Tillatelse til parkering for forflytningshemmede

Innhold

Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Målgruppe

Personer som bare kan bevege seg en kort, begrenset strekning.

Vilkår

 • Du må ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser.
 • Parkeringsbehovet skal være av en viss hyppighet.
 • Også andre særlige behov kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildøren helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Søknad

I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere.

Søknaden skal vedlegges:

 • legeerklæring der legen angir forflytningsevnen og ev. hjelpemidler slik at kommunen kan vurdere behovet for parkeringslettelse.
 • passfoto

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse. Behandlingstid 4 - 6 uker Søknadsskjema fås enten på kommunens nettsider eller ved å kontakte servicesenteret i kommunen.
Behandlingstid 4 - 6 uker.

Søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester.docx

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort (se bilde under) som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele landet:

 • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
 • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid,
 • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt (dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid),
 • på steder der det er innført boligsoneparkering.
 • Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Klage

Du har anledning til å klage på vedtaket.

 • Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt dette brevet.

I klagen må du oppgi:

 • Navn og fødselsnummer
 • Hva du er uenig i
 • Hvorfor du er uenig (begrunnelse)

Klageretten er omtalt i forvaltningsloven § 28.

Trenger du hjelp til å klage kan du kontakte saksbehandler.

Klagen må du sende til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller på mail til postmottak@hvaler.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?