Vann og avløp

Innhold

Her får du relevant informasjon om vann og avløp.

VA-vakttelefon

Om du opplever problemer med kommunens vannforsyning eler kloakknett, skal du ta kontakt med kommunens VA-vakt på vakttelefon 908 51 920. Vakten er døgnkontinuerlig. 

Driftsmeldinger

Ingen meldinger

Aktuelt

Hvaler kommune gjennomfører hvert år systematisk rengjøring av hovedvannledningsnettet i hele kommunen etter en fastsatt spyleplan. Rengjøringen skjer hovedsakelig vår og høst, men kan ved behov også gjennomføres ellers i året.

Når vi rengjør der du bor, vil du bli varslet i forkant gjennom Hvaler kommunes SMS varslingssystem. Du kan oppleve dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden. Noen abonnenter, spesielt i høyereliggende områder, kan risikere at vannet blir helt borte mens spylingen pågår.

Spylingen foregår på ukedager, hovedsaklig mellom kl 0800 og 1500 - med noen unntak.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan gjør vi det?

Vi rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på vannledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

Hvordan vil du oppleve spylingen?

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvask- eller vaskemaskin under spylingen, og at du begrenser tapping fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann i kranene. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne til det blir klart. Rens deretter siler på tappestedene. 

Blir vannet brunt?

Ja, det kan bli brunt og det kan bli luft i rørene. Åpne kranene og la det renne til vannet blir klart.

Kan dere si ifra når dere spyler hos meg?

Det er vanskelig å si når vi er akkurat hos deg, da vannet kan forsvinne når vi spyler i nærområdet.

Hva med oppvaskmaskin og vaskemaskin, vil de stoppe?

De kan stoppe, og de kan dra inn brunt vann.

Lurer du på noe kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 37 50 00, eller vann- og avløpsvakten på telefon 908 51 920.

Unngå tette rør i julen

Bildet illustrerer stekepanne med fett som helles i vasken. Dette skal ikke gjøres. Bruk heller tørkepapir. Heller du ribbefettet og stekefettet i vasken eller toalettet? Ikke gjør det. Fett i vasken kan føre til at avløpet ditt går tett, og det kan bli kjelleroversvømmelse og store oppryddingskostnader for deg. Kommunen kan også få store driftsproblemer i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Det hjelper ikke å bruke varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, fordi fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i ledningen og blir kaldt. Det samme gjelder hvis du heller ut fettet i toalettet.

Ha alltid som regel at du tørker ut fettrester med papir fra stekepannen etter at du har brukt den. Tørkepapiret med fettet kaster du sammen med restavfallet.

Slik kaster du matfettet:

 • Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster i restavfallet.
 • Fett som ikke stivner kan du samle i tett emballasje (for eksempel i en brukt melkekartong) og kaste i restavfallet.

Se også video (lånt av Fredrikstad kommune)

Et lite tips, lag meiseboller av fettet fra julebaksten

Baking av julekaker som smultringer, fattigmann og rosettbakkels kan gi deg en stor rest med matfett i kjelen. Dette fettet stivner når det blir kaldt, og er utmerket til å lage meisboller til fuglene av. Ha solsikkefrø, havregryn, mandler og hasselnøtter i fettet, og vips har du småfuglenes favoritt. Heller du det i en melkekartong og lar det stivne, så kan du skjære hull i den og henge ut hele kartongen. Stikk gjerne en pinne gjennom kartongen, slik at fuglene har noe å sitte på.

Unngå frostskader i vinter

Private ledningseiere (abonnenter/beboere) har ansvar for rør i boligen, samt stikkledninger på utsiden og frem til kommunal hovedledning.

Eier er ansvarlig for at rørlegger har lagt de private rørene på en forskriftsmessig måte. Hvis du oppdager at vannet er frosset, bør du være varsom i forhold til oppvarming av det frosne røret. Hvis tilfrysing har medført sprekker i private rør eller installasjoner, oppstår vannskadene ofte først når vannet kommer tilbake. I tilfeller med frosne rør anbefaler vi at man kontakter autorisert rørlegger. Reparasjon av frostskader i boligen kan bli høy.

Hva kan jeg gjøre for å forebygge frostskader?

Hold rom som inneholder vanninstallasjoner, inklusiv vannmåler, varme nok uansett om du er hjemme eller borte og lukk eventuelle kjellervinduer. 

Trykk her for å lese på Sintefs sider om hvordan unngå vannskader. 

Mer informasjon om vannmåler finner du her.

Verdens toalettdag

For å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle, har FN utpekt 19. november til Verdens toalettdag. 

Bruker du toalettet som avfallsbøtte fører det til tette kloakkrør, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen og havet. 

 

Har du dokultur?

Ikke kast ting i do som ikke hører hjemme der. Tette avløp skaper problemer for deg, naboen og kommunen.  

Spillvannsnettet (kloakk) og pumpestasjonene er bygget for å ta hånd om spillvann fra husholdninger, men mange putter ting i vask og toalett som ikke hører hjemme der.

I disse tider opplever Hvaler kommune problemer med filler og våtservietter i spillvannsnettet. Dette fører til at toaletter og avløp tetter seg. Tette avløp kan skape problemer både for deg, naboen og kommunen. Fremmedlegemer i spillvannsnettet kan blant annet føre til tilstopping av kommunale og private spillvannsledninger med den konsekvens at spillvann kan komme inn i boliger.

 • Mopper, våtservietter, Q-tips, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn med mer skal ikke kastes i toalettet. Dette skal kastes i søppeldunken.
 • Spesialavfall som olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og lim skal ikke helles i vasken eller toalettet. Dette skal samles opp og leveres på miljøstasjonen.
 • Fett og matolje i små mengder kan hjemmekomposteres. Matolje i store mengder må leveres til avfallsmottak.

Toalettet er ingen søppeldunk 

Driftspersonell i kommunen må ofte rykke ut for å ordne opp når det er tilstopping på ledningsnettet, og i mange tilfeller skyldes dette at folk har kastet ting i toalettet som fører til at ledningen etter hvert har tettet seg. Kommunen får også høyere driftskostnader, som til sist blir fakturert våre abonnenter gjennom avløpsgebyret.

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. 

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Vedlikehold av kloakknettet

For å kunne ta hånd om og rense avløpsvannet slik at vannforekomstene ikke påvirkes negativt, må det forurensede avløpsvannet (spillvannet) fra boliger, hytter, offentlige bygninger og næringsvirksomhet, samles opp og transporteres via rørledninger fram til renseanlegget uten lekkasjer.

Traséene for avløpsledninger er valgt slik at avløpsvannet i størst mulig grad kan renne av seg selv (selvfall), men av og til må avløpsvannet transporteres ved hjelp av pumping. Pumpestasjoner utgjør derfor en viktig del av avløpsledningsnettet.

Rørledningene for pumping og pumpestasjonene er prosjektert med hensyn til selvrensing. Selvfallsledninger skal også i utgangspunktet klare å holde seg rene, men av erfaring er det viktig at vi etterser både pumpeledninger og selvfallsledninger.

Vi har utarbeidet en spyleplan for alle kommunale ledninger. Gjennom rutiner på pumpestasjonene har vi god oversikt over tilstand på pumpene og pumpeledningene. Hvis kapasiteten blir dårlig i røret kan vi kjøre renseplugg.

Renseplugg.

På selvfallsledningen bruker vi spyling fra spylebil. Vi bruker også kamera for å inspisere rørledningene.

Vi inspiserer også rørledninger som ligger under vann.

Her er et eksempel på hvordan tilstanden kan være i et rørstrekk:

Vann

Drikkevann

Kommunens ansvar og mål er at alle skal få nok vann, med godt trykk og av god kvalitet.

Drikkevannet til Hvaler blir levert av Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak (FREVAR KF). Vannet blir ført via overføringsledninger i sjø og på land.

Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 200 liter vann pr døgn. 

Hvor hentes vannet fra?

Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet til Borredalsdammen i Fredrikstad, som rommer 15 dagers reserve av råvann. Borredalsdammen er belagt med restriksjoner i forhold til boliger, ferdsel og landbruk, og det er forbud å bade og fiske i Borredalsdammen.

Fra Borredalsdammen ledes vannet til FREVAR KFs vannverk for rensing. Vannverket på Høyfjell produserer rundt 15,5 millioner kubikkmeter vann pr år. 

For å opprettholde et stabilt og forsvarlig vanntrykk hele veien frem til springen, benyttes trykkøkningsstasjoner og utjevningsbasseng. På Hvaler er det to utjevningsbasseng på 1500 m3 hver.

Hardhet på vannet

Hardhetsgraden på vann er 2,5 dH (tysk hardhetsgrad) Man trenger ikke tilsette salt i oppvaskmaskiner/vaskemaskiner.

Lurer du på noe mer om vann, finner du trolig svarene på norskvann.no.

I Hvaler kommune skal samtlige bygninger med innlagt vann og avløp ha installert vannmåler. Du finner mer informasjon om vannmåler og vannmåleroppgjør her.

Avløp

Kommunen har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.

Som abonnent til kommunens vann- og avløpsnett har du plikt til å:

 • kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene.
 • etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

Lurer du på noe mer om avløp, finner du trolig svarene på norskvann.no.

Avfallskvern

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern i Hvaler kommune

Slamtømming

Alle henvendelser om tømming skal rettes direkte til vår avtalepartner for slamtømming, NORVA24, telefon 69 35 59 59.

Det vil sendes beskjed til berørte husstander i forkant av ordinær tømming. Dersom du har behov for tømming utover dette, ta direkte kontakt med NORVA24.

Ditt slam blir til biogass som brukes til drivstoff til kjøretøy. I Fredrikstad finnes det både busser, firmabiler og private biler som går på biogass. Restene etter biogassproduksjonen blir gjennom naturlige prosesser, benyttet til blant annet  jordforbedringsmiddel i landbruket.

Slamtømming faktureres fra 01.01.2023 på samme faktura som øvrige kommunale eiendomsgebyr.

Tilsyn minirenseanlegg

Fra og med 2020 vil Hvaler kommune begynne med tilsyn av minirenseanlegg. Kommunen har ikke tidligere ført slikt tilsyn, men velger å prioritere dette fra neste år som ledd i arbeidet med opprydding i spredt avløp. Oppryddingen er pålagt kommunen gjennom EUs vanndirektiv.

Tilsyn går over selvkostprinsippet. Kostnadene for hvert enkelt tilsyn vil derfor faktureres til anleggseier. Etter at det er ført tilsyn med samtlige minirenseanlegg på Hvaler vil vi kunne avgjøre behovet for hyppighet av tilsyn i årene som kommer. Alle anleggseiere må påregne en ekstra kostnad med anlegget sitt til tilsyn i løpet av 2020.

Dersom tilsynet avdekker dårlig tilstand på minirenseanlegget, vil kommunen vurdere ulike tiltak for utbedring. For noen vil det være tilstrekkelig med små endringer, mens andre kan muligens måtte oppgradere hele anlegget. Noen vil muligens også måtte søke om nye utslippstillatelser.

Hvaler kommune er forurensningsmyndighet for private vann- og avløpsløsninger i kommunen. Eier av private anlegg plikter å søke den kommunen om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann. Det omfatter alle varianter av innvendig vanninstallasjon.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann.

Målgruppe

Beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vilkår

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen. Hvaler kommune kan sette vilkår for tillatelsen. Kommunen kan også fatte vedtak i tråd med forurensningsloven og tilhørende forskrifter.

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

 • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
 • plassering av avløpsanlegg og uslippsted på kart
 • interesser som antas blir berørt av etableringen

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden. Dersom det skal installeres avløpsanlegg må tiltaket søkes om til kommunens byggesaksavdeling.

Utslippstillatelse for hytter

Dersom det er innlagt vann i hytta kreves det godkjent renseløsning av avløpsvann som ledes ut via rør. Det gjelder kun ordninger som ikke er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett.

Innlagt vann gjelder alt vann som ledes inn i hytta gjennom rør. Dette gjelder alt vann fra kommunalt ledningsnett, via privat sommervannsledning, brønn eller via cisterne.

Hytteeiere som ønsker å ha innlagt vann må først søke om utslippstillatelse for et privat avløpsanlegg. Kommunen stiller særlige krav til renseløsninger for hytter, da de ikke er i helårsdrift. Prosjektering av slike anlegg ligger til eieren.

Vann- og avløpsanlegg

Anlegging av vann- og avløpsledninger, enten det gjelder stikkledninger eller større anlegg, er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1. 

Mer informasjon om dette finner du her.

Ledningskartverk

Avdeling vann og avløp er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet. Det innebærer også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer og tilstoppinger. 

Har du spørsmål om private stikkledninger må du forhøre deg om det foreligger tegninger over disse i eiendommens mappe på rådhuset. 

Gebyrer og forskrifter

Lover og forskrifter

Lover

Forskrifter

Lokale forskrifter

Gebyrer

Årsgebyr vann
 • Helårsbolig: 3170 kroner
 • Fritidsbolig: 3170 kroner
Årsgebyr avløp
 • Helårsbolig: 3420 kroner
 • Fritidsbolig: 3420 kroner
Forbruksgebyr

Ved bruk av vannmåler:

 • Enhetspris per m3 - vann: 45,27 kroner
 • Enhetspris per m3 - avløp: 61,07 kroner

Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Manuell avlesning av vannmålere

Dersom kunden ikke har SMART vannmåler eller trenger bistand til å lese av denne koster dette 1130 kroner i timen (minimum en halv time).

Slamtømming

Tømming av minirenseanlegg, septik- og tette tanker: 3740 kroner i året

Bistand og oppmøte til private vann- og avløpsnett
 • Ordinær sats: (mellom klokka 07.00 og 14.30): 1070 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 50% (mellom klokka 14.30 og 21.00): 1560 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 100% (mellom klokka 21.00 og 07.00, samt helg- og helligdager): 2050 kroner i timen (minimum to timer)
Engangsgebyr for tilknytning
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr vann: 41.990 kroner
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr avløp: 42.910 kroner

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?