Innhold

Hjemmekompostering

For å kunne inngå avtale om hjemmekompostering må du ha gjennomført et komposteringskurs. 

Innhold: Varmkompostering av organisk avfall.

Starter du med hjemmekompostering er du med på å bedre klima og miljø:

 • Du lager egen kompostjord til å gjødsle hagen, du trenger ikke å kjøpe gjødsel
 • Du bidrar til mindre avfall og transport, og mer gjenbruk

For at vi skal godkjenne søknaden din om reduksjon i renovasjonsgebyret, må du ha egen, godkjent beholder for kompost og adresse i kommunen. 

I kurset for hjemmekompostering lærer du blant annet:

 • slik får du god kompost
 • plassering av kompostbeholderen
 • bruk av ferdig kompost
 • når det går galt med komposten
 • anbefalte kompostbinger
 • strø og røreutstyr til komposten
 • kompostering av hageavfall

Datoer for komposteringskurs blir delt på nyhetsplass og facebook når de er klare. 

Her finner du kursdatoene for 2024.

Søknad om hjemmekompostering (pdf) 

Returpunkter

Et returpunkt er en plass med en eller flere konteinere eller beholdere hvor du kan levere restavfallet ditt. Returpunktene er plassert over hele Hvaler, også på Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Herføl og Lauer. Alle returpunktene kan brukes av alle abonnenter på Hvaler, så du kan bruke neste returpunkt dersom ditt nærmeste skulle være fullt. Returpunktene er strategisk plassert ved hovedfartsårer, forretninger, parkeringsplasser, havner og mindre veier som er fremkommelig med renovasjonsbil.

På de små returpunktene kan du i hovedsak levere restavfall, men noen av returpunktene har små konteinere for glass-/metallemballasje. Små returpunkter har som oftest begrenset plass.

Ved store returpunkter kan du levere glass-/metallemballasje (felles konteiner), papp/papir/drikkekartong (felles konteiner) og restavfall. Snart kommer også egne dunker for matavfall.

Etter krav fra nasjonale myndigheter skal stadig mer avfall sorteres. Derfor har Hvaler kommune startet en fornying av returpunktene slik at alt avfall kan leveres i egnede konteinere på samme sted. Noen av de gamle returpunktene med én samlekonteiner vil bli borte. Du kan lese mer om dette her. 

Se kart over returpunkter her.

Kildesortering

Nasjonale myndigheter krever at stadig mer avfall skal kildesorteres. Derfor gjør Hvaler kommune store endringer i sin renovasjonsordning. Her kan du lese alt om den nye renovasjonsordningen. 

Papirinnsamling / digital tømmekalender

Ønsker du å vite når det er papirinnsamling hos deg? Eller å få varsel på når papiret blir hentet? Da kan du søke opp din adresse og legge inn SMS-varsling.

Søk opp adressen din for å se tømmedatoer for papir og papp, samt vedlikehold av varsling til din mobiltelefon.

Merk at det fra 2025 ikke lenger vil være tilbud om egen papirinnsamling på Hvaler, siden alle nye returpunkter vil ha egne konteinere for papp og papir.

 

Sandbakken miljøstasjon

Her kan du lese mer om Sandbakken miljøstasjon.

Renovasjonsavtale for næringsdrivende

Næringsdrivende som ønsker å benytte Hvaler kommune til å betjene sitt avfall må inngå en kontrakt med kommunen.

Søknad om renovasjonsavtale for næringskunder (pdf)

Har du spørsmål kan du kontakte Freddy Karlsen på e-post eller telefon 416 75 345.

Jule- og gavepapir

Glanset jule- og gavepapir skal kastes i restavfall. Det er for dårlig kvalitet til å gjenvinnes til nytt papir og skal derfor ikke i papp- og papirkonteineren. Gavepapir av gråpapir kan gjenvinnes og dermed kastes i papp- og papirkontaineren.

Hva koster tjenesten?

Årsgebyr for renovasjon
 • Helårsbolig uten kompostavtale: 4420 kroner
 • Helårsbolig med kompostavtale: 4090 kroner
 • Fritidsbolig uten kompostavtale: 3770 kroner 
 • Fritidsbolig med kompostavtale: 3770 kroner
 • Campingvogn med fast plass: 3270 kroner

Som en del av årsgebyret kan du levere 350 kilo på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjon
 • Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: 2,00 kroner pr. kilo
 • Jern og metall, farlig avfall, hvitevarer og elektronikk for private: Gratis
 • Næringkunder med avtale: 3,40 kroner pr. kilo
 • Næringskunder uten renovasjonskort eller avtale: 4,40 kroner pr. kilo

Du finner mer informasjon om priser og gebyrer på sidene om Sandbakken miljøstasjon.

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Søknad om fritak

Det er mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret på grunn av sykdom eller fast sykehjemsopphold. Søknaden må sendes fære årets slutt for å få fritak påfølgende år. Det må søkes hvert år. Du kan lese mer om dette i renovasjonsforskriftens §14.

Søknad om fritak for kommunale avgifter

Her kan du lese hele renovasjonsforskriften for Hvaler kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?