Dette koster tjenesten

Innhold

Priser for helse- og omsorgstjenester i Hvaler kommune
Hjemmetjenester/hjemmehjelp/praktisk bistand 

Du betaler ikke egenandel for hjemmesykepleie eller praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Du betaler egenandel for øvrige hjemmetjenester, så som rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Hvor stor egenandelen er, avhenger av den samlede inntekten i din husstand. Beregningen tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (G) som for tiden er 118.620 kroner.

  • Inntekt mellom 0 og 2 G: 230 kroner i timen, maksimalt 230 kroner i måneden (fastsatt av staten)
  • Inntekt mellom 2 og 3 G: 265 kroner i timen, maksimalt 1066 kroner i måneden
  • Inntekt mellom 3 og 4 G: 405 kroner i timen, maksimalt 2027 kroner i måneden
  • Inntekt over 4 G: 538 kroner i timen, maksimalt 2696 kroner i måneden
  • Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime
  • Oppdrag som ikke er avbestilt senest ett døgn i forveien blir fakturert
Mat til hjemmeboende

Middag med dessert koster 82 kroner inkludert transport og levering.

Opphold i institusjon 

For korttidsopphold i institusjon betales maksimalsats som fastsettes av staten. Den er nå 185 kroner døgnet (80 kroner for dag-/nattopphold) for de første 60 døgnene. Deretter betales etter egen forskrift.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr. Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. 

Hjelpemiddelservice 
  • Utlån er gratis
  • Eventuell utkjøring og innhenting av mindre hjelpemidler for korttidsutleie koster 131 kroner hver vei
  • Eventuell utkjøring og innhenting av større hjelpemidler som seng, løfte- og hvilestol koster 250 kroner hver vei
Aktivitetssenter for brukere med ulike aktivitetsbehov

Opphold på aktivitetssenter på Dypedalåsen koster 110 kroner for hver gang. Dette inkluderer dagens servering. Eventuell transport koster 40 kroner hver vei.

Egenbetaling for å delta på folkehelsetiltaket «Sykling til Paris» (10 uker): 500 kroner.

Egenbetaling fysioterapitjenester 

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester skal betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Trygghetsalarm/trygghetspakke 

Trygghetsalarm/basis trygghetspakke koster 357 kroner i måneden, 4282 kroner i året. I tillegg kreves en engangs oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

 

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?