Kommunale avgifter

Innhold

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet blir hentet, at du har rent vann og avløpet blir tatt hånd om.

Faktura for kommunale gebyrer

Fakturaen for kommunale gebyrer gjelder renovasjon, feiing, vann og avløp. På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Hvaler kommune fordeler normalt de årlige gebyrene over fire terminer, slik:

 • 1. termin gjelder fra 01.01 til 31.03 – forfall 20. april
 • 2. termin gjelder fra 01.04 til 30.06 – forfall 20. juli
 • 3. termin gjelder fra 01.07 til 30.09 – forfall 20. oktober
 • 4. termin gjelder fra 01.10 til 31.12 – forfall 20. januar

Du kan velge å få faktura hver måned i stedet for fire ganger i året. Dette endrer du selv på Min side, som du finner øverst til høyre på nettsidene. Under "Mine eiendommer" finner du "Min fakturahyppighet". Her kan du velge mellom fire eller tolv fakturaer pr år. Vær oppmerksom på at endringen av fakturhyppighet ikke vil tre i kraft før neste fakturering, dersom fakturaen allerede er sendt ut.

Hvaler kommune tilbyr digitale betalingsløsninger, som du kan lese mer om her.

Kravene sendes ut senest tre uker før forfallsdato. Det påløper gebyr ved purring og blir beregnet renter på for sent innbetalte krav.

Om du oppdager feil på fakturaen eller om du har spørsmål til denne, så ta kontakt med oss på telefon 69 37 50 00.

Her kan du lese mer om hvorfor gebyrene øker (pdf).

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale avgifter?

Ja. Logg deg på Min side (krever BankID) og deretter velger du "Mine eiendommer". Under "Min fakturahyppighet" kan du velge mellom fire eller tolv fakturaer i året. Vær oppmerksom på at endringen av fakturhyppighet ikke vil tre i kraft før neste fakturering dersom fakturaen allerede er sendt ut.

Hvorfor er fakturaen som kommer i mars annerledes enn de andre terminene?

Årsaken til at faktura som kommer i mars er annerledes enn de resterende er fordi denne fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret for foregående år. 

Hvordan endrer jeg e-postadresse på eFaktura eller Avtalegiro?

Endring av e-postadresse for eFaktura eller varsling av Avtalegiro, gjør du i din nettbank.

Hvordan sier jeg opp avtale om  eFaktura eller Avtalegiro?

Avtale om Avtalegiro eller wFakturaa avsluttes i nettbanken.

Hvorfor får jeg eFaktura når jeg ikke har bestilt det?

Dersom du ikke ønsker å få eFaktura fra Hvaler kommune, må reservere deg mot dette i nettbanken din. Du kan også lese mer om dette på nettsidene til eFaktura.  

Hvorfor får jeg faktura på Vipps?

Vipps og eFaktura har slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

 1. Logg inn i Vipps
 2. Klikk Profil
 3. Klikk Betalingsvalg
 4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
 5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

I tillegg må det slås av i din nettbank.

Du kan lese mer om dette på Vipps' hjemmesider.

Hva er selvkost?

Kommunen fastsetter prisen på enkelte tjenester basert på selvkostprinsippet, som betyr at prisen skal være lik eller tilnærmet lik de totale kostnadene forbundet med å levere tjenesten. Dette sikrer at kommunen ikke tar ut overskudd på tjenestene de tilbyr, og at innbyggerne kun betaler for de faktiske kostnadene ved tjenesten.

Vann og avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling er tjenester som omfattes av selvkost.

Innkreving

Vi benytter Team innkreving og fakturering i Fredriktad kommune for innkreving av alle kommunale fakturaer. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli sendt purring og påløpe purregebyr. Varsler og purringer sendes alltid per post/digipost.

Har du spørsmål om betaling, utsettelse, betalingsavtale med mer, skal du kontakte Team innkreving og fakturering. 

Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen, ta kontakt med enheten som sendte fakturaen. Dette står oppført på fakturaen.

Hva koster tjenestene?

Renovasjon

Årsgebyr for renovasjon
 • Helårsbolig uten kompostavtale: 4420 kroner
 • Helårsbolig med kompostavtale: 4090 kroner
 • Fritidsbolig uten kompostavtale: 3770 kroner 
 • Fritidsbolig med kompostavtale: 3770 kroner
 • Campingvogn med fast plass: 3270 kroner

Som en del av årsgebyret kan du levere 350 kilo på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjon
 • Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: 2,00 kroner pr. kilo
 • Jern og metall, farlig avfall, hvitevarer og elektronikk for private: Gratis
 • Næringkunder med avtale: 3,40 kroner pr. kilo
 • Næringskunder uten renovasjonskort eller avtale: 4,40 kroner pr. kilo

Du finner mer informasjon om priser og gebyrer på sidene om Sandbakken miljøstasjon.

Mer informasjon vedrørende renovasjon finner du her.

Vann og avløp

Årsgebyr vann
 • Helårsbolig: 3170 kroner
 • Fritidsbolig: 3170 kroner
Årsgebyr avløp
 • Helårsbolig: 3420 kroner
 • Fritidsbolig: 3420 kroner
Forbruksgebyr

Ved bruk av vannmåler:

 • Enhetspris per m3 - vann: 45,27 kroner
 • Enhetspris per m3 - avløp: 61,07 kroner

Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Manuell avlesning av vannmålere

Dersom kunden ikke har SMART vannmåler eller trenger bistand til å lese av denne koster dette 1130 kroner i timen (minimum en halv time).

Slamtømming

Tømming av minirenseanlegg, septik- og tette tanker: 3740 kroner i året

Bistand og oppmøte til private vann- og avløpsnett
 • Ordinær sats: (mellom klokka 07.00 og 14.30): 1070 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 50% (mellom klokka 14.30 og 21.00): 1560 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 100% (mellom klokka 21.00 og 07.00, samt helg- og helligdager): 2050 kroner i timen (minimum to timer)
Engangsgebyr for tilknytning
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr vann: 41.990 kroner
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr avløp: 42.910 kroner

Mer informasjon vedrørende vann og avløp finner du her

Feiing

Feiing og tilsyn
 • Feiing/branntilsyn av bolig på én etasje: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med mer enn én etasje: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med dobbeltløp: 800 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med ekstra pipe: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av fritidsbolig: 600 kroner

Mer informasjon vedrørende feiing finner du her

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?