Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:

Hvaler hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter og fritidseiendommer på Hvaler.

Som medlem av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen tilhørende i Fredrikstad kommune.

Foreningens medlemer holdes oreintert om foreningens medlemsblad Hvaler nytt og gjennom foreningens nettside: www.hvalerhytteforening.no

Postadresse Postboks 34
Postnummer 1683
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til post@hvalerhytteforening.no
Antall medlemmer 2200
Kontonummer 5082 07 43390
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Mona Flemmen Leder 98 23 62 19