Innhold

Kompostering

Starte hjemmekompostering?

For å kunne inngå avtale om hjemmekompostering må du ha gjennomført et kompostkurs i regi av Hvaler kommune. Kurset er på 2 timer og holdes i Hvaler kommune høst og vår. Vi godkjenner også dokumentasjon fra tilsvarende gjennomførte kurs i andre kommuner.

Innhold: Varmkompostering av organisk avfall.

Starter du med hjemmekompstering er du med på å bedre klima og miljø:

  • Du lager egen kompostjord til å gjødsle hagen, du trenger ikke å kjøpe gjødsel.
  • Du bidrar til mindre avfall og transport, og mer gjenbruk.

For at vi skal godkjenne søknaden din om reduksjon i renovasjonsgebyret, må du ha egen, godkjent beholder for kompost, kursdiplom og adresse i kommunen. Kursdiplom og søknadsskjema får du på kurset. 

Innhold på kurset:
  • slik får du god kompost
  • plassering av kompostbeholderen
  • bruk av ferdig kompost
  • når det går galt med komposten
  • anbefalte kompostbinger
  • strø og røreutstyr til komposten
  • kompostering av hageavfall

Se Kompostavtaleskjema her 

Returpunkter

Returpunkt og plasseringer

Et returpunkt er en plass med en eller flere containere eller beholdere hvor du kan levere restavfallet ditt. Returpunktene er plassert over hele Hvaler, også på Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Herføl og Lauer. Alle returpunkt kan brukes av alle abonnenter på Hvaler. Det vil si at du for eksempel kan benytte neste returpunkt dersom ditt eget skulle være fullt. Returpunktene er strategisk plassert ved hovedfartsårer, forretninger, parkeringsplasser, havner og mindre veier som er fremkommelig med renovasjonsbil.

Små returpunkt

Her kan du i hovedsak levere restavfall, men noen av returpunktene har små containere for glass-/metallemballasje. Små returpunkt har som oftest begrenset plass.

Store returpunkt

Ved store returpunkt kan du levere glass-/metallemballasje (felles container), papp/papir/drikkekartong (felles container) og restavfall. 

Se kart over returpunkter her

Papirinnsamling / digital tømmekalender

Ønsker du å vite når det er papirinnsamling hos deg? Eller å få varsel på når papiret blir hentet? Da kan du søke opp din adresse og legge inn SMS-varsling.

Søk opp adressen din for å se tømmedatoer for papir og papp, samt vedlikehold av varsling til din mobiltelefon. 

 

Sandbakken miljøstasjon

Klikk på linken for informasjon om Sandbakken miljøstasjon

Renovasjonsavtale for næringsdrivende

De som ønsker å benytte Hvaler kommune til å betjene sitt avfall må inngå en kontrakt med kommunen. Les mer om renovasjonsavtalen her, og priser her.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Freddy Karlsen, telefonnummer 416 75 345 eller via e-post: frekar@hvaler.kommune.no 

Jule- og gavepapir

Glanset jule- og gavepapir skal kastes i restavfall. Det er for dårlig kvalitet til å gjenvinnes til nytt papir og skal derfor ikke i papp- og papir kontaineren.
Gavepapir av gråpapir kan kastes i papp- og papir kontainer, da dette kan gjenvinnes.

Takk for at du sorterer!

Lokal forskrift

Renovasjonsforskriften

 

Hva koster tjenesten?

Alle priser er inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale: kr 4 420
Helårsbolig m/kompostavtale: kr 4 090 
Fritidsbolig uten kompostavtale: kr 3 770 
Fritidsbolig m/kompostavtale: kr 3 770 
Campingvogn: kr 3 270

Inkludert i årsgebyret ligger 350 kg for levering på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjonen:

Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: kr 2,00 pr. kg
Næringkunder med avtale: kr 3,40 pr. kg
Levering uten renovasjonskort: kr 4,40 pr. kg
Farlig avfall og elektronisk avfall: gratis

Næring:

Næringene betaler samtlige kostnader forbundet med å levere avfall på miljøstasjonen.

Du finner mer informasjon om gebyrer og priser i heftet, Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser.

 

Søknad om fritak

Det er eiers plikt å søke innen fristen, 31. desember, ref Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune - §14, 5. avsnitt.

"Abonnenter som kan dokumentere at en bolig står ubebodd som følge av sykdom eller omplassering på aldershjem, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret i 1 kalenderår av gangen. For eventuelt å få forlenget fritaket, må det derfor søkes kommunen om dette hvert år. Søknaden må være poststemplet før 31. desember for å få fritak året etter. Hvis søknaden er poststemplet i det året søknaden gjelder for, får du fritak fra kvartalet etter at søknaden er godkjent. Hvis du for eksempel sender søknaden i januar, går du glipp av gebyrfritak 1. kvartal."

Skjema for søknad om fritak for kommunale avgifter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?