Rediger
Hovedkategori:
Politikk
Underkategorier:
Politisk parti

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

[No translation for /item/coaddress, no] Halvor Torgersen
Postadresse Stoveien 7
Postnummer 1680
Poststed SKJÆRHALDEN
E-post Send e-post til hvaler@mdg.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 21
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Halvor Torgersen Leder 91309823
Anne Marit Skovly Sekretær 45044298