Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Sangkor

Et blandet kor fra hele øyriket

Postadresse Postboks 11
Postnummer 1684
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til postmaster@hvaler-trivselskor.com
Nettside(r)
Antall medlemmer 64
Kontonummer 1111 20 55543
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Kari Tønnesen Leder 90580164
Inger Bøe Kaspersen sekretær