Rediger
Hovedkategori:
Politikk
Underkategorier:
Fagforeninger

Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Les mer om Medlemsfordelene

Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uavhengig av hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting.

Det er bruk for en fagbevegelse som fortsetter å fremme omtanke, solidaritet og samhold.

Postadresse Storveien 32
Postnummer 1680
Poststed SKJÆRHALDEN
E-post Send e-post til hroy@hvaler.kommune.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 280
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Nestleder Roy Hansen Leder 90164699
Wenche Pettersen Wroldsen Hovedtillitsvalgt 48204773