Dette koster tjenesten

Innhold

Priser for helse- og omsorgstjenester i Hvaler kommune

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Hjemmetjenester/hjemmehjelp/pratisk bistand 

Husstandens inntekt 2018:

Husstandens inntekt 2018 
Husstandens inntekt Pris pr. time Maksimal sats pr. mnd.
0 - 2 G 205 205
2 - 3 G 215 1075
3 - 4 G 328 1640
Over 4 G 431 2155
  • 1 G = Folketrygdens grunnbeløp og er pr 01.05.2017  på kr. 93 634,-.
  • Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. 
  • Inntekter under 2 G skjermes fremdeles for egenbetaling.
  • Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert. 

For salg av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser: 

  • Middag med dessert kr. 80,-
Opphold i institusjon 

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid, av staten, fastsatte maksimalsats pr 01.11.2013 er kr. 155,- per døgn for de første 60 døgn, og kr. 80,- for dag-/nattopphold. 

Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter. 

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. 

Hjelpemiddelservice 

Leie av korttidshjelpemidler kr. 40,- pr uke. 

Utkjøring av hjelpemidler for korttidsutleie kr. 100,-.

Dagsenter for eldre og funksjonshemmede

Egenbetaling for opphold på dagsenter for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen eldresenter koster kr. 100,- pr. dag. Dette inkluderer et måltid.

Egenbetaling fysioterapitjenester 

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester skal betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Trygghetsalarm/trygghetspakke 
Pris for trygghetsalarm
  Pris pr. mnd. Årspris
Trygghetsalarm/basis trygghetspakke 308 3696

 

Pris per månedÅrspris

Trygghetsalarm/basis trygghetspakke kr.  308                kr.  3 696

Det kreves oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

 

Her kan du lese hele egenbetalingsheftet.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?