Vannmåler

Innhold

Vannmåler

I Hvaler kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert vannmåler. Vannmåleren er kommunal eiendom, men det er abonnentens ansvar å sørge for at den er intakt.

Hvorfor vannmåler?

Vannmåler skal sikre:

  • Nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk
  • Færre tvister
  • Du kan følge med på eget forbruk
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

 

Praktisk viktig informasjon om vannmåleren din

Hvaler kommune er helt i avslutningsfasen av første del av Smart vann-prosjektet som har pågått siden 2017. Det gjenstår noen få hus og hytter før alle som er tilkoblet det offentlige vann- og avløpsnettet har fått ny vannmåler. I andre del av prosjektet jobber vi med å få til en løsning hvor den enkelte vil kunne få varsel om feil og lekkasje.

La strømmen være på

For at vi skal motta avlesning fra deres vannmåler er vi avhengige av at strømmen er på – det er nemlig slik at strømmåleren og vannmåleren kommuniserer med hverandre. Mottar vi ikke avlesning fra deres vannmåler vil forbruket bli stipulert, noe som kan føre til at du får en høyere kostnad enn det reelle forbruket. Det er derfor viktig at det kun er vannet som skrus av når hytta forlates for lengre perioder. 

Ta en manuell kontroll av vannmåleren

Når alle kraner er lukket skal vannmåleren stå i ro. Dersom det er bevegelse i den, så kan dette tyde på en lekkasje. Selv om den beveger seg sakte, så kan summen av et lavt forbruk bli stort over flere måneder. En vanlig feil kan være en toalettcisterner som renner uavbrutt.

Utlevering av vannmåler

Før henting av vannmåler må utførende rørlegger søke om montering av vannmåler i Entreprenørportalen.

Vannmåler hentes på Rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

I tillegg til søknad om montering av vannmåler må sanitærabonnement være godkjent og tilkoblingsgebyr betalt.

Avlesning

De nye SMART-vann målerne som i disse dager installeres blir automatisk lest av ved årsskiftet. For at denne avlesningen skal skje er det viktig at strøm er på i boligen, da vannmåleren er avhengig av strømmåleren for å sende avlesningen.

Hva må jeg passe på? 

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll - gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Når det ikke er vannforbruk skal tallene i displayet i vannmåleren stå stille. I displayet til måleren, kan det komme en feilmelding med ordet LEAK . Dette betyr at vannet ikke har stått stille i måleren i minst én sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekkasje eller rennende toalett.

Må vannmåleren stå frostfritt?

Ja, vannmåler skal stå frostfritt. Se Hvaler kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer - § 4-3 Kostnader. Sjekk med din rørlegger for råd om frostsikring.

Når skal vannmålerne skiftes ut?

Den nye vannmåleren er digital, og har en estimert levetid på 15 år. Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut din vannmåler.

Installasjon og kontroll

Alle vannmålere skal utleveres av komunnen og installeres av rørlegger etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser. Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger. Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes. 

Kreves det tilbakeslagsventil ved installasjon av vannmåler?

Det er krav om tilbakeslagsventil. Dette er eiers ansvar, som selv må dekke denne oppgraderingen av røranlegget. Ved installasjon av tilbakeslagsventil, må ekspansjonstank vurderes.

Hvor mange vannmålere får vi av kommunen?

I utgangspunktet utleveres en vannmåler pr abonnent. Det er ikke mulig å få utlevert ekstra måler for å skille ut forbruk i hybler og lignende.

I noen tilfeller kan det være aktuelt at flere abonnenter deler måler, en kan da samarbeide om måleren. I andre tilfeller, for eksempel større borettslag, kan det utleveres flere vannmålere. Dette er avhengig av røropplegget i ditt hus/på eiendommen. Det er nødvendig å ta kontakt med en rørlegger som kan se på hvilken løsning som er best for dere. Ta eventuelt kontakt med kommunen på e-post postmottak@hvaler.kommune.no ved spørsmål.

Faktura

En fjerdedel av fastavgift vann og avløp, samt a'konto innbetaling av antatt forbruk faktureres over hver terminfaktua. Vannmåleroppgjøret beregnes og faktureres alltid på terminfaktura nr 1.

Vannmåleroppgjør

Les mer om vannmåleroppgjøret her.

Skifte til ny vannmåler

Innen utgangen av 2018 skal samtlige hus, hytter og næringsdrivende i Hvaler kommune ha byttet til en "smart vannmåler", for automatisk avlesning.

Les mer om prosjektet her:

Ny vannmåler - SMART vann

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?