Vil du hjelpe ?

Innhold

Vil du hjelpe? Vi trenger støttekontakter, besøkshjem og fosterhjem. Eller kanskje du melder deg som medhjelper på frivilligsentralen?

Hvaler kommune er avhengig av frivillighet og godt samarbeid med innbyggerne. Her får du informasjon om hvordan du kan bidra.

Støttekontakt

Vi har behov for støttekontakter i alle aldre. Har du tid til overs og lyst til å hjelpe et annet menneske kan du søke om å bli støttekontakt.

Arbeidsoppgaver

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv. Du kan lese mer om støttekontakter her.

Kvalifikasjoner

Du trenger ingen utdannelse, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig.

Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Godtgjøring

Støttekontakter får timeslønn, i tillegg til en begrenset sum for månedlige utgifter.

Kontakt

Ønsker du å bli støttekontakt eller høre mer om tjenesten, kan du ta kontakt med servicetorget på e-post eller telefon 69 37 50 00.

Besøkshjem

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk, for eksempel hver tredje eller fjerde helg eller enkelte feriedager. Barn trenger et besøkshjem for å få opplevelser, få flere gode voksenmodeller eller for å gi foreldrene avlastning.

Barnevernstjenesten i Hvaler kommune ønsker å komme i kontakt med familier i kommunen som kunne tenke seg å være besøkshjem. Vi jobber for å rekruttere besøkshjem for både hjelpe- og omsorgssaker med barn i alle aldere.

Kvalifikasjoner

Vi søker trygge og engasjerte voksne som synes det er hyggelig å være sammen med barn og ungdom. Du bør ha en stabil livssituasjon, ha tid og overskudd og ha god helse. Vandelen må være god. Det er ingen krav til utdanning. Både enslige og par kan være besøkshjem og det spiller ingen rolle om du har egne barn eller ikke.

Vi bruker tid sammen for å finne ut hvilket barn som passer best for hvert enkelt besøkshjem.

Som besøkshjem får du en kontaktperson å forholde deg til.

Godtgjøring

Besøkshjem får en økonomisk godtgjøring pr. døgn.

Kontakt

Ønsker du å bli besøkshjem eller høre mer om tjenesten, kan du ta kontakt med barnevernstjenesten på telefon 993 18 249.

Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barnevernstjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i forbindelse med omsorgsovertakelse. Fosterbarn er forskjellige og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) har ansvar for nødvendig opplæring.

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du mer informasjon om fosterhjem.

Kvalifikasjoner

De som kan være fosterhjem er personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet og andre forhold. Fosterforeldre skal vurderes opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene er at fosterforeldrene er i en stabil livssituasjon med et sosialt nettverk rundt seg og med trygg lokal forankring, uansett om de er samboere, enslige eller gifte.

Godtgjøring

Fosterhjem får godtgjørelse for jobben, i tillegg til dekning av månedlige utgifter.

Kontakt

Ønsker du å bli fosterhjem eller høre mer om tjenesten, kan du ta kontakt med barnevernstjenesten på telefon 993 18 249.

Frivilligsentralen

Hvaler frivilligsentral har en rekke ulike aktiviteter, som bingo, kinokvelder og rusleturer. De ønsker frivillige som blant annet turvenn og besøksvenn. Du kan lese mer om aktivitetene og melde deg som frivillig på nettsidene til Hvaler frivilligsentral.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?