Parkering

Innhold

Her kan du parkere

På dette kartet får du oversikt over de viktigste parkeringsplassene på Hvaler. Klikk på symbolene for å få mer informasjon.

Parkeringspriser 2024

Her får du oversikt over hvor mye det koster å parkere på kommunale parkeringsplasser.

Ved Hvaler rådhus
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • 27 kroner i timen
  • 270 kroner for et døgn
 • Abonnementsparkering: 4290 kroner
Ved tidligere Floren skole
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • Første to timer gratis
  • Deretter 27 kroner i timen
  • 270 kroner for et døgn
 • Abonnementsparkering: 4290 kroner
Ved Hvaler kirke
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00: 
  • Første tre timer gratis
  • Deretter 22 kroner i timen
  • 190 kroner for et døgn
  • 1050 kroner for en uke
På Storesand
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • Første tre timer gratis
  • Deretter 33 kroner i timen
 • Parkering i forbindelse med telting på teltplassen: 56 kroner for et døgn
På Skipstadsand
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00: 
  • 22 kroner i timen
  • 220 kroner for et døgn
  • 930 kroner for en uke
 • Abonnementsparkering: 3240 kroner
I Vikerhavn
 • Hele døgnet hele året: 
  • 22 kroner i timen
  • 220 kroner for et døgn
På Dypedalsåsen
 • Hele døgnet hele året: 
  • Første to timer gratis
  • 33 kroner for tredje timen
  • Deretter 65 kroner i timen
På Skjærhalden
 • Abonnementsparkering for fastboende på de østre øyene: 7060 kroner

I den avgiftsbelagte perioden må du huske på å legge inn kjøretøyets registreringsnummer også ved gratis parkering, enten på parkeringsautomaten eller EasyPark-appen. Dette gjelder ikke for MC-parkeringen bak Kornmagasinet.

Abonnementsparkering er også mulig i Bølingshavn og Utgårdskilen/Garnberget. Dette håndteres av Borg havn, telefon 951 90 784.

EasyPark-kode

 • Rådhuset: 1030
 • Floren: 1035
 • Kirken: 1031
 • Storesand: 1036
 • Skipstadsand: 1032
 • Vikerhavn: 1033
 • Dypedalsåsen sykehjem: 1037

Betale med SMS

Du kan parkere opptil to timer med SMS. Framgangsmåte:

 1. Send takstgruppe og registreringsnummer til 2410 (eksempel 1234 ab12345)
 2. Vent på kvitteringsmelding og les denne
 3. For å avslutte, send "stopp" til 2410 eller ring 03456

Papirfritt parkeringssystem

Papirfritt parkeringssystem er innført på flere av Hvaler kommunes parkeringsplasser. Parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

Automatene fungerer slik at du taster inn registreringsnummeret på kjøretøyet, MC eller moped, og betaler for det tidsrommet du planlegger å stå parkert. Parkeringslappen i frontruta blir da overflødig – parkeringsvaktene skanner registreringsnummeret for å sjekke om du har betalt.

Om du ønsker å ha en parkeringslapp så kan denne fortsatt skrives ut.

Du må også legge inn kjøretøyets registreringsnummer når du skal parkere på gratis tid på parkeringsautomaten eller EasyPark-appen på disse stedene:

 • Hvaler kirke, 3 timer 
 • Storesand, 3 timer

Husk å kontrollere at du har tastet inn riktig registreringsnummer.

12/24-timers parkering med urskive/Easypark

                                      

På noen parkeringsplasser har Hvaler kommune innført parkering med urskive/Easypark for tidsbegrenset parkeringstid. Dette for å lette kontroll, øke sirkulasjon og tilgjengelighet slik at flest mulig får glede av våre flotte turområder. Plassene er merket. 

Urskiven benyttes blant annet på følgende steder: 

 • Spjærkilen, 24 timer (Easypark 1042)
 • Kjellvika, 24 timer (Easypark 1041)
 • Madamhaven, 24 timer (Easypark 1043)
 • Guttormsvauen, 24 timer (Easypark 1040)
 • Kuvauen 24, timer (Easypark 1039)
 • Lammenes, 12 timer (Easypark 1047)
 • Rødshue, 12 timer (Easypark 1046)
 • Botneveten, 12 timer (Easypark 1048)
 • Liløkkeveien OF, 12 timer (Easypark 1044)
 • Listranda OF, 12 timer (Easypark 1045)

Her får du parkeringsskive/urskive:

 • KIWI Vesterøy
 • Bunnpris, Asmaløy
 • Servicetorget, Hvaler rådhus
 • Oasen, Skjærhalden

Parkeringsskiven legges godt synlig på innsiden av frontruten. Still inn riktig dato og sett viseren på tidspunktet du starter parkeringen. Hvis du registrerer feil tid, kan du bli ilagt gebyr.

Hvis du ikke har tilgang på urskive, er det på noen av plassene også mulig å registrere seg på annen måte. Dette er i tilfelle skiltet.

Husk at der det er parkeringsautomat, må denne benyttes for å registrere bilen. 

Parkeringsbestemmelser

Råd til deg som skal parkere

Velkommen til å parkere på Hvaler, men husk å parkere i henhold til gjeldene forskrifter, lover og regler. Hvaler kommune har delegert myndighet til å håndheve parkeringen på Hvaler.

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.

Hvaler kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid du kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift for. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når du ankommer parkeringsplassen. Du kan betale med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (EasyPark).

Har du betalt parkering med kort eller telefon kan du avbryte parkeringen hvis du er tilbake før parkeringstiden utløper.

Vi minner om at:

 • Skilting gjelder i kjøreretningen - ikke nødvendigvis den retningen du har parkert.
 • Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt.
 • Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss, 5-metersregelen gjelder fra det punkt der kantsteinen begynner å runde.
 • Det er forbudt å stanse fem meter før gangfelt og på fortau. Her er det altså ikke tillatt med av- og pålessing.
 • Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp. Overtredelse vil medføre kontrollavgift og kjøretøyet kan fjernes for eiers kostnad og risiko.
 • Sjekk skiltingen nøye – selv om det står mange biler parkert på en strekning er det ikke sikkert det er tillatt.
 • Oppmerking av parkeringsplasser er kun supplement til skilting.

Husk at det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet. Du har en aktiv undersøkelsesplikt:

 • Du plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).
 • Du plikter å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette deg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Husk 24-timers regelen. Sjekk parkeringen minst en gang i døgnet. Vær særlig oppmerksom når det er snørydding og vårrengjøring.

Parkeringsgebyr/kontrollsanksjoner

Du får parkeringsgebyr hvis du bryter trafikkreglene. Du får kontrollsanksjon hvis du ikke betaler eller ikke har gyldig parkeringsbillett.

Hvis du feilparkerer på steder som er skiltet med parkering eller stopp forbudt, eller bryter trafikkreglene på annen måte, får du et parkeringsgebyr på 900 kroner.

Hvis du ikke har gyldig parkeringsbillett i frontruta, parkerer på en reservert plass eller utenfor oppmerking, får du en kontrollsanksjon på 660 kroner.

Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, får du en kontrollsanksjon på 990 kroner.

Klage

Du har mulighet til å klage hvis du har fått en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Du må alltid klage til den myndighet som har ilagt deg dette.

Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing 

Får du avslag på klagen og ønsker å klage videre, er det to veier å gå:

 • Klage på parkeringsgebyr skal behandles av tingretten
 • Klage på kontrollsanksjon skal behandles av parkeringsklagenemda

Ta hensyn til bilen ved siden av deg så den ikke får skader eller bulker.
Ønsker du mer informasjon kan du gå inn på nettsiden til parkeringsklagenemda.

Parkering for elbiler, motorsykler og mopeder

Elbiler

Etter parkeringsforskriften skal elbiler betale for parkering på lik linje med andre kjøretøy. Eventuelle unntak er skiltet.

Hvaler kommune kan tilby 14 ladeplasser med type 2-kontakt ved Hvaler rådhus og to plasser ved Sandbakken miljøstasjon. Kabler må du ha med selv. Ladeplassene er avgiftsbelagt, og kan kun benyttes utenom kontortid (kl. 16.00-07.00) og i helgene.

El-motorsykkel

El-motorsykkel kan parkeres på samme måte som el-biler. Noen av disse er så små at de kan settes på tvers, men bare hvis det ikke skjer i strid med oppmerking eller andre reguleringer.

Motorsykler og mopeder

Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser som for biler. Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan den stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr. Er det pass til flere enn èn MC, kan flere stå på plassen så lenge minst én betaler. Om motorsyklene står utenfor oppmerket felt, kan den som står utenfor bli ilagt gebyr. 

Motorsykler kan parkere gratis i inntil 12 timer på oppmerkede plasser bak Kornmagasinet, Skjærhalden. På denne MC-parkeringen kreves det ikke registrering på automat eller EasyPark-app.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Hvem kan søke?

Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk, fysioterapi, regelmessig kontroller spesialist, sykehus i forbindelse din medisinske tilstand

I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere. I søknaden må du legge ved passfoto og legeerklæring der legen beskriver forflytningsevnen og behov for eventuelle hjelpemidler.

Husk å søke om fornying i god tid, det er 6-8 ukers behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet, må du parkere på ordinære plasser og betale. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Ta kontakt med servicetorget på telefon 69 37 50 00 hvis du trenger hjelp til søknaden.

 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk - anbefalt)

 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

Hva kan jeg gjøre med en parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele Norge og Europa (etter de enkelte lands regler):

 • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
 • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid
 • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt (dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid)
 • på steder der det er innført boligsoneparkering

Les mer i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Bobiler

Hvaler kommune ønsker velkommen til alle med bobil. Det er lov å parkere bobilen på de aller fleste kommunale parkeringsplasser. Eventuelle begrensninger er tydelig skiltet. Du kan overnatte på disse parkeringsplassene, men ikke campe, for eksempel ved å sette ut stoler og bord eller bruk av markise. Om diin bobil er for stor for en vanlig oppmerket parkeringsplass, må du betale taksten som gjelder for "Bil med henger".

På denne siden får du oversikt over campingplasser for bobil. Det er ikke tømmestasjon for bobiler på Hvaler. Nærmeste tømmestasjon er ved gjestehavna på Værste på Kråkerøy.

Utmark

På denne siden får du mer informasjon om kjøring og parkering i utmark.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?