NAV Hvaler

Innhold

NAV Hvaler finner du på rådhuset i Hvaler kommune.

Hvis du logger den inn på NAV's nettsider kan du blant annet:

 • følge saken din
 • ha dialog med veilederen din
 • levere sykemeldingen din
 • sjekke utbetalingene dine
 • laste opp og ettersende dokumentasjon
 • søke om sosialhjelp

Du vil også kunne få hjelp ved å ringe telefon 55 55 33 33. Om det haster, kan du ta kontakt på vår vakttelefon 940 29 013.

Har du spørsmål om pensjon, må du ringe NAV Pensjon på telefon 55 55 33 34.

NAV Hvaler jobber i hovedsak med oppfølging av sykmeldte og arbeidssøkende. Behov for fysiske møter avtales på telefon.

Bostøtte, startlån og tilskudd

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Du får mer informasjon og kan søke om bostøtte på nettsidene til Husbanken.

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Du får mer informasjon og kan søke om startlån på nettsidene til Husbanken.

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du får mer informasjon og kan søke om tilskudd på nettsidene til Husbanken.

Økonomisk rådgivning 

Har du vanskeligheter med å betale gjeld? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Gjennom økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning kan vi hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Økonomisk rådgiving er gratis.

Les mer om tjenesten på NAV's nettsider.

Kontakt NAV Hvaler for et møte eller ring NAV's økonomirådstelefon på 55 55 33 39.

Dette trenger vi av deg 

Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon. Husk også å ta med innlogging til BankID.

 • Utskrift av skattemelding for de tre siste år
 • Saldo på alle kontoer
 • Dokumentasjon på boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og annen gjeld
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Eventuelt begjæring om utlegg
 • Eventuell innkalling til forliksrådet

Selvhjelpspakke

Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi? Hvaler kommune og NAV Hvaler har utarbeidet denne veilederen som skal være en hjelp på veien til igjen å ta styringen over egen økonomi.

Det første du må gjøre er å skaffe deg oversikt over dine inntekter og utgifter.

Ved å logge deg inn i gjeldsregisteret får du oversikt over dine kredittkort og forbrukslån. De fleste inkassoselskaper har også nettsider der du kan logge deg inn og få oversikt over dine saker.

Ring 55 55 33 39 - økonomirådstelefonen i NAV

Når du har skaffet deg en foreløpig oversikt over økonomien din, kan du ta kontakt med økonomirådstelefonen i NAV for råd og veiledning.

Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon og har kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe deg tilbake.

Ta kontakt med dine kreditorer

For å få opplysninger om gjelden din samt eventuelt søke om betalingsutsettelse kan du ta kontakt med dine kreditorer enten over telefon eller brev/e-post. Dersom du ikke har oversikt over utestående gjeld, kan du be om å få tilsendt en spesifisert oversikt over gjelden.

Søknad om betalingsutsettelse

Har du for lav inntekt til å betale ned på gjelden, vil som oftest kreditorene gi deg betalingsutsettelse. De vil muligens kreve at du skriver under et gjeldsbrev på det skyldige beløpet. Dette gjøres for å sikre at gjelden ikke skal bli foreldet.

Det er viktig at du begrunner søknaden og legger ved dokumentasjon på dine inntekter og utgifter. 

Det kan imidlertid forhandles om renten når det foreligger en løsning.

Stopp eller reduser påleggs-/utleggstrekk i inntekt

Disse instansene kan gi påleggs- eller utleggstrekk i din inntekt, i samsvar med dekningsloven:

 • NAV innkreving (krever inn bidragsgjeld, feilutbetalte trygdeytelser etc.)
 • Statens innkrevingssentral (krever inn bøter, erstatningskrav, årsavgift på bil, NRK-lisens, studielån etc.)
 • Kemner (krever inn ubetalt skatt, moms, parkeringsbøter og så videre)
 • Namsmann/Namsfogd (krever inn inkassokrav)

Hvis du har fått ilagt trekk i din inntekt er det viktig at du setter opp et budsjett over dine inntekter og boutgifter. Du skal, i henhold til dekningsloven, ha penger til nødvendig livsopphold, både for deg selv og personer du har forsørgeransvar for, og rimelige boutgifter.

Dersom det du får utbetalt, fratrukket boutgifter, er lavere enn de gjeldende livsoppholdssatsene, kan du søke om å få redusert eller stoppet trekket. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på inntekter, boutgifter samt eventuelt forsørgeransvar eller samvær med barn og andre nødvendige livsoppholdsutgifter (behov for bil, økte utgifter til medisin, behandling og så videre).

Sett opp et budsjett

Sett opp et budsjett, slik at du får god oversikt over dine inntekter og utgifter.

Du bør hver måned sette av penger på en egen konto til faste utgifter, også for de utgifter som forfaller kvartalsvis eller halvårsvis. Eksempel på dette kan være utgifter til strøm, kommunale avgifter og forsikring. Videre bør du også sette av penger til uforutsette utgifter som kan dukke opp.

Nyttige nettsider 

Her er noen nyttige nettsider:

Gjeldsrådgivning i NAV

Dersom selvhjelpspakken eller den råd og veiledning som du har fåttt fra NAV's økonomirådstelefon ikke har vært til tilstrekkelig hjelp, kan du ta kontakt med NAV Hvaler for en samtale med en gjeldsrådgiver.

Det kan være ventetid på timeavtale med gjeldsrådgiver. Det kan derfor være nødvendig å søke om betalingsutsettelse hos kreditorene i mellomtiden. Søknaden kan begrunnes med at du venter på timeavtale hos gjeldsrådgiver i NAV.

Flyktninger

NAV Hvaler har ansvaret for å følge opp flyktningene i kommunen, med fokus på språkopplæring, samfunnsfag, lokalkunnskap og arbeidspraksis.

Kontaktperson er Lisa Solberg på telefon 69 37 50 00.

integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettsider finner du relevant informasjon om beskyttelse og opphold for flyktninger fra Ukraina.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?