Andre tjenester

Innhold

Her finner du informasjon om andre tjenester i NAV.
Tjenesten opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Les på NAV sine sider.

Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk rådgivning

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV.  Du kan få økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Til det første møtet bør du ha med deg dette:

  • Kopi av de tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene) 
  • Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store, eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekke 
  • Kopi av likningsattest 
  • Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår 
  • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne 
  • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld 
  • Eventuelle utleggsbegjæringer 
  • Eventuell innkalling til forliksrådet 
  • Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig 
  • Oversikt over pant som heftelser ved egen bil
Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester kan ha rett til å få en individuell plan. En individuell plan skal lette koordineringen av tjenestene fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?