Næringsliv og næringsutvikling

Innhold

Hvaler kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune. Gjennom kommunens næringsstrategi vektlegges viktigheten av en bærekraftig næringsutvikling med mål om vekst i næringslivet og flere lokale arbeidsplasser i kommunen.

Etablering og bedriftsutvikling - Kontakt med kommunen

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften videre? Ta kontakt med næringssjef  Bjørn Winther Johansen på telefon 979 81 439, eller e-post.

Her er anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Kommunens næringsstrategi

Hvaler kommune har som målsetting å legge til rette for vekst i lokale arbeidsplasser. Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder:

  • Marin næring
  • Besøk- og opplevelsesnæringen
  • Landbruk
  • Håndverks- og byggenæringen
  • Teknologibedrifter og FoU-miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»

Du kan lese mer om kommunens målsetting, strategi og handlingsplan i dokumentet Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023: Del 1 Strategi og Del 2 Ståsted.

Hvaler kommunes næringsfond

Hvaler kommune følger opp kommunens næringsstrategi med søkbare midler til næringsutvikling. Fondets hovedformål er å bidra til vekst i lokale arbeidsplasser på Hvaler. Søknader vurderes derfor med bakgrunn i føringene og prioriteringene i kommunens næringsstrategien.

Kommunens næringsfond vedtas gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Som følge av kommunens økonomi er det ikke avsatt midler til næringsfondet for 2024. Det er derfor ikke mulig å søke om støtte fra næringsfondet i 2024.

Her finner du kriteriene for næringsfondet.

Deltakelse i selskaper og prosjekter

Gjennom deltakelse i selskaper og prosjekter samarbeider Hvaler med andre kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og akademia. Denne type selskaper og prosjekter med betydning for nærings- og samfunnsutviklingen på Hvaler kan du få mer informasjon om her:

Borg Havn IKS

Visit Fredrikstad og Hvaler

Skjærhalden Gjestehavn AS

Guldkorn SA

Næringsarealer

Ta direkte kontakt med næringssjefen om du ønkser informasjon om arealer regulert til næring.

Søndre Østfold næringsregion

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg utgjør Søndre Østfold næringsregion. Kommunene, næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen samarbeider om næringsutvikling, arealplanlegging og arealforvaltning, markedsføring og det å være et godt vertskap for næringslivet.

Kontaktpersoner:

Hvaler Næringsforening - HNF

Hvaler Næringsforening (HNF) er næringslivets stemme på Hvaler. Foreningen har faste møter med næringssjef og ordfører. HNF har fra 2021 en samarbeidsavtale med Hvaler kommune som regulerer hensikt og samarbeidsområder. Som del av avtalen mottar HNF et økonomisk bidrag fra kommunen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?