Kommunale avgifter

Innhold

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet blir hentet, du har rent vann og avløpet blir håndtert.

Hvaler kommune fordeler de årlige gebyrene over fire terminer. På denne fakturaen betaler huseier for renovasjon, feiing, vann og avløp.

På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Aktuelt

Hvaler kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Hvaler kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Fra midten av august 2021 vil vi tilby digitale betalingsløsninger til alle innbyggere. Du kan lese mer om dette her.

 

Vannmåleroppgjør 2020

På første terminfaktura for 2021 finner du også vannmåleroppgjøret for 2020. Du kan lese mer om dette her.

Nytt navn på feiegebyr

Feiegebyret har endret navn til "Branntilsyn". Du kan lese mer om Feieravdelingens tjenester her.

Følgende endringer er gjort i fakturateksten:

 Gammel betegnelse   Ny betegnelse
 Feiing en etg  Branntilsyn en etg 
 Feiing over en etg  Branntils over 1 etg 
 Feiing ekstra pipe  Branntils extra pipe 
 Feiing dobbelt løp  Branntils dobb løp 
 Feiing fritidsbolig  Branntilsyn fritidsb 

Grunnet begrensning på antall tegn i faktureringssystem har vi måttet forkorte teksten.

 

Jeg har fått eFaktura uten å ha bestilt dette

eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte de en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten å egentlig ønske dette.

For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Din bank vil kunne hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat på de spørsmålene som gjelder "Hva er eFaktura Ja takk til alle?"

Dersom du bruker Vipps, så har de og eFaktura slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

 1. Logg inn i Vipps
 2. Klikk Profil
 3. Klikk Betalingsvalg
 4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
 5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

I tillegg må det slås av i din nettbank.

Du kan lese mer om dette på https://www.vipps.no/

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er faktura for termin 1 annerledes enn de andre terminene?

Årsaken til at faktura for termin 1 er annerledes enn de resterende er fordi denne fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret for foregående år.

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale avgifter?

Nei, vi fakturerer kun kvartalsvis.

Hvordan endrer jeg e-postadresse på eFaktura?

Endring av e-postadresse for eFaktura gjøres i nettbanken.

Hvordan sier jeg opp en eFakturaavtale?

eFakturaavtalen avsluttes i nettbanken.

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Hvorfor får jeg eFaktura når jeg ikke har bestilt det?

eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte de en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten å egentlig ønske dette.

For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Din bank vil kunne hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat på de spørsmålene som gjelder "Hva er eFaktura Ja takk til alle?"

Hvorfor får jeg faktura på Vipps?

Vipps og eFaktura har slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

 1. Logg inn i Vipps
 2. Klikk Profil
 3. Klikk Betalingsvalg
 4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
 5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

I tillegg må det slås av i din nettbank.

Du kan lese mer om dette på https://www.vipps.no/

Betalingsfrister

De kommunale avgiftene faktureres etterskuddsvis over fire terminer.

 • 1. termin gjelder fra 01.01 til 31.03 – forfall 20. april
 • 2. termin gjelder fra 01.04 til 30.06 – forfall 20. juli
 • 3. termin gjelder fra 01.07 til 30.09 – forfall 20. oktober
 • 4. termin gjelder fra 01.10 til 31.12 – forfall 20. januar

Kravene sendes ut senest 3 uker før forfallsdato. Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne, ta kontakt med oss på tlf 69 37 50 00.

Det er også notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav.

Kemneren

Det er den enkelte enhet i kommunen som sender ut regninger, men det er kemneren som er ansvarlig for innkreving av alle kommunale fakturaer.

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med enheten som sendte regningen. Dette står oppført på regningen.

Har du spørsmål om betaling, utsettelse, betalingsavtale med mer, skal du kontakte kemnerkontoret. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli sendt purring og påløpe purregebyr.

Vi benytter kemnerkontoret i Fredriktad kommune, følg denne linken for kontaktinformasjon.

Hva koster tjenestene?

Renovasjon

Alle priser er inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale: kr 3 340
Helårsbolig m/kompostavtale: kr 2 910 
Fritidsbolig uten kompostavtale: kr 2 710 
Fritidsbolig m/kompostavtale: kr 2 440 
Campingvogn: kr 1 510

Inkludert i årsgebyret ligger 350 kg for levering på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjonen:

Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: kr 1,50 pr. kg
Næringkunder med avtale: kr 2,50 pr. kg
Levering uten renovasjonskort: kr 3,10 pr. kg
Farlig avfall og elektronisk avfall: gratis

Næring:

Næringene betaler samtlige kostnader forbundet med å levere avfall på miljøstasjonen.

Mer informasjon vedrørende renovasjon finner du her.

 

Vann og avløp

Alle priser er inkl. mva.

Årsgebyr vann:
Helårsbolig: kr 1 430 Fritidsbolig: kr 1 430

Årsgebyr avløp:
Helårsbolig: kr 1 850 Fritidsbolig: kr 1 850

Forbruksgebyr:
Enhetspris per m3 - vann: kr 16,45 Enhetspris per m3 - avløp: kr 24,41

Stipulert forbruk
Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Mer informasjon vedrørende vann og avløp finner du her

 

Feiing

Alle priser er inkl. mva.

Branntilsyn bolig en etg.: kr 150
Branntilsyn bolig mer enn en etg.: kr 150
Branntilsyn bolig med dobbeltløp: kr 200
Branntilsyn bolig ekstra pipe: kr 130
Branntilsyn fritidsbolig: kr 150

Mer informasjon vedrørende feiing finner du her

 

Dette er det viktigste gebyrene. Du finner hele oversikten i egenbetalingsheftet.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?