Ny vannmåler - Smart Vann

Innhold

Innen utgangen av 2018 skal samtlige hus, hytter og næringsdrivende i Hvaler kommune ha byttet til en "smart vannmåler", for automatisk avlesning.

Vi fortsetter arbeidet med utskifting av de resterende vannmålerne som vi ikke fikk skiftet i 2017. For å kunne gjøre denne jobben, må vi komme hjem til deg.

Vi lover selvfølgelig å si fra god tid i forveien, slik at du er fullt informert når vi kommer på besøk. Her finner du informasjon om målerbytte - steg for steg.

Men hva skal jeg med ny vannmåler? Den nye vannmåleren registrerer forbruket time for time, og kommer til å gi deg full oversikt over hvor mye vann du bruker.

Heretter vil du slippe å lese av vannmåleren, vannmåler og strømmåler kommuniserer med hverandre.

Foto: Demokraten

 

Hvorfor ny vannmåler?

Hvaler har som en av landes første kommuner hatt automatiske smarte strømmålere, hvor det gjennom sommeren 2016 ble gjennomført et pilotprosjekt basert på en banebrytende løsning hvor vannmålere kommuniserer med smarte strømmålere.

Erfaringen fra denne piloten var meget positiv. Arbeidet vi startet i 2017 (med å bytte ut samtilige vannmålere til smarte målere) videreføres nå.  I første omgang vil den ta over slik at den årlige avlesningen vil gå automatisk, og det jobbes med løsninger hvor forbruksdata også fra vannmåler skal bli tilgjengelig på Hvaler kommunes hjemmeside.

Det er samtidig startet opp et forskningsprosjekt for å se på andre bruksmuligheter. For eksempel håndtering av feilmeldinger som denne Smarte vannmåleren generer, det kan dreie seg om funn av lekkasje eller et plutselig stort forbruk som kan være forbundet med brudd/sprekk i ledninger hos deg som kunde. Dette er områder som Hvaler kommune vurderer som meget nyttig.

Målerbytte steg for steg

Vi har inngått en avtale med rørleggerfirmaet Assemblin, som vil være den som tar kontakt, avtaler tidspunkt for bytte av vannmåler og gjennomfører byttet.

Samtidig som det byttes til ny vannmåler, vil det bli installert en liten enhet i den eksisterende smarte strømmåleren av rørleggeren. Her er en enkel beskrivelse av deres kontakt med rørlegger:

 • Du vil motta SMS/e-post med beskjed at dere vil bli kontaktet.
 • I SMS/e-post vil det være en link til utfyllende informasjon her på siden.
 • Du blir kontaktet pr telefon for å avtale tid med rørlegger. 
 • Ved oppmøte for vannmålerbytte vil rørlegger uoppfordret vise legitimasjon hvor det fremgår at hun eller han jobber på oppdrag for Hvaler kommune.
 • Hovedkran vil bli avstengt før vannmålerbytte gjennomføres. 
 • Om anlegget mangler lokale stoppekraner – foran og etter vannmåler, vil du som kunde bli tilbudt å installere dette på din regning – avtale om omfang og pris gjøres med hver kunde. 
 • Det vil også være behov for å stenge av hovedbryter på strøm før installasjon av enhet i den smarte strømmåleren. 
 • Rørlegger vil under gjennomføring av vannmålerbytte og installasjon av enhet i den smarte strømmåleren ta nødvendige bilder for å dokumentere for fremtidig drift.
 • Om eksisterende plassering av vannmåler ikke er i tråd med krav vil du bli tilbudt å flytte den til egnet sted på din regning.
 • Rørlegger vil rydde opp etter arbeidet før de forlater din husstand.

Hvaler kommune takker for din imøtekommenhet og vi vil i samarbeid med rørleggerne gjøre vårt ytterste for at dette skal foregå på en mest mulig effektiv og optimal måte for våre beboere.

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål i forbindelse med målerbytte.

Hva koster det å bytte til ny smart vannmåler?

Selve byttet og vannmåleren koster ikke noe for den enkelte, når det gjennomføres. Dette gjøres som en langsiktig investering av kommunen og vil være med på både å holde kostnadene nede og yte nye tjenester.

Hvem eier den nye vannmåleren?

Etter bytte til ny smart vannmåler går eierskapet av vannmåleren over til Hvaler kommune.

Når må vannmåleren byttes neste gang?

Den nye smarte vannmåleren benytter batteri som strømkilde for å kommunisere, som har en forventet levetid på mer enn 16 år til den må byttes.

Hvor mye plass må den nye vannmåleren ha?

De nye smarte vannmålerne vil gjennomgående ha behov for mindre plass enn den som benyttes i dag.

Kan den nye vannmåleren plasseres der den gamle står?

De fleste vannmålere er plassert riktig på hus og hytter, men når vannmålerne nå skal skiftes ut vil vi kunne oppdage at enklete målere står feil plassert.

 

Her er kravene til rett plassering av vannmåler:

 • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
 • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
 • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
 • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

Det kan den som hovedregel, under forutsetning om at den gamle er montert i henhold til kravene til Hvaler kommune stiller. Om eksisterende plassering ikke er i tråd med tilknytningsavtalen vil kunden bli tilbudt å flytte den til egnet sted, på kundens regning. Her kan du se hvordan vannmåleren skal plasseres.

Må vannmåleren stå frostfritt?

Ja, vannmåler skal stå frostfritt. Se Hvaler kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer - § 4-3 Kostnader. Sjekk med din rørlegger for råd om frostsikring.

Kan andre se mine vannmålerdata?

Kommunikasjon mellom den smarte vannmåleren og den smarte strømmåleren (AMS-måler) foregår kryptert. og vanskelig lesbart for andre. Etter at data er i den smarte strømmåleren, håndteres de av de samme regler og krav som den smarte strømmåleren er underlagt.

Er mine målerdata sikret?

En fjernavlest måler sender forbruksdataene automatisk til forsyningsselskapet. Du slipper dermed å lese av måleren selv.

Fjernavleste målere samler inn data om forbruket ditt. Det skal brukes til fakturering og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettverket.

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. De sendes deretter til forsyningsselskapet i en sikret database. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer som kraftige magnetfelt eller forsøk på sabotasje. Blir fjernavleseren forsøkt tuklet med, blir det sendt ett alarmsignal til energiverket.

All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data

Radiokommunikasjon og stråling

Forbruksdata sendes fra måleren til forsyningsselskapet ved hjelp av radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

 • Måleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.
 • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.
 • Eksempler på elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon, og som dermed sender ut elektromagnetisk stråling: Tv-apparater/smart TV-apparater, datamaskiner og Wi-Fi, husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babymonitorer, trådløse dørklokker, telefoner, sensorer til alarmer og klimastyring.
 • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskap

Kontakt oss

Prosjektledelse Hvaler kommune

Har du spørsmål om Hvaler kommunes rolle i prosjektet kan du kontakte Per-Kåre Rubach på pkru@hvaler.kommune.no eller telefon 957 95 874 / 69 37 51 09.

Bakgrunn

Hvaler kommune jobber hele tiden med å tilrettelegge for at du som innbygger, hytteeier og bedrifter i kommunen skal ha et godt sted å ha tilhold. Det skal være attraktivt for nye å etablere seg hos oss.

Hvaler kommune er en aktiv samarbeidspartner i Smart Energi Hvaler som ligger helt i front på å jobbe med smarte løsninger for fremtidens samfunn.

Hvaler har som en av landets første kommuner hatt automatiske smarte strømmålere, hvor det gjennom sommeren 2016 ble gjennomført et pilotprosjekt basert på en banebrytende løsning, hvor vannmålere kommuniserer med Smarte strømmålere.

Erfaringen fra denne piloten er meget positiv, så nå er turen kommet til at vi sommeren 2017 vil starte med å bytte ut alle vannmålere på Hvaler til ny automatisk og smart vannmåler. I første omgang vil den ta over slik at den årlige avlesningen vil gå automatisk, og det jobbes med løsninger hvor forbruksdata også fra vannmåler skal bli tilgjengelig på Hvaler kommunes hjemmeside.

Det er samtidig startet opp et forskningsprosjekt for å se på andre bruksmuligheter. For eksempel håndtering av feilmeldinger som denne smarte vannmåleren generer, det kan dreie seg om funn av lekkasje eller et plutselig stort forbruk som kan være forbundet med brudd/sprekk i ledninger hos deg som kunde. Dette er områder som Hvaler kommune vurderer som meget nyttig og vi vil løpende holde dere oppdatert om fremdriften på våre nettsider.

Fra måling til avregning

 • Smart Energi – Hvaler er 100 % utbygd med AMS (automatisk måling og avregning) for strøm. Dette gir korrekte timespriser hele døgnet.
 • Per februar 2015 hadde kommunen ca. 4300 abonnenter på vann.
 • Vannmåleren eies av hus-/hytteeier og er av forskjellig alder og kvalitet.
 • Kostbar ekstern datainnhenting og manuelt internt etterarbeid. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?