Telefon - innvalgsstruktur

Innhold

Telefon - innvalgsstruktur

 

1. Areal og byggesak      
  1. Byggesaksavdelingen    
  2. Plan og regulering    
  3. Oppmåling og geodata    
  4. Boplikt og landbruk    
2. Tekniske tjenester og kommunale avgifter      
  1. Vann og avløp    
    1. Vakttelefon  
    2. Tilknytning vann og avløp  
       1. Private stikkledninger
       2. Fellesanlegg
    3. Driftsavdeling for vann og avløp  
     4. Andre henvendelser  
   2. Renovasjon og vei    
    1. Sandbakken miljøstasjon  
    2. Vei og vedlikehold  
    3. Skjærgårdstjenesten  
  3. Hvaler Bredbånd    
  4. Kommunale avgifter og eiendomsskatt    
    1. Eiendomsskatt  
    2. Kommunale avgifter  
  5. Kommunale bygg (Trondsen: 69 37 50 23)    
       

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?