Kommunale avgifter

Innhold

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet blir hentet, du har rent vann og avløpet blir håndtert.

Hvaler kommune fordeler de årlige gebyrene over fire terminer. På denne fakturaen betaler huseier for renovasjon, feiing, vann og avløp.

På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Aktuelt

Endringer i fakturatekst, gjeldende fra 01.01.2019

Vi har fått noen tilbakemeldinger på at faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt kan være litt vanskelig å forstå. Vi har gjort noen endringer i vareteksten, som vi håper vil gjøre fakturaen mer forståelig. Vi har fjernet en del forkortelser, samt fjernet «1/4» fra teksten, da det kommer frem av fakturaen hvilken periode det gjelder.

Alle kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt fordeles over fire terminfakturaer, det vil si at du betaler en fjerdedel av årsbeløpet på hver faktura.

Alle de fire terminfakturaene inneholder de samme varelinjene, bortsett fra termin 1. På denne terminen kommer også vannmåleroppgjøret, les mer om dette her.

 

Her følger et par eksempler på endrede varelinjer:

 

Gammel faktura (helårsbolig):

Avgiftstype   Terminbeløp
RENOVASJ. 1/4 ÅRSAVG 1 STK A 2424 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  606,00
VANN, 1/4 AB.GEBYR 1 STK A 1056 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  264,00

 

Ny faktura:

Avgiftstype   Terminbeløp
RENOVASJON PRIVAT 1 STK A 2424 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  606,00
VANN ÅRSGEBYR PRIVAT 1 STK A 1056 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  264,00

 

Gammel faktura (fritidsbolig):

Avgiftstype   Terminbeløp
RENOV. FRITID 1/4 1 STK A 1968 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  492,00
VANN 1/4 AB.GEB. 1 STK A 1056 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  264,00

 

Ny faktura:

Avgiftstype   Terminbeløp
RENOVASJON FRITID 1 STK A 1968 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  492,00
VANN ÅRSGEBYR FRITID 1 STK A 1056 FRA 01.01.2019 TIL 31.03.2019  264,00

Betalingsfrister

De kommunale avgiftene faktureres etterskuddsvis over fire terminer.

  • 1. termin gjelder fra 01.01 til 31.03 – forfall 20. april
  • 2. termin gjelder fra 01.04 til 30.06 – forfall 20. juli
  • 3. termin gjelder fra 01.07 til 30.09 – forfall 20. oktober
  • 4. termin gjelder fra 01.10 til 31.12 – forfall 20. januar

Kravene sendes ut senest 3 uker før forfallsdato. Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne, ta kontakt med oss på tlf 69 37 50 00.

Det er også notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav.

Kemneren

Det er den enkelte enhet i kommunen som sender ut regninger, men det er kemneren som er ansvarlig for innkreving av alle kommunale fakturaer.

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med enheten som sendte regningen. Dette står oppført på regningen.

Har du spørsmål om betaling, utsettelse, betalingsavtale med mer, skal du kontakte kemnerkontoret. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli sendt purring og påløpe purregebyr.

Vi benytter kemnerkontoret i Fredriktad kommune, følg denne linken for kontaktinformasjon: Kemnerkontoret

Hva koster tjenestene?

Renovasjon

Alle priser er inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale: kr 3 030
Helårsbolig m/kompostavtale: kr 2 530
Fritidsbolig uten kompostavtale: kr 2 460
Fritidsbolig m/kompostavtale: kr 2 120
Campingvogn: kr 1 370

Inkludert i årsgebyret ligger 350 kg for levering på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjonen:

Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: kr 1,30 pr. kg
Næringkunder med avtale: kr 2,10 pr. kg
Levering uten renovasjonskort: kr 2,70 pr. kg
Farlig avfall og elektronisk avfall: gratis

Næring:

Næringene betaler samtlige kostnader forbundet med å levere avfall på miljøstasjonen.

 

Vann og avløp

Alle priser er inkl. mva.

Årsgebyr vann:
Helårsbolig: kr 1 320 Fritidsbolig: kr 1 320

Årsgebyr avløp:
Helårsbolig: kr 2 060 Fritidsbolig: kr 2 060

Forbruksgebyr:
Enhetspris per m3 - vann: kr 15,66 Enhetspris per m3 - avløp: kr 23,24

Stipulert forbruk
Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

 

Feiing

Alle priser er inkl. mva.

Feiing bolig en etg.: kr 290
Feiing bolig mer enn en etg.: kr 290
Feiing bolig med dobbeltløp: kr 390
Feiing bolig ekstra pipe: kr 260
Feiing fritidsbolig: kr 290

 

Dette er det viktigste gebyrene. Du finner hele oversikten i egenbetalingsheftet.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale avgifter?

Nei, vi fakturerer kun kvartalsvis.

Hvordan endrer jeg e-postadresse på eFaktura?

Endring av e-postadresse for eFaktura gjøres i nettbanken.

Hvordan sier jeg opp en eFakturaavtale?

eFakturaavtalen avsluttes i nettbanken.

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?