Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger

Papperhavn Velforening ble startet i 1981. Vi jobber for fellesskapet for alle som bor i havnas nedslagsfelt, fra Hauge til Papperhavn. Foreningen har tradisjon for å rydde og forskjønne området, i den grad det er mulig.

[No translation for /item/coaddress, no] Gunn Hedberg
Postadresse Vellebufjellet 18
Postnummer 1684
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til gunn.hedberg@outlook.com
Antall medlemmer 25
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Gunn Hedberg Leder 90524449
Eindride Henden Sekretær 41464130