Vannmåler

Innhold

I Hvaler kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert fjernavlest vannmåler. Vannmåleren er kommunal eiendom, men det er abonnentens ansvar å sørge for at den er intakt.

Vannmåler skal sikre:

 • nøyaktig avlesning av vannforbruk
 • at du kan følge med på eget forbruk via Min side
 • mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

Bilde av fjernavlest vannmåler

Viktig informasjon

La strømmen være på

For at vi skal motta avlesning fra vannmåleren er vi avhengige av at strømmen er på – det er nemlig slik at strømmåleren og vannmåleren kommuniserer med hverandre. Mottar vi ikke avlesning fra vannmåleren vil forbruket bli stipulert, noe som kan føre til at du får en høyere kostnad enn det reelle forbruket. 

La varme være på

Vannmåleren tåler ikke frost, sørg for at det er varme i rommet der vannmåleren er montert.

Avlesning

Vannmåleren blir automatisk avlest ved årsskiftet. For at denne avlesningen skal skje er det viktig strømmen er på i boligen, da vannmåleren er avhengig av strømmåleren for å sende avlesningen.

Faktura

Fastavgift for vann og avløp, samt a'konto innbetaling av antatt forbruk faktureres over hver terminfaktua. Vannmåleroppgjøret beregnes og faktureres alltid på terminfaktura som sendes ut i mars.

Vannmåleroppgjør

Les mer om vannmåleroppgjøret her.

Vær oppmerksom på dette 

Når alle kraner er lukket skal vannmåleren stå i ro. Dersom det er bevegelse i den, så kan dette tyde på en lekkasje. Selv om den beveger seg sakte, så kan summen av et lavt forbruk bli stort over flere måneder. En vanlig feil kan være en toalettcisterne som renner uavbrutt.

Vannmåleren skal stå frostfritt

Vannmåler skal stå frostfritt. Les mer i Hvaler kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer - § 4-3 Kostnader. 

Sjekk med rørlegger for råd om frostsikring.

Vannmålerens levetid

Vannmåleren har en estimert levetid på 15 år. Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut vannmåleren.

Utlevering av vannmåler

Før henting av vannmåler må utførende rørlegger søke om montering av vannmåler. Dette gjøres via Entreprenørportalen.

Vannmåler hentes på Rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

I tillegg til søknad om montering av vannmåler må sanitærabonnement være godkjent og tilkoblingsgebyr betalt.

Installasjon av vannmåler

Vannmålere utleveres av kommunen, og installeres og plomberes av rørlegger etter tekniske bestemmelser. Når vannmåleren er montert, skal ikke plomben brytes eller vannmåleren demonteres. 

Det er krav om tilbakeslagsventil. Dette er eiers ansvar.

 • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
 • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
 • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
 • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

Antall vannmålere per abonnent

Det utleveres en vannmåler per abonnent. Det utleveres ikke ekstra måler for å skille ut forbruk i hybler og lignende.

Målerdata er sikret

Kommunikasjon mellom den fjernavleste vannmåleren og strømmåleren foregår kryptert, og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer som kraftige magnetfelt eller forsøk på sabotasje. Blir måleren forsøkt tuklet med, blir det sendt et alarmsignal til energiverket.

De innsamlede dataene brukes til fakturering og sikring av kvalitet på levering og optimalisering av ledningsnettet.

All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

Radiokommunikasjon og stråling

Forbruksdata sendes fra måleren ved hjelp av radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

 • Vannmåleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.
 • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.
 • I dagliglivet har alle mange elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon. De sender alle elektromagnetisk stråling. Det er for eksempel TV-apparater, datamaskiner og Wi-Fi (trådløse nettverk), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer, aircondition/klimaanlegg osv.
 • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskapen blir radiobølger karakterisert av andre egenskaper enn akustiske lydbølger, og er derfor ikke hørbare.
 • Vannmåler benytter samme teknologi som strømmåler.

Historikk - bytte til SMART vannmåler

Ny vannmåler - Smart Vann

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?