Vannmåler og oppgjør

Innhold

I Hvaler kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert  vannmåler for fjernavlesning. Vannmåleren er kommunal eiendom, men det er abonnentens ansvar å sørge for at den er intakt.

Bilde av fjernavlest vannmåler

Vannmåleren skal:

 • sikre nøyaktig avlesning av vannforbruket
 • bidra til at du kan følge med på eget forbruk via Min side
 • gi muligheter for å identifisere eventuelle lekkasjer

Viktig informasjon

For at vi skal motta avlesning fra vannmåleren er vi avhengige av at strømmen er på slik at strømmåleren og vannmåleren kommuniserer med hverandre. Om vi ikke mottar automatisk avlesning fra vannmåleren vil forbruket bli stipulert, noe som kan føre til at du får en høyere kostnad enn det reelle forbruket tilsier. 

Vannmåleren tåler ikke frost. Sørg derfor for at det er varme i rommet der vannmåleren er montert. Hvis vannmåleren blir ødelagt av frost må abonnenten dekke kostnadene for kjøp og montering av ny.

Når alle kraner er lukket skal vannmåleren vise konstante måletall. Hvis ikke kan det være en lekkasje. Selv små lekkasjer, som en toalettcisterne som renner uavbrutt, fører til unødig stort forbruk. 

Avlesning og faktura

Fastavgift for vann og avløp faktureres på hver terminfaktura sammen med andre kommunale avgifter, normalt fire ganger i året om du selv ikke har endret til månedlige fakturaer. Hver termin faktureres du også for et a konto-beløp for antatt forbruk.

Vannmåleren blir automatisk avlest ved årsskiftet. Forskjellen mellom antatt forbruk (a konto-beløpet) og det du faktisk har brukt, vil avregnes på fakturaen med forfall 20. april hvert år. 

Slik forstår du oppgjørsfakturaen

Her følger en liten forklaring til varelinjene på oppgjørsfakturaen:

 • Vann/avløp oppgjør måler viser det virkelige forbruket foregående år, ut fra avlest vannmåler
 • Vann/avløp fradrag a konto viser hva du har forskuddsbetalt i løpet av foregående år (a konto), og som avregnes mot hva det virkelige forbruket har vært
 • Vann/avløp antatt forbruk viser ny a konto (forskuddsbetaling) for inneværende år. Denne fastsettes ut fra fjorårets forbruk og vil bli avregnet på neste års oppgjør. Beløpet fordeles på hver terminfaktura
 • Vann/avløp årsgebyr er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for vann og avløp, som fordeles på hver terminfaktura

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Hva koster vann og avløp?

Årsgebyr vann
 • Helårsbolig: 3170 kroner
 • Fritidsbolig: 3170 kroner
Årsgebyr avløp
 • Helårsbolig: 3420 kroner
 • Fritidsbolig: 3420 kroner
Forbruksgebyr

Ved bruk av vannmåler:

 • Enhetspris per m3 - vann: 45,27 kroner
 • Enhetspris per m3 - avløp: 61,07 kroner

Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Manuell avlesning av vannmålere

Dersom kunden ikke har SMART vannmåler eller trenger bistand til å lese av denne koster dette 1130 kroner i timen (minimum en halv time).

Slamtømming

Tømming av minirenseanlegg, septik- og tette tanker: 3740 kroner i året

Bistand og oppmøte til private vann- og avløpsnett
 • Ordinær sats: (mellom klokka 07.00 og 14.30): 1070 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 50% (mellom klokka 14.30 og 21.00): 1560 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 100% (mellom klokka 21.00 og 07.00, samt helg- og helligdager): 2050 kroner i timen (minimum to timer)
Engangsgebyr for tilknytning
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr vann: 41.990 kroner
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr avløp: 42.910 kroner

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

I denne videoen får du en forklaring på hva vann- og avløpsgebyrene dekker:

Utlevering av vannmåler

Det utleveres en vannmåler per abonnent. Det utleveres ikke ekstra måler for å skille ut forbruk i hybler og lignende.

Vannmålere utleveres av kommunen, og installeres og plomberes av rørlegger etter tekniske bestemmelser. Når vannmåleren er montert, skal ikke plomben brytes eller vannmåleren demonteres. 

Før henting av vannmåler må utførende rørlegger søke om montering av vannmåler via Entreprenørportalen. Vannmåler hentes på rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden. I tillegg til søknad om montering av vannmåler, må sanitærabonnement være godkjent og tilkoblingsgebyr betalt.

 • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig
 • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles. Det skal ikke være vannuttak før vannmåleren
 • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk og ikke utsettes for frost eller sterk varme
 • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting
 • Det er krav om tilbakeslagsventil

Vannmåleren har en estimert levetid på 15 år. Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut vannmåleren.

Datasikkerhet og stråling

Målerdata er sikret

Kommunikasjon mellom den fjernavleste vannmåleren og strømmåleren foregår kryptert, og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer som kraftige magnetfelt eller forsøk på sabotasje. Blir måleren forsøkt tuklet med, blir det sendt et alarmsignal til energiverket.

De innsamlede dataene brukes til fakturering og sikring av kvalitet på levering og optimalisering av ledningsnettet.

Alle innsamlede data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlige data.

Radiokommunikasjon og stråling

Forbruksdata sendes fra måleren ved hjelp av radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

 • Vannmåleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling
 • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling
 • I dagliglivet har alle mange elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon. De sender alle elektromagnetisk stråling. Eksempler er TV-apparater, datamaskiner og wifi (trådløse nettverk), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer og aircondition/klimaanlegg 
 • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22.000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson
 • Vannmåler benytter samme teknologi som strømmåler

Kontakt

Har du spørsmål til faktura og/eller vannmåleroppgjøret, kan du kontakte oss på telefon 69 37 50 00 eller ved å sende en e-post.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?