Skjærgårdstjenesten

Innhold

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94.

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten skal ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen og stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivs - områder.

Tjenesten drives gjennom midler og tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO), fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene. Les mer om Skjærgårdstjenesten for hele Oslofjorden. 

Driftsområde 1 - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune. De holder til i Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Våre samarbeidspartnere er Oslofjordens Friluftsråd (sekretariat), Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren i Viken, Nasjonalparkforvalteren, Hvaler kommune, teknisk enhet (avfallslevering og kildesorteringsanlegg), lokale lag og velforeninger, enkeltpersoner, skoler, barnehager med flere.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn: At områdene blir brukt som forutsatt. At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.
 • Områderydding: Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
 • Renovasjon: Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
 • Renhold: Vask av toalettboder og serviceanlegg etter fastsatt program.
 • Vegetasjonspleie: Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
 • Utstyr: Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v.
 • Frakt-oppdrag: Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.

Hjelp oss å holde skjærgården ren

Vi har mange års erfaring med innsamling av søppel i ytre Hvaler, og ryddekartet for marint søppel viser hvor det flyter i land mye søppel. Vi samler inn 6-9 tonn marint søppel i året i disse områdene.

Slik hjelper du oss med å holde skjærgården ren:

 • Gå inn i ryddekartet og se hvor det vanligvis er avfall å finne. I kartet kan du zoome inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt. Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.
 • Kontakt Skjærgårdstjenesten på 900 67 462 for nærmere veiledning
 • Sekker til innsamling av marint avfall kan du hentes gratis hos:
  • På veggen til sjøbua i Vadbenken 9, Skjærhalden, der båtene til Skjærgårdstjenesten ligger. En veiledning for strandryddere er montert ved kassen
  • Servicetorget på rådhuset, Skjærhalden
 • Sekkene med marint avfall samles ved ryddepunktene som er oppført i ryddekartet
 • Husk å kontakte Skjærgårdstjenesten på etter ryddingen slik at vi kan hente avfallet. Du kan enten ringe 900 67 462, sende e-post eller sende melding via ryddekartet (klikk på rett sted og send melding)

Er du i skjærgården kan du gjerne plassere sekker og andre større gjenstander ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

Du kan gjerne melde inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder fører til variasjoner hvert år. Plast kan du også finne bak busker og under stener og ikke bare langs strendene.

Kontaktinformasjon

Skjærgårdstjenesten holder til på gamle Floren skole på Skjærhalden. 

E-post til Skjærgårdstjenesten i Hvaler.

Kontaktpersoner:

 • Bård-Henrik Vikerheim, e-post, telefon 900 67 462
 • Steinar Andreassen, e-post

Priser for fraktoppdrag

Priser på fraktoppdrag for Skjærgårdstjenesten Hvaler, Sarpsborg og Halden:

Tjenester og avfallslevering

Pris/time inkl. mva

Transport av ferdig sortert skrot med Skjærgårdsbåten (fra brygge til brygge og videre til avfallsmottaket)

kr 2580,00*

Levering av skrot på avfallsmottaket (pr. kg. uavhengig av vekt som inngår i renovasjonskortet for privatkunder)

 kr 3,40

Transportoppdrag (som bistand for uttransportering av byggevarer og lignende)

kr 3400,00

*) Ta kontakt for utlån av nett etc. på tlf. 900 67 462  (07.00-14.30)

Det er fornuftig å avtale transport i god tid, slik at vi kan planlegge henting/levering «i forbifarten», i forbindelse med våre ordinære oppgaver i skjærgården. 

Avfall som leveres av Skjærgårdstjenesten klassifiseres som «næringsavfall».

Merk at det kun kan leveres kvist som er kappet og pakket i storsekk med løftestropper. Trevirke i hele lengder stables med stikk slik at de kan løftes om bord med stropper og kran. Mindre trevirke skal pakkes i storsekk.

Oversikt over alle gebyrer finner du i egenbetalingsheftet.

Aktuelle planer

Driftsplan 2024

Driftsrapport 2023

Plan for fritidsinstallasjoner

Ryddeplan for kystområder

Veileder for strandryddere

Skrot-veileder

Bilder fra Skjærgårdstjenesten

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?