Næringsliv og næringsutvikling

Innhold

Hvaler kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune. Gjennom kommunens næringsstrategi vektlegges viktigheten av en bærekraftig næringsutvikling med mål om vekst i næringslivet og flere lokale arbeidsplasser i kommunen.

Etablering og bedriftsutvikling - Kontakt med kommunen

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften videre? Ta kontakt med Næringssjef  Bjørn Winther Johansen på telefon 979 81 439, eller e-post bjnjoh@hvaler.kommune.no.

Link til anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Etablerertjeneste Søndre Viken

Næringshagen Østfold

Innovasjon Norge

Skattefunn

Kommunens næringsstrategi

Hvaler kommune har som målsetting å legge til rette for vekst i lokale arbeidsplasser. Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder:

  • Marin næring
  • Besøk- og opplevelsesnæringen
  • Landbruk
  • Håndverks- og byggenæringen
  • Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»

Du kan lese mer om kommunens målsetting, strategi og handlingsplan i dokumentet Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023:

Hvaler kommune Temaplan Verdiskaping 2019-2023 Del 1 Strategi

Hvaler kommune Temaplan Verdiskaping 2019-2023 Del 2 Ståsted

Hvaler kommunes næringsfond 2023

Hvaler kommune følger opp kommunens næringsstrategi med søkbare midler til næringsutvikling. Fondets hovedformål er å bidra til vekst i lokale arbeidsplasser på Hvaler. Søknader vurderes derfor med bakgrunn i kommunens næringsstrategi og de føringer og prioriteringer denne definerer.

Kommunens næringsfond er for 2023 på kr. 350.000.

Søknadsfrist for 2023: Fredag 31. mars.

Formannskapet i kommunen vedtar tildelinger fra næringsfondet i sitt møte den 1. juni.  

Kriterier og søknadsskjemaer finner du her:

Kriterier for søkbare midler

Søknadsskjema Næringsfond

 

Deltakelse i selskaper og prosjekter

Hvaler kommune samarbeider gjennom deltakelse i selskaper og prosjekter med andre kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og akademia. Denne type selskaper og prosjekter med betydning for nærings- og samfunnsutviklingen på Hvaler kan du få mer informasjon om her:

Borg Havn IKS

Visit Fredrikstad og Hvaler

Skjærhalden Gjestehavn AS

Prosjekt Produktivt Skagerrak (Interreg)

Guldkorn SA

 

Næringsarealer

For informasjon om arealer regulert til næring ta direkte kontakt med næringssjef.

Søndre Viken næringsregion

Hvaler kommune deltar sammen med kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Aremark i et regionalt samarbeid for næringsutvikling i regionen. Søndre Viken næringsregion er organisert som en faggruppe under Nedre Glomma Regionråd med de næringsansvarlige i kommunene som fagpersoner, og arbeider med regionale næringstemaer som næringsarealer, samferdsel og profilering. Hensikten med samarbeidet er å løfte frem vår region og stå sterkere i forhold til å påvirke de rammebetingelser som er viktige for næringsutviklingen i kommunene og regionen som helhet. 

Kontaktpersoner:

Sarpsborg kommune ved Thomas Engh

Fredrikstad kommune ved Kari Halvorsrud

Hvaler kommune ved Bjørn Winther Johansen 

Halden kommune ved Jens-Petter Berget 

Aremark kommune ved Nina Kraffæt Skolleborg

Hvaler Næringsforening - HNF

Hvaler Næringsforening (HNF) er næringslivets stemme på Hvaler. Foreningen har faste møter med næringssjef og ordfører. HNF har fra 2021 en samarbeidsavtale med Hvaler kommune som regulerer hensikt og samarbeidsområder. Som del av avtalen mottar HNF et økonomisk bidrag fra kommunen.

Hvaler Næringsforening hjemmeside

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?