Kjøring i utmark

Innhold

Det er ikke tillatt å kjøre bil, ATV og andre motorkjøretøy i utmark uten særskilt tillatelse.

Du kan kun kjøre og parkere bil og andre motorkjøretøy på veier og plasser som er definert som innmark. 

Det kan være vanskelig å definere hva som er utmark, men under får du en kort veiledning som kan gi deg gode svar. I tillegg har kommunen en ambisjon om å utarbeide veiledende kart over de østre øyene som viser hva som er utmark. Siden vurderingene er juridisk utfordrende er dette et møysommelig og tidkrevende arbeid.

Hva er utmark?

En forenklet beskrivelse av hva som er utmark:

  • Uberørt natur og udyrket mark er typiske eksempler på utmark
  • Gårdsplass, hustomt og dyrket mark er typiske eksempler på innmark der det er begrensninger på fri ferdsel. Men hvis for eksempel hustomten ligger i et typisk utmarksområde, er også tomten å regne som utmark
  • Veier i utmark er også å betrakte som utmark hvis de ikke er opparbeidet for bilkjøring eller ikke er brøytet. Med opparbeidet menes at veien må ha grøfter og det må være påført en form for dekke. Det holder ikke at terrenget i seg selv egner seg for bilkjøring eller at veien er fremkommelig med bil, som for eksempel ved at det har dannet seg kjørespor etter lang tids ulovlig bruk
  • Å opparbeide en vei eller etablere en parkeringsplass krever godkjenning fra kommunen og er ofte avhengig av dispensasjon. Kommunen kan kreve at ulovlig etablerte anlegg fjernes og kan ilegge gebyr (bøter)
  • En avtale med grunneier om adkomst til en eiendom betyr ikke automatisk en rett til å bruke bil eller ATV

Aktuelle lover

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?