Gå til innhold

Vi bygger nytt på Dypedalsåsen

Vi er nå i innspurten på byggearbeidene på Dypedalsåsen. Inntil vi er i hus vil ombyggingen by på noen problemer for beboere og ansatte.

-       Midlertidig stopp i dagtilbudet for eldre
Fra mandag 25.september må vi dessverre stenge dagens dagtilbud på Dypedalsåsen og på Furumoen fordi vi mangler sjåfør for å kjøre brukerne til og fra dagsenteret. Vi jobber med saken, og håper snart å få på plass en løsning. Dagtilbudet åpner igjen når det nye dagtilbudet på Dypedalsåsen er på plass.
 

-       Flytting av beboere på sykehjemmet
Byggestøy og støv fører til at vi må flytte på noen beboere på sykehjemmet. Vi benytter de nye omsorgsboligene og sykehjemsplassene midlertidig til dette. Enkelte må også regne med å være to på rommet i denne perioden. Vi har løpende dialog med alle de involverte om dette.
De som har vedtak om rulleringsplass vil sannsynligvis måtte vente til det nye sykehjemmet åpner.

De nye byggene vil romme dagsenter, kontorer til hjemmetjenesten, fire omsorgsboliger og en ny sykehjemsdel. De vil stå klare i midten av oktober. Ombyggingen av det nåværende sykehjemmet vil starte i overgangen oktober/november. Tre pasientrom skal gjøres om til andre rom, og vi får sju nye plasser for demente. Totalt øker vi kapasiteten fra 32 plasser i dag til 36 plasser etter ombyggingen.

Vi beklager at byggeperioden vil føre til uro og flytting for beboerne og vi gleder oss til å ta i bruk de nye lokalene!Publisert
13.09.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger