Skjærgårdstjenesten

Innhold

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94.

Skjærgårdstjenesten holder til i Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Les mer om Skjærgårdens hus på nettet.

Dette er en tjeneste som drives av midler / tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO),Fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene.

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune. 

Kontaktinformasjon

E-post: sgt@hvaler.kommune.no

Bård-Henrik Vikerheim tlf 900 67 462 e-post barvik@hvaler.kommune.no
Steinar Andreassen tlf 480 64 434 e-post steand@hvaler.kommune.no

Hovedmål

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten skal ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen og stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivs - områder.

Marint søppel - ryddekart

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak ryddekartet for marint søppel. Vi har mange års erfaring med innsamling av søppel i ytre Hvaler, og kartet viser hvor flyter i land mye søppel.

Kartet viser også punkter for båt-anløp, hvor du kan plassere sekker, parkering, og enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet. Vi samler inn 6-9 tonn marint søppel i året i disse områdene.

Du kan zoome inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Du kan gjerne melde inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder fører til variasjoner hvert år. Plast kan du også finne bak busk og sten på den høyeste topp!

Det er viktig at du bruker eget skjønn og sjekker grundig når du er ute og rydder. Enkelte holmer er bare påført påslagssone i sjøkanten, mens det likevel er nødvendig å gå over hele holmen.

Er du i skjærgården kan du gjerne plassere sekker og andre større gjenstander ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

VIKTIG: Ta kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Ryddekart

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn: At områdene blir brukt som forutsatt. At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.
 • Områderydding: Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
 • Renovasjon: Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
 • Renhold: Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program.
 • Vegetasjonspleie: Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
 • Utstyr: Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v.
 • Frakt-oppdrag Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.

Marint avfall

 • Gå inn i ryddekartet og se hvor det vanligvis er avfall å finne. Kontakt deretter Skjærgårdstjenesten for nærmere veiledning
 • Sekker til innsamling av marint avfall kan hentes gratis hos:
  • Skjærgårdstjenesten i Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, Skjærhalden.
   (Kassen med søppelsekker henger ved garasjeporten, under taket mot båthavna. En veiledning for strandryddere er montert ved kassen.)
  • Servicetorget, Rådhuset, Skjærhalden.
 • Sekkene blir hentet ved ryddepunktene som er oppført i ryddekartet. 
 • Husk å kontakte Skjærgårdstjenesten på 90067462 etter ryddingen!

 

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er; Oslofjordens Friluftsråd (sekretariat), Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren i Viken, Nasjonalparkforvalteren, m.fl. Hvaler kommune, teknisk enhet (avfallslevering og kildesorteringsanlegg), lokale lag og velforeninger, enkeltpersoner, skoler, barnehager med fler.

 

Priser og planer

Priser på fraktoppdrag 2022 for Skjærgårdstjenesten Hvaler, Sarpsborg og Halden

Tjenester og avfallslevering

Pris/time inkl. mva

Transport av ferdig sortert skrot med Skjærgårdsbåten (fra brygge til brygge og videre til avfallsmottaket) kr 2 410*

Levering av skrot på avfallsmottaket:

Pr kg (uavhengig av vekt som inngår i renovasjonskortet for privatkunder)

 

kr 3,40

Transportoppdrag (som bistand for uttransportering av byggevarer og lignende)

kr 3 180

*) Ta kontakt for utlån av nett etc. på tlf. 900 67 462  (07.00 – 14.30)

Det er fornuftig å avtale transport i god tid, slik at vi kan planlegge henting/levering «i forbifarten», i forbindelse med våre ordinære oppgaver i skjærgården. 

Avfall som leveres av Skjærgårdstjenesten klassifiseres som «næringsavfall».

NB! Det kan kun leveres kvist som er kappet og pakket i storsekk med løftestropper. Trevirke i hele lengder stables med stikk slik at de kan løftes om bord med stropper og kran. Mindre trevirke skal pakkes i storsekk.

Oversikt over alle gebyrer finner du i egenbetalingsheftet.

 

Driftsplan 2022

Driftsrapport 2022

Plan installasjoner

Ryddeplan for kystområder

Veileder for strandryddere

Skrot-veileder.pdf

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?