Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Humanitære foreninger

Charterdato: 07.06.1972

Klubbnr.:19710, DistriktJ

Klubbmøter avholdes den 1.tirsdag i hver måned (ikke i juli og august) kl. 19.00 i klubbens lokale i Hvaler Samfundshus, Vesterøy

 

[No translation for /item/coaddress, no] Tore Nilsen
Postadresse Norderhaugveien 49
Postnummer 1684
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til tore.nilsen@norgespost.no
Antall medlemmer 22
Kontonummer 11112041518
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tore Nilsen Leder 93044944
Steinar Forsberg Kasserer 91149771
Olav Momrak Sekretær 97953337
Roy Heitmann Visepresident 93213287