Vil du være støttekontakt?

Innhold

Tiltak for funksjonshemmede, omsorgstjenesten og NAV (avdeling rus- og psykisk helse og flyktningstjenesten) i Hvaler kommune søker etter personer som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

Vi har behov for støttekontakter i alle aldre. Har du tid til overs og lyst til å hjelpe et annet menneske kan du søke om å bli støttekontakt.

Arbeidsoppgaver:

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Kvalifikasjoner:

Du trenger ingen utdannelse, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig.

Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Lønnsvilkår:

Per tiden er støttekontaktlønnen i Hvaler kommune på kroner 144,- per time. I tillegg dekkes kroner 250,- i utgiftsdekning per måned.

Interessert?

Ta kontakt med NAV Hvaler ved Bente Svennes på mobil: 91 14 46 73.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?