ESBØ

Innhold

Et smart og bærekraftig øysamfunn - Orust og Hvaler

Orust ska utvecklas till ett smart och hållbart ö-samhälle tillsammans med norska Hvaler kommune. Det ska ske genom ett treårigt samarbetsprojekt mellan våra två kommuner inom ramen för Interreg Sverige-Norge.

Orust och Hvaler ska bli mindre sårbara, öka sin självförsörjning samt minska sitt miljö- och klimatavtryck. Det ska ske genom en bred förankring, beteendeförändringar och förändringar av teknik- och samhällsbyggnad.

Projektets mål är att öka andelen förnyelsebar energi – både på land och till havs, samt minska energiförbrukningen.

För att nå målet ska vi skapa testarenor där vi mäter energi- och klimateffekter, analyserar, presenterar och kommunicerar:

  • Design för hållbar utveckling. Studenter från Chalmers kommer att ta fram innovativa och hållbara förslag på lokal utveckling och samhällsplanering, med utgångspunkt i lokala platsstudier. Utifrån resultat av denna och övriga testarenor kommer Orust och Hvaler gemensamt ta fram en metod för hållbar samhällsplanering, där kommunens olika planer kan kopplas samman.
  • Grön Hamn. Början till världens första sammanhängande kustremsa med maritim laddinfrastruktur startar på Orust och Hvaler. Till den ska vi ta fram en interaktiv karta över laddinfrastrukturen. Vi ska också titta på om överskottsproduktion från solceller till de maritima laddarna kan lagras och presentera olika sätt att ha tillgång till båt utan att äga själv.
  • Solenergi. Orust ska ta fram lämpliga modeller för hur kommunen kan uppmuntra till ökad andel solenergi. Kan en privatperson hyra ett tak för att sätta upp solceller? Kan man köpa överproduktion från grannens solceller? Vi ska också ta fram en solkarta för att visa de bästa lägena för solceller .
  • Vindenergi. Hvaler ska ta fram en modell för hur privatpersoner, föreningar, företag och kommun kan äga ett vindkraftverk tillsammans. Planen är att sätta upp ett sådant andelsägt vindkraftverk.
  • Digitalisering av vattenförbrukning. Mängden vattensvinn ska minska, för både kunder och kommun. Tanken är att styrning, övervakning och mätning av vattenförbrukningen sker digitalt – med automatisk mätning.

Følg "Et smart og bærekraftig øysamfunn" - på Facebook

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?