Næringsliv og næringsutvikling

Innhold

Hvaler kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune. Gjennom kommunens næringsstrategi vektlegges viktigheten av en bærekraftig næringsutvikling med mål om vekst hos næringslivet og arbeidsplasser i kommunen.

Etablering og bedriftsutvikling - Kontakt med kommunen

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften videre? Ta kontakt med Næringssjef  Bjørn Winther Johansen på tlf. 979 81 439, eller epost bjnjoh@hvaler.kommune.no.

Noen anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Kommunens næringsstrategi

Hvaler kommune har som målsetting å legge til rette for vekst i lokale arbeidsplasser. Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder:

  • Marin næring
  • Besøk- og opplevelsesnæringen
  • Landbruk
  • Håndverks- og byggenæringen
  • Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»

Du kan lese mer om kommunens målsetting, strategi og handlingsplan i dokumentet Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023:

Hvaler kommunes næringsfond

Hvaler kommune følger opp kommunens næringsstrategi med søkbare midler til næringsutvikling. Fondets hovedformål er å bidra til vekst i lokale arbeidsplasser på Hvaler. Søknader vurderes derfor med bakgrunn i kommunens næringsstrategi og de føringer og prioriteringer denne definerer.

 

Søknadsfrist for 2021: Fredag 26. mars.

Kriterier og søknadsskjemaer finner du her:

Deltakelse i selskaper og prosjekter

Hvaler kommune samarbeider gjennom deltakelse i selskaper og prosjekter  med andre kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og akademia. Denne type selskaper og prosjekter med betydning for nærings- og samfunnsutviklingen på Hvaler kan du få mer informasjon om her:

 

Næringsarealer

For informasjon om arealer regulert til næring ta direkte kontakt næringssjef.

Søndre Viken næringsregion

Hvaler kommune deltar sammen med kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Aremark i et regionalt samarbeid for næringsutvikling i regionen. Søndre Viken næringsregion er organisert som en faggruppe under Nedre Glomma Regionråd med de næringsansvarlige i kommunene som fagpersoner, og arbeider med regionale næringstemaer som næringsarealer, samferdsel og profilering. Hensikten med samarbeidet er å løfte frem vår region og stå sterkere i forhold til å påvirke de rammebetingelser som er viktige for næringsutviklingen i kommunene og regionen som helhet. 

Kontaktpersoner:

Sarpsborg kommune ved Thomas Engh

Fredrikstad kommune ved Helge Hasvold 

Hvaler kommune ved Bjørn Winther Johansen 

Rakkestad kommune ved Ida Marie Ruud Stemmedalen

Halden kommune ved Jens-Petter  Berget 

Aremark kommune ved Nina Krafft Skolleborg

 Hvaler Næringsforening - HNF

Hvaler Næringsforening (HNF) er næringslivets stemme på Hvaler. Foreningen har faste møter med næringssjef og ordfører. HNF har fra 2021 en samarbeidsavtale med Hvaler kommune som regulerer hensikt og samarbeidsområder. Som del av avtalen mottar HNF et økonomisk bidrag fra kommunen.

Hjemmeside: 

https://www.hvalernf.no/

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?