Gravemelding

Innhold

Hvaler kommune benytter seg av gravemeldingstjenesten til Geomatikk AS. Dette innebærer at entreprenører må sende gravesøknad via vår kundeportal hos Geomatikk AS for å få tillatelse til å grave i kommunal grunn.

Gravemelding

Før gravearbeider på kommunal grunn gjennomføres må det foreligge en gravemelding. Dette er for å sikre fremkommelighet i kommunen, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Hvaler kommune benytter seg av gravemeldingstjenesten til Geomatikk AS. Dette innebærer at entreprenører må sende gravesøknad via vår kundeportal hos Geomatikk AS for å få tillatelse til å grave i kommunal grunn.

Gå inn på ledningsportalen.no og send inn din registrering.
Behandlingstid for søknader inntil 3 virkedager.

Ferdigmelding

Når gravearbeidet er ferdig er det krav til at dette dokumenteres. Dette foregår elektronisk via ledningsportalen.no

Publikumsportal/innvilgede gravesøknader

På dette kartet får du oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune, inkludert hvor det graves, hvem som graver og hvorfor.

Kabelpåvisning

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir også informasjon om de ulike kabel-, fiber- og ledningsnettene til Hvaler kommune. Felles påvisning av ledningsnettene er i hovedsak en del av avtalen. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk.

Hos Nasjonal vegdatabank kan du se hvilke veier som er kommunale. 

Lover, forskrifter og regler

Lov om vegar (veglova), § 32 og § 57

Skiltforskriften

Instruks for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved kommunal vei, Hvaler kommune, Østfold

Kontaktinformasjon

Geomatikk AS
Telefon: 915 09 146
E-post: gravemelding.oslo@geomatikk.no
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo
Åpningstid: 07:30 – 15:30 (man–fre)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?