Oppfølging

Innhold

Oppfølgingsavdelingen jobber med oppfølging knyttet til arbeid og aktivitetsrelaterte ytelser og tjenester. I tillegg har avdelingen har ansvar for oppgaver knyttet til bolig og økonomi.

Avdelingen skal jobbe med:

Oppfølging av sykemeldte gjennom

- dialogmøter
- kjøp av helsetjenester
- oppfølgingsplaner/ aktivitetsplaner

Arbeidsavklaringspenger gjennom

- arbeidsevnevurdering
- aktivitetsplan
- utdanning og tiltak

Uførepensjon gjennom

- arbeidsevnevurdering
- avklaring
- kombinasjon uførepensjon/ arbeid

Oppfølging av langtidsledige arbeidssøkere gjennom

- tiltak og kurs
- råd og veiledning
- formidling av ledige stillinger

Økonomisk bistand gjennom

- råd og veiledning
- frivillig forvaltning av privat økonomi
- gjeldsrådgivning
- økonomisk sosialhjelp

Forebygging av sosiale utfordringer gjennom

- prosjektarbeid – aktivisering av brukere av kommunale tjenester
- oppfølgingssamtaler og generelt oppfølgingsarbeid

Oppfølging av rusmisbrukere gjennom

- LAR-prosjekt

Boligsaker gjennom

- formidling av kommunale boliger
- bistand og tilrettelegging

Øvrige tjenester

Kvalifiseringsprogrammet

Jobbmatch Hvaler

Kvalifiserings- og aktivitetssenter med snekkerverksted, hjelpemiddellager og utlånsordning for sykler

Jobbmatch har åpent hver torsdag klokken 1200 til 1500.

Tobakkskadeloven

Ansvar for overholdelse av tobakkskadeloven i Hvaler kommune.

Alkoholloven

Ansvarlig for at samtlige salgs- og skjenkesteder overholder alkoholloven.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?