Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:

Naturvernforbundet på Hvaler er et lokallag av Norges Naturvernforbund.

Laget driver med en rekke saker fra vern av Hvalerlandskapet, via høringsuttalelser i en rekke kommunale saker til oljeforurensing og kloakkutslipp som påvirker skjægårdskommunen.

[No translation for /item/coaddress, no] Pål Bugge
Postadresse Sdengveien 140
Postnummer 1684
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til naturkontakt@norgesfoto.no
Antall medlemmer 35
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Pål Bugge Leder 90557157
Elisabeth Thorkildsen Styremedlem 92419535