Vannmåler

Innhold

Vannmåler

I Hvaler kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert vannmåler. Vannmåleren er kommunal eiendom, men det er abonnentens ansvar å sørge for at den er intakt.

Hvorfor vannmåler?

Vannmåler skal sikre:

  • Nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk
  • Færre tvister
  • Du kan følge med på eget forbruk
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

 

Utlevering av vannmåler

Vannmåler hentes på Rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Sørg for å ha gårds- og bruksnummer tilgjengelig.

Før vannmåler kan hentes ut må sanitærabonnement være godkjent og tilkoblingsgebyr betalt.

Avlesning

De nye SMART-vann målerne som i disse dager installeres blir automatisk lest av ved årsskiftet. For at denne avlesningen skal skje er det viktig at strøm er på i boligen, da vannmåleren er avhengig av strømmåleren for å sende avlesningen.

Hva må jeg passe på? 

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll - gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Når det ikke er vannforbruk skal tallene i displayet i vannmåleren stå stille. I displayet til måleren, kan det komme en feilmelding med ordet LEAK . Dette betyr at vannet ikke har stått stille i måleren i minst én sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekkasje eller rennende toalett.

Må vannmåleren stå frostfritt?

Ja, vannmåler skal stå frostfritt. Se Hvaler kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer - § 4-3 Kostnader. Sjekk med din rørlegger for råd om frostsikring.

Når skal vannmålerne skiftes ut?

Den nye vannmåleren er digital, og har en estimert levetid på 15 år. Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut din vannmåler.

Installasjon og kontroll

Alle vannmålere skal utleveres av komunnen og installeres av rørlegger etter kommunens veileder. Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger. Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes. 

Kreves det tilbakeslagsventil ved installasjon av vannmåler?

Det er krav om tilbakeslagsventil. Dette er eiers ansvar, som selv må dekke denne oppgraderingen av røranlegget. Ved installasjon av tilbakeslagsventil, må ekspansjonstank vurderes.

Hvor mange vannmålere får vi av kommunen?

I utgangspunktet utleveres en vannmåler pr abonnent. Det er ikke mulig å få utlevert ekstra måler for å skille ut forbruk i hybler og lignende.

I noen tilfeller kan det være aktuelt at flere abonnenter deler måler, en kan da samarbeide om måleren. I andre tilfeller, for eksempel større borettslag, kan det utleveres flere vannmålere. Dette er avhengig av røropplegget i ditt hus/på eiendommen. Det er nødvendig å ta kontakt med en rørlegger som kan se på hvilken løsning som er best for dere. Ta eventuelt kontakt med kommunen på e-post postmottak@hvaler.kommune.no ved spørsmål.

Faktura

En fjerdedel av fastavgift vann og avløp, samt a'konto innbetaling av antatt forbruk faktureres over hver terminfaktua. Vannmåleroppgjøret beregnes og faktureres alltid på terminfaktura nr 1.

Vannmåleroppgjør

Les mer om vannmåleroppgjøret her.

Skifte til ny vannmåler

Innen utgangen av 2018 skal samtlige hus, hytter og næringsdrivende i Hvaler kommune ha byttet til en "smart vannmåler", for automatisk avlesning.

Les mer om prosjektet her:

Ny vannmåler - SMART vann

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?