Vannmåleroppgjør

Innhold

I Hvaler kommune kjører vi a’konto vannmåleroppgjør. Det vil si at du forskuddsbetaler beløp som fordeles over hver termin, ut fra et antatt forbruk. Det antatte forbruket er fastsatt ut fra tidligere forbruk, avlest eller estimert. I vannmåleroppgjøret avregnes det antatte forbruket mot det virkelige forbruket avlest på vannmåleren.

Vannmåleroppgjøret for 2020 faktureres på faktura for termin 1-2021. Her følger en liten forklaring til varelinjene i oppgjøret.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Varelinjer i fakturaen:

Vann oppgjør måler / Avløp oppgjør måler  

Dette viser det virkelige forbruket i 2020, ut fra avlest vannmåler. 

Vann fradrag a’konto / Avløp fradrag a’konto  

Dette viser hva du har forskuddsbetalt i løpet av 2020 (a'konto), og som avregnes mot hva det virkelige forbruket var. Dersom du har brukt mer vann enn hva som er forskuddsbetalt vil differansen belastes på fakturaen, dersom du har brukt mindre vann trekkes differansen fra på fakturaen.

Vann antatt forbruk / Avløp antatt forbruk  

Ny a’konto (forskuddsbetaling) for 2021. Denne fastsettes ut fra forbruk i 2020, og vil bli avregnet på neste års oppgjør.

Vann årsgebyr / Avløp årsgebyr  

Dette er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for vann og avløp, som fordeles over fire terminfakturaer.

Vi håper at dette var til hjelp. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 69 37 50 00 eller send en epost til postmottak@hvaler.kommune.no.

Mer informasjon om gebyrer og priser finner du i Egenbetalingsheftet.

Vannmålere i Hvaler kommune leses av automatisk ved årsskiftet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?