du ikke er hjemme til avtalt tid.
  • Du har nødvendig utstyr som støvsuger og rengjøringsmidler

Tjenesten praktisk bistand kan omfatte:

  • Renhold. Støvsuging og vask av gulv som er i daglig bruk. Rengjøring av bad.
  • Skift av sengetøy
  • Klesvask

Tjenesten omfatter ikke:

  • Oppgaver du selv kan ivareta
  • Storrengjøring av tak og vegger, dra ut store tunge tepper, innvendig vask av skap og liknende.
  • Hjelp til husdyrhold
  • Trappevask i felles oppgang

Søk om praktisk bistand

Du må betale for direkte hjelp i hjemmet i form av for eksempel rengjøring og skift av sengetøy. Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?