Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Hobby

Foreningens formål er som interesseorganisasjon å ivareta folks jakt- fiske- og friluftsinteresser gjennom ivaretagelse av naturens produksjonsgrunnlag. Dette gjør vi gjennom å sikre bærekraftig høsting av våre naturressurser, basert på tilgjengelig kunnskap. Vi ønsker også å bidra til økt allmenn forståelse for jakt og fiske, for naturforvaltning og friluftsliv. Vårt formål er å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap og vi driver et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.

Postadresse Postboks 28
Postnummer 1684
Poststed VESTERØY
E-post Send e-post til sveinung.dale@hiof.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 206
Kontonummer 1112054199
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Sveinung Dale Leder 48224963
Simen Pedersen Nestleder 91372072
Tormod Nyquist Kasserer 93008829
Hans Eriksen Sekretær 90829597