Rustiltak

Innhold

Tjenesten innebærer hjelp til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten skal også omfatte råd, veiledning og hjelp til familien. Alle tiltak vil i størst mulig grad være tilpasset individuelle behov. Rusmiddelmisbrukere har også krav på de ordinære tjenestene etter sosialtjenesteloven.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?