Rediger
Hovedkategori:
Religion og livssyn
Underkategorier:

Arrangerer konserter og andre

 kulturarr i kirkene.

Postadresse Storvn 12
Postnummer 1680
Poststed SKJÆRHALDEN
E-post Send e-post til post@hvaler.kirken.no
Antall medlemmer 4300
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Einar Morland Leder 93407085
Ingrid Dean Kirkeverge 47479730