Næringsliv og utvikling

Innhold

Næringsliv

Hvaler kommune har som målsetting å legge til rette for vekst i lokale arbeidsplasser. Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder:

  • Marin næring
  • Besøk- og opplevelsesnæringen
  • Landbruk
  • Håndverks- og byggenæringen
  • Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»

Du kan lese mer om kommunens målsetting, strategi og handlingsplan i dokumentet Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023:

Kart over næringsområder

I kartet nedenfor har vi lagt inn alle områder regulert til ulike næringsformål på Hvaler. Disse er markert med ulike farger. Du kan zoome inn og ut av kartet. Klikker du på et markert område vil du få opp mer informasjon, som eksempelvis formål.

Kartet er laget som en orientering om hvor næringslivet på Hvaler er lokalisert, samt områder til fremtidig utbygging/bruk. Vi anbefaler å bruke funksjonen Se større kart. Ta kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Etablering og bedriftsutvikling

 

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften din videre? Vår næringsavdeling har kompetanse og nettverk som kan være nyttig. Ta kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon. Noen anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Regionalt samarbeid om næringsutvikling

Hvaler inngår i et felles bo- og arbeidsmarked i Nedre Glomma, og har inngått et samarbeid om næringsutvikling med Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad om å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet.

Kontaktpersoner:

Sarpsborg kommune v/ Thomas Engh

Fredrikstad kommune v/Helge Hasvold 

Hvaler kommune v/ Bjørn Winther Johansen 

Rakkestad kommune ved Anja Aarsrud Guerrera

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?