Folkehelse

Innhold

Hvaler kommune har mange oppgaver i folkehelsearbeidet.

Plan for folkehelse ble vedtatt i mars 2014 og er fortsatt gjeldende. Planen peker ut disse områdene som spesielt viktige:

 • Trafikksikkerhetsarbeid
 • Arbeid for å hindre drukning og skader knyttet til ferdsel på og ved sjøen
 • Forebygge fallulykker blant eldre
 • Forebyggende arbeid rettet spesielt mot barn og unge
 • Arbeid for å sikre tilgjengelighet og aktivitet
 • Frivillighet som ressurs. Utvikling av samarbeidet med lag og foreninger
Bakgrunn

På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snaut 50 år. Fra 1900-tallet steg levealderen jevnt til om lag 70 år i 1950 og 81 år i 2000 for menn og kvinner samlet. I 2012 var gjennomsnittlig levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år. Med andre ord har levealderen i Norge økt med 30 år siden 1900-tallet.

Den velstandsutvikling som har gjort det mulig for det store flertallet å leve lenger med bedre helse, har imidlertid også bidratt til at flere er syke som følge av livsstilsykdommer knyttet til usunt kosthold, inaktivitet, tobakk og rusmisbruk. I tillegg øker antallet unge mennesker med lettere psykiske plager, samt at mange unge dropper ut av videregående skole og blir varige brukere av støtteordninger gjennom NAV. Dette er ikke helsemessige utfordringer der svaret først og fremst er flere leger og bedre sykehus.

Folkehelsekoordinator

Hvaler kommune har en folkehelsekoordinator som skal:

 • Være kommunens koordinator og saksbehandler innen folkehelseområdet
 • Delta i lokale nettverk der folkehelse er tema
 • Representere kommunen i nettverkene Østfoldhelsa og ”Trygge Lokalsamfunn”
 • Delta i kommunens koordinerende team
 • Jobbe utadrettet for å fremme folkehelse og kjennskap til folkehelse

Ønsker du å komme i kontakt med folkehelsekoordinatoren kan du sende oss en e-post.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?