Folkehelse

Innhold

Hvaler kommune har satsing på flere områder innenfor folkehelsearbeidet.

Plan for folkehelse ble vedtatt i mars 2014 og peker ut disse områdene som spesielt viktige:

1. Trafikksikkerhetsarbeid

2. Arbeid for å hindre drukning og skader knyttet til ferdsel på og ved sjøen

3. Forebygge fallulykker blant eldre

4. Forebyggende arbeid rettet spesielt mot barn og unge

5. Arbeid for å sikre tilgjengelighet og aktivitet

6. Frivillighet som ressurs. Utvikling av samarbeidet med lag og foreninger

Her kan du lese hele planen.

Bakgrunn

På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snaut 50 år. Fra 1900-tallet steg levealderen jevnt til om lag 70 år i 1950 og 81 år i 2000 for menn og kvinner samlet. I 2012 var gjennomsnittlig levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år. Med andre ord har levealderen i Norge økt med 30 år siden 1900-tallet.

Den velstandsutvikling som har gjort det mulig for det store flertallet å leve lenger med bedre helse, har imidlertid også bidratt til at flere er syke som følge av livsstilsykdommer knyttet til usunt kosthold, inaktivitet, tobakk og alkohol. I tillegg øker antallet unge mennesker med lettere psykiske plager, samt at mange unge dropper ut av videregående skole og blir varige brukere av støtteordninger gjennom NAV. Dette er ikke helsemessige utfordringer der svaret først og fremst er flere leger og bedre sykehus.

Folkehelsekoordinator

Hvaler kommune har en folkehelsekoordinatoren som skal:

  • Være kommunens koordinator og saksbehandler innen folkehelseområdet
  • Delta i lokale nettverk der folkehelse er tema
  • Representere kommunen i nettverkene Østfoldhelsa og ”Trygge Lokalsamfunn”
  • Være aktiv deltaker i utarbeidelsen av ny kommuneplan
  • Delta i kommunens koordinerende team
  • Jobbe utadrettet for å fremme folkehelse og kjennskap til folkehelse

Ønsker du å komme i kontakt med folkehelsekoordinatoren kan du sende en epost til  postmottak@hvaler.kommune.no

Folkehelsesøsterprosjektet

- Bedre psykisk velvære hos de yngste gjennom økt fokus på støtteapparatene.

Hvaler kommune er et av 5 landsdekkende fylker som er valgt ut til prosjektet PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE 2017-2027. Dette er et 10-årig program som skal forebygge psykisk uhelse og rus i vårt lokalsamfunn. For dette prosjektet har vi fått prosjektmidler som er brukt til å ansette en folkehelsesøster. Prosjektet vil dreies mot barn i alderen 0-9 år, altså nyfødte, barnehagebarn og skolebarn. Det er naturlig at foreldre er med på et slikt folkehelsearbeid.

For å forebygge psykisk helse og rus må vi starte det forebyggende arbeidet tidlig. Med denne strategien ønsker Hvaler kommune å bli sterkere i folkehelsearbeidet, og det beste stedet å starte er hos de yngste.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?