Næringsliv og utvikling

Innhold

Hvaler kommune har som mål å være en foretrukken vekstkommune – også for næringslivet.

Næringsliv

Vi er særlig opptatt av å legge til rette for eksisterende og nye næringer innen fiskeri/havbruk, produksjon og tjenester relatert til fornybar energi og energieffektivisering (grønn næring) og småskala næring som mat og opplevelser/natur- og kulturbasert turisme.

Vi er også opptatt av å utvikle Skjærhalden som senter med havn, boliger, torg og handel.

Vi arbeider med flere tiltak vi mener er viktige for å oppnå vekst, bl.a. fiber til Hvalersamfunnet, ladeinfrastruktur og fornybar energi gjennom sol og vind.

Ta gjerne kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Varehandel, bygg og fiskeri

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor Varehandel og Bygg og anlegg. Markedet for disse preges av at kommunens «innbyggertall» tidobles i sommersesongen gjennom kommunens mange hytter og besøkende. Dette gir også et viktig grunnlag for lokale reiselivsbedrifter innenfor servering og overnatting. Fiskerinæringen er en viktig næring i kommunen. Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdskilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes. Her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert. Hos vår samarbeidspartner Visit Fredrikstad & Hvaler finner du et bransjeregister for næringslivet på Hvaler. Ta gjerne kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Kart over næringsområder

I kartet nedenfor har vi lagt inn alle områder regulert til ulike næringsformål på Hvaler. Disse er markert med ulike farger. Du kan zoome inn og ut av kartet. Klikker du på et markert område vil du få opp mer informasjon, som eksempelvis formål.

Kartet er laget som en orientering om hvor næringslivet på Hvaler er lokalisert, samt områder til fremtidig utbygging/bruk. Vi anbefaler å bruke funksjonen Se større kart. Ta kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Etablering og bedriftsutvikling

 

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften din videre? Vår næringsavdeling har kompetanse og nettverk som kan være nyttig. Ta kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon. Noen anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Sist endret: 08.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?