Oppfølging

Innhold

Oppfølgingsavdelingen jobber med oppfølging knyttet til arbeid og aktivitetsrelaterte ytelser og tjenester. I tillegg har avdelingen har ansvar for oppgaver knyttet til bolig og økonomi.

Avdelingen skal jobbe med:
Oppfølging av sykemeldte gjennom
- dialogmøter
- kjøp av helsetjenester
- oppfølgingsplaner/ aktivitetsplaner

Arbeidsavklaringspenger gjennom
- arbeidsevnevurdering
- aktivitetsplan
- utdanning og tiltak

Uførepensjon gjennom
- arbeidsevnevurdering
- avklaring
- kombinasjon uførepensjon/ arbeid

Oppfølging av langtidsledige arbeidssøkere gjennom
- tiltak og kurs
- råd og veiledning
- formidling av ledige stillinger

Økonomisk bistand gjennom
- råd og veiledning
- frivillig forvaltning av privat økonomi
- gjeldsrådgivning
- økonomisk sosialhjelp

Forebygging  av sosiale utfordringer gjennom
- prosjektarbeid – aktivisering av brukere av kommunale tjenester
- oppfølgingssamtaler og generelt oppfølgingsarbeid

Oppfølging av rusmisbrukere gjennom
- LAR-prosjekt

Boligsaker gjennom
- formidling av kommunale boliger
- bistand og tilrettelegging

Kvalifiseringsprogrammet

Jobbmatch Hvaler
- kvalifiserings- og aktivitetssenter med snekkerverksted, hjelpemiddellager og utlånsordning for sykler

Jobbmatch har åpent hver torsdag 12-15.

Ansvar for overholdelse av tobakkskadeloven i Hvaler kommune.

Ansvarlig for at samtlige salgs- og skjenkesteder overholder alkoholloven.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?