Forskning, utvikling og innovasjon

Innhold

På denne siden vil Hvaler Kommune synliggjøre det som foregår av forskning, utvikling og innovasjonsarbeid i kommunen.

Prosjekter for barn og unge i skolen

 1. Røre-ambassadør
  En person som koordinerer daglig fysisk aktivitet for alle elevene, samt økt grad av fysisk aktivitet i læring
 2. Full rulle
  Prosjekt for å få mer aktivitet i friminutt og timer, innkjøp av utstyr og opplæring av ansatte, kick-off og kursing for kalenderåret 2018.
  Tema folkehelse og livsmestring: «lytt til hjertet ditt»
 3. Uten mat og drikke duger helten ikke
  Prosjekt om sunn skolefrokost til elevene
 4. Hipp-på-campus
  Prosjekt vedr ungdom, søvn, ernæring og læringsutbytte. Elevene på ungdomsskolen har besvart undersøkelser vedrørende søvn (i regi av folkehelsa) og resultatene viser at ungdommene sover for lite og derav ikke fungerer optimalt på skolen i forbindelse med læring. De svarer også i varierende grad i forbindelse med riktig ernæring. Samarbeidsprosjekt med Inspiria, innleide foredragsholdere, foreldre kveld med foredrag og samarbeidsoppgaver hvor elevene lager og serverer sunn mat. Oppfølging med ny søvnundersøkelse (følger kull 2004 over min 2 år).
 5. Utekjøkken
  Oppføring av utekjøkken/klasserom for å kunne i enda større grad legge til rette for mer aktivitet ute med fokus på helse, sunn kost og felles opplevelse.

Folkehelsesøster

Hva er folkehelsesøster?

Hvaler kommune deltar i prosjektet PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE 2017-2027. Dette er et 10-årig program som skal bekjempe psykisk uhelse og rus. Vi har ansatt en folkehelsesøster som vil jobbe mot barn i alderen 0-9 år, altså barnehagebarn og skolebarn. Foreldre vil også være bidragsytere til prosjektet i form av samtaler og informasjonsutveksling. Det er naturlig at foreldre er med på et slikt folkehelse arbeid.

Folkehelsesøsteren vil jobbe med å forebygge psykisk helse og rus i kommunen.

Hvorfor folkehelsesøster?

Det er slik at i dagens oppvekst er det en arena for kontakt mellom barn, foreldre, helsepersonell, barnehage personell og skolepersonell (som for eksempel henting, levering, foreldremøter). På disse arenaene er det korte møter og det er ikke tid til å sette seg ned for å få et godt overblikk over oppveksten til barnet og evtuelle problemstillinger som foreldre ønsker å ta opp. Derfor har vi ønsket å gjøre noe med dagens arenaer og kunne skaffe oss flere arenaer der det er rom for å kunne ta opp ulike problemstillinger med tanke på helse, oppvekst, skolegang og oppdragelse.

Erfaring tilsier at for å forebygge psykisk helse og rus må vi kunne være synlig tidlige, men samtidig må man servere arenaer som gir rom for å kunne ta opp utfordringer. Med denne strategien ønsker Hvaler kommune å bli sterkere i folkehelsearbeidet og det beste stedet å starte mener vi er hos de yngste og fremtidens generasjoner

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?