Kommunale avgifter

Innhold

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet blir hentet, du har rent vann og avløpet blir håndtert.

Hvaler kommune fordeler de årlige gebyrene over fire terminer. På denne fakturaen betaler huseier for renovasjon, feiing, vann og avløp.

På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Aktuelt

Månedlig faktura

Vi tilbyr nå mulighet for å gå over til måndedlig faktura. Dette kan du selv endre via Min side. Under "Mine eiendommer" finner du "Min fakturahyppighet", her kan du velge mellom 4 eller 12 fakturaer pr år. Vær oppmerksom på at endringen av fakturhyppighet ikke vil tre i kraft før neste fakturering dersom fakturaen allerede er sendt ut.

Økning i kommunale gebyr 2023

Vi har fått en del spørsmål fra våre abonnenter om kostnadsøkningen på kommunale gebyrer. Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkostregulerte. Det vil si at vi er underlagt et strengt regime for hva vi belaster forbrukerne med av utgifter. I denne artikkelen går vi litt i dybden med en forklaring på hvorfor det oppleves som store økninger i år. 

Kostnadsutvikling selvkost.pdf

Vannmåleroppgjør 2022

Vannmåleroppgjøret for 2022 vil du finne på første terminfaktura for 2023, som vil ha forfall 20. april 2023. Du finner mer informasjon om vannmåleroppgjøret på denne lenken.

Hvaler kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Hvaler kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Fra midten av august 2021 vil vi tilby digitale betalingsløsninger til alle innbyggere. Du kan lese mer om dette her.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale avgifter?

Ja. Logg deg på Min side (krever BankID) og deretter velger du "Mine eiendommer". Under "Min fakturahyppighet" kan du velge mellom 4 eller 12 fakturaer pr år. Vær oppmerksom på at endringen av fakturhyppighet ikke vil tre i kraft før neste fakturering dersom fakturaen allerede er sendt ut.

Hvorfor er fakturaen som kommer i mars annerledes enn de andre terminene?

Årsaken til at faktura som kommer i mars er annerledes enn de resterende er fordi denne fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret for foregående år. 

Hvordan endrer jeg e-postadresse på eFaktura?

Endring av e-postadresse for eFaktura gjøres i nettbanken.

Hvordan endrer jeg e-postadresse for varsling av Avtalegiro?

Endring av e-postadresse for varsling av Avtalegiro gjøres i nettbanken.

Hvordan sier jeg opp en eFakturaavtale?

eFakturaavtalen avsluttes i nettbanken.

Hvordan avslutter jeg Avtalegiro?

Avtale om Avtalegiro avsluttes i nettbanken.

Hvorfor får jeg eFaktura når jeg ikke har bestilt det?

Dersom du ikke ønsker å få eFaktura fra Hvaler kommune må reservere deg mot dette i nettbanken din. Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat 

Hvorfor får jeg faktura på Vipps?

Vipps og eFaktura har slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

  1. Logg inn i Vipps
  2. Klikk Profil
  3. Klikk Betalingsvalg
  4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
  5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

I tillegg må det slås av i din nettbank.

Du kan lese mer om dette på https://www.vipps.no/

Hva er selvkost?

Kommunen fastsetter prisen på enkelte tjenester basert på selvkostprinsippet, som betyr at prisen skal være lik eller tilnærmet lik de totale kostnadene forbundet med å levere tjenesten. Dette sikrer at kommunen ikke tar ut overskudd på tjenestene de tilbyr, og at innbyggerne kun betaler for de faktiske kostnadene ved tjenesten.

Disse tjenestene sorterer under selvkostprinsippet:
Vann og avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling.

Betalingsfrister

De kommunale avgiftene faktureres etterskuddsvis over fire terminer.

  • 1. termin gjelder fra 01.01 til 31.03 – forfall 20. april
  • 2. termin gjelder fra 01.04 til 30.06 – forfall 20. juli
  • 3. termin gjelder fra 01.07 til 30.09 – forfall 20. oktober
  • 4. termin gjelder fra 01.10 til 31.12 – forfall 20. januar

Kravene sendes ut senest 3 uker før forfallsdato. Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne, ta kontakt med oss på tlf 69 37 50 00.

Det er også notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav.

Innkreving

Vi benytter Team innkreving og fakturering i Fredriktad kommune for innkreving av alle kommunale fakturaer, følg denne linken for kontaktinformasjon. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli sendt purring og påløpe purregebyr. Varsler og purringer sendes alltid per post/digipost.

Har du spørsmål om betaling, utsettelse, betalingsavtale med mer, skal du kontakte Team innkreving og fakturering. 

Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen, ta kontakt med enheten som sendte fakturaen. Dette står oppført på fakturaen.

 

Hva koster tjenestene?

Renovasjon

Alle priser er inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale: kr 4 420
Helårsbolig m/kompostavtale: kr 4 090 
Fritidsbolig uten kompostavtale: kr 3 770 
Fritidsbolig m/kompostavtale: kr 3 770 
Campingvogn: kr 3 270

Inkludert i årsgebyret ligger 350 kg for levering på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjonen:

Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: kr 2,00 pr. kg
Næringkunder med avtale: kr 3,40 pr. kg
Levering uten renovasjonskort: kr 4,40 pr. kg
Farlig avfall og elektronisk avfall: gratis

Næring:

Næringene betaler samtlige kostnader forbundet med å levere avfall på miljøstasjonen.

Du finner mer informasjon om gebyrer og priser i heftet, Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser.

Mer informasjon vedrørende renovasjon finner du her.

 

Vann og avløp

Alle priser er inkl. mva.

Årsgebyr vann:
Helårsbolig: kr 2 330 Fritidsbolig: kr 2 330

Årsgebyr avløp:
Helårsbolig: kr 3 110 Fritidsbolig: kr 3 110

Forbruksgebyr:
Enhetspris per m3 - vann: kr 31,22 Enhetspris per m3 - avløp: kr 42,12

Stipulert forbruk
Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Du finner mer informasjon om gebyrer og priser i heftet, Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser.

Mer informasjon vedrørende vann og avløp finner du her

 

Feiing

Alle priser er inkl. mva.

Branntilsyn bolig en etg.: kr 300
Branntilsyn bolig mer enn en etg.: kr 300
Branntilsyn bolig med dobbeltløp: kr 400
Branntilsyn bolig ekstra pipe: kr 260
Branntilsyn fritidsbolig: kr 300

Du finner mer informasjon om gebyrer og priser i heftet, Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser.

Mer informasjon vedrørende feiing finner du her

 

Dette er det viktigste gebyrene. Du finner hele oversikten i egenbetalingsheftet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?