Psykiske helsetjenester

Innhold

Psykiske helsetjenester gir tilbud til deg med psykiske lidelser eller psykiske problemer. Oppfølgingen fra denne avdelingen utformes i samarbeid med deg for å hjelpe deg til å mestre hverdagen.

Avdelingen inkluderer en psykologspesialist som er faglig ansvarlig for rus- og psykiske helsetjenester i kommunen. Søknader/henvendelser fra brukere blir faglig vurdert, og det blir gjennomført en kartleggingssamtale der psykologen deltar. Deretter blir det bestemt hvilken veileder i avdelingen som skal gi tjenesten videre.

Du kan selv kontakte oss på telefon, ved fremmøte eller ved bruk av søknadsskjema. Henvendelser fra andre i hjelpeapparatet ber vi om at er skriftlige. Etter at du har tatt kontakt, vil du få tid for en samtale på kontoret eller hjemme. Det vil da vurderes om du kan ha nytte av videre oppfølging fra avdelingen. Du vil også få informasjon om andre aktuelle tjenester.

Dersom det avtales fast oppfølging fra teamet, får du vedtak på hvor mye hjelp du er innvilget.

Tjenesten er gratis.

Tilbudet kan omfatte

Barn og unge  

  • Samtaler m/individuell oppfølging, behandling, viderehenvisning og samarbeid med andre instanser 
  • Oppfølging av barn med psykisk syke foreldre 
  • Oppfølging/veiledning av foreldre 
  • Oppfølging/veiledning/tiltak i barnehager og skoler 
  • Rusarbeid (direkte tiltak, gruppeoppfølging, behandling, forebygging, tidlig intervensjon)

Voksne       

  • Samtaler m/individuell oppfølging, behandling, viderehenvisning og samarbeid med andre instanser
  • Gruppeaktiviteter (eks. tur/trim)

Innsynsrett

Alle har rett til å se dokumentene i sin egen sak. Det er noen få unntak fra denne retten. Dette vil du få opplysninger om ved å henvende deg til kontoret.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved psykiske helsetjester har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan gi opplysninger til utenforstående om dine personlige forhold, med mindre du har gitt samtykke.

Søknadskjema 

Søknadskjema finner du her: Søknadsskjema-helse-og-omsorgstjenster

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med koordinerende enhet.

Telefon: 69375000 tastevalg 4 deretter tastevalg 1.

E-post: tildelingskontoret@hvaler.kommune.no

Nyttige linker:

Mental helse - hjelpetelefonen

Kirkens SOS

Krise- og incestsenter for Hvaler

Distriktspsykiatrisk sentra (DPS)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?