Praktisk bistand - renhold i hjemmet

Innhold

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skifte av sengetøy og klesvask.

Tjenesten skal bidra til å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.

Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Dette forventes av deg som får tjenesten:

  • Du er tilstede når du har praktisk bistand
  • Du gir beskjed om du ikke er hjemme til avtalt tid
  • Du har nødvendig utstyr som støvsuger og rengjøringsmidler

Tjenesten praktisk bistand kan omfatte:

  • Renhold. Støvsuging og vask av gulv som er i daglig bruk. Rengjøring av bad
  • Skifte av sengetøy
  • Klesvask

Tjenesten omfatter ikke:

  • Oppgaver du selv kan gjøre
  • Storrengjøring av tak og vegger, dra ut store, tunge tepper, innvendig vask av skap og lignende
  • Hjelp til husdyrhold
  • Trappevask i felles oppgang

Hva du må betale for praktisk bistand henger sammen med inntekten til husstanden du er en del av. 

Du søker på alle typer helse- og omsorgstjenester ved å bruke skjemaet under. Om du er usikker på hvilke tjenester som passer best for deg, er det viktig at du beskriver din situasjon best mulig. Vi anbefaler at du bruker det elektroniske skjemaet. 

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?