NAV Hvaler

Innhold

NAV Hvaler finner du på rådhuset i Hvaler kommune.

Trenger du hjelp fra NAV, vil du få den hjelpen du trenger ved å logge deg inn på Ditt nav på nav.no
Her kan du
- følge saken din
- ha dialog med veilederen din
- levere sykemeldingen din
- sjekke utbetalingene dine
- laste opp og ettersende dokumentasjon

Du vil også kunne få hjelp ved å ringe 5555 3333.

Har du spørsmål om pensjon, må du ringe NAV Pensjon telefon 5555 3334.

Trenger du nytt honnørkort, må du ringe NAV på telefon 5555 3333.

NAV Hvaler jobber i hovedsak med oppfølging av sykmeldte og arbeidssøkende.

Kontoret er åpent og tilgjengelig via telefon eller dialog via www.nav.no. Ring 55 55 33 33, så vil du bli kontaktet av en veileder.

Om det haster, ta kontakt via vår vakttelefon 940 29 013.

Behov for fysiske møter avtales pr telefon, og vi praktiserer p.t. munnbind i møte med brukerne våre

NB! Det er nå mulig å sende digital søknad om sosialhjelp via www.nav.no.

Korona: Informasjon til berørte  

Alle i Hvalersamfunnet og i Norge er preget av Coronaviruset, og mange er direkte berørt ved at de selv er syke eller kjenner noen som er syke. I tillegg er det svært mange som er berørte ved at bedriften de driver eller jobber i har måtte permittere som følge av situasjonen. Mange er i en usikker og vanskelig situasjon, også økonomisk. I Norge har vi nå den høyeste registrerte ledigheten i moderne tid, og på Hvaler er 177 personer blitt permittert de siste tre ukene. Vanligvis har Hvaler ca 50 arbeidssøkere, mens vi pr. 30.3.20 har over 250 arbeidssøkere. I Norge har over 280 000 søkt om dagpenger i samme periode, et antall uten historisk sidestykke. Naturlig nok vil det ta lang tid å behandle så mange søknader.

For å avhjelpe så raskt som mulig i denne vanskelige situasjonen er det imidlertid nå laget en forskuddsordning på dagpenger for både permitterte og arbeidsledige. Denne vil være på plass allerede denne uken (uke 14). Forskuddet vil være på litt under det vi tror den enkelte vil få i dagpenger, for de fleste ca 60 % av tidligere lønn. De som ber om forskudd innen 3. april får penger på konto innen 8. april (altså onsdag i påskeuken). Vil du ha forskuddet må du ha søkt om dagpenger og fylle de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, samt søke om selve forskuddet. Dette kan du søke om på nav.no fra ettermiddagen i dag (mandag 30.03.20). Vi håper og tror at dette kan være til god hjelp i den første tiden.

Samtidig jobbes det med de ordningene og endringene i regelverket som Stortinget har vedtatt den siste uken. De løsningene som vi kommer med nå, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av løsninger. I en slik situasjon vil det være slik at vi ikke har alle svarene klare umiddelbart, men de kommer etter hvert. For oss er det viktigere å komme med løsninger som kan avhjelpe raskt, enn å vente til den perfekte løsningen er klar. Vi oppdaterer informasjonen på nav.no fortløpende, og så snart løsninger er klare.

Det er veldig viktig at alle som registrerer seg som arbeidssøker sørger for å oppdatere sin CV på nav.no, slik at man kan bli synlig i kandidatsøk som gjøres av arbeidsgivere som trenger personell framover.
Stortinget har blant annet også vedtatt nye ordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere og lærlinger. Nå jobber vi så raskt vi bare kan med å finne gode løsninger for disse også. Jeg oppfordrer alle til å følge med på nav.no for oppdatert informasjon.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Informasjon om bostøtte finner du på husbankens side.

Søk bostøtte

Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Informasjon om startlån og tilskudd finner du på husbankens side.

Søk startlån

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du kan lese mer om tilskudd på husbankens side.

Søk tilskudd

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?