Gå til innhold

Stortingsvalg 2017

I Hvaler kommune holdes valgting søndag 10. og mandag 11. september 2017.

Står du i manntallet?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du var registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2017. Manntallet for Hvaler kommune legges ut på servicetorget i rådhuset og på Kiwi Vesterøy, og vil ligge ute til valgdagen 11. september.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret (Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden). Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

Tidligstemming

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30. 

Forhåndsstemming

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august og fram til fredag 8. september. Forhåndsstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30 (langåpent til 20:00 onsdag 30.08 og tirsdag 05.09). Husk legitimasjon og valgkort! 

Forhåndsstemming – Dypedalåsen

Det er forhåndsstemmegivning på Dypedalåsen sykehjem

tirsdag 5. september kl. 10:00 – 13:00.

Ansatte og besøkende kan også forhåndsstemme. Husk legitimasjon og valgkort! 

Forhåndsstemming – hjemme?

Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset eller på Dypedalåsen, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme. Søknad/telefon om hjemme-stemming rettes til Valgstyret i Hvaler kommune innen tirsdag 5. september,

-        Adr: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

-        Tlf.: 69 37 50 00.

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for nærmere avtale. Vi henter hjemme-stemmer 6. og 7. september. 

Valgdagene 10. og 11. september

I Hvaler kommune holdes valgting søndag 10. og mandag 11. september 2017.

På forsiden av valgkortet (som alle stemmeberettigede får tidsendt iløpet av sommeren) er det opplyst hvilket valglokale du skal benytte.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet.

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

Vestre stemmekrets

Sted:               Åttekanten skole, Hauge

Åpn.tider:        Søndag 10. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 11. september 15:00 – 20:00

Østre stemmekrets

Sted:               Floren skole, Skjærhalden

Åpn.tider:        Søndag 10. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 11. september 15:00 – 20:00

 

Hvilken krets du hører til står på tilsendte valgkort.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

 

Slik stemmer du på valgdagen

  1. Ta stemmeseddelen du vil bruke i valgavlukket.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  3. Brett stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilket parti du stemmer på.
  4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
  5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen.
  6. Legg selv stemmeseddelen i valgurnen.

Ytterligere informasjon

Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet www.valg.no

  

Publisert
13.06.2017
Sist endret
22.06.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook